تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 229
تعداد نویسندگان 530
بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی 7 روز
درصد عدم پذیرش 23
تعداد مقالات پذیرفته شده 205
درصد پذیرش 51
زمان پذیرش (روز) 226
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران

 588

 

  • نشریه مهندسی متالورژی (به صاحب امتیازی انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران) از پاییز (مهرماه) سال 1377 منتشر شده و دارای درجه علمی می‌باشد که به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. 
  • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
  • این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود (www.isc.gov.ir).
  • نشریه مهندسی متالورژی مقالات علمی ( پژوهشی، مروری، کوتاه، کاربردی ) را در حوزه مهندسی متالورژی و مواد چاپ می کند.

  • نشریه مهندسی متالورژی از سیاست دسترسی آزاد پیروی می‌کند لذا مطالب این نشریه به صورت آزاد و بدون هزینه در دسترس متقاضیان می باشد.
  • مقالات ارسالی نباید قبلاً در هیچ نشریه داخلی یا خارجی چاپ شده باشند.
  • مطابق آئین‌نامه نشریات علمی کشور و به منظور پیشگیری از انتشار مقالات تکراری این نشریه از سامانه مشابه یاب متون علمی (همیاب) Hamyab بهره می برد.
  • برای آگاهی از نحوه ارائه و نگارش مقالات به راهنمای نویسندگان مراجعه گردد.
  • فرم‌های تعارض منافع و تعهدنامه نویسندگان از راهنمای نویسندگان قابل دریافت است.
  • یادآوری می‌شود تکمیل و ارسال این فرم‌ها اجباری می‌باشد.
شماره جاری: دوره 24، شماره 4 - شماره پیاپی 84، دی 1400، صفحه 263-344 

مروری بر حضور روکش‌کاری لیزری در فرایندهای پوشش‌دهی، بازسازی و نمونه‌سازی قطعات

صفحه 325-342

10.22076/me.2022.535727.1329

محمدحسین فرشیدیان فر؛ سید فریبرز اشراقی؛ سیده فاطمه نبوی؛ انوشیروان فرشیدیان فر


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها