راهنمای نویسندگان

نویسنده محترم

موارد و نکات زیر باید دقیقاً در تهیه و ارائه مقاله به نشریه مهندسی متالورژی به منظور بررسی و داوری رعایت و لحاظ گردد.

1-     عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی.

2-    چکیده به فارسی و انگلیسی.

3-    واژه‌های کلیدی به فارسی و انگلیسی.

4-    نام نویسندگان به فارسی و انگلیسی (ضروری است نام نویسنده مسئول و پاسخگو مشخص ‌شود).

5-    محل کار یا اشتغال و وابستگی سازمانی نویسندگان به فارسی و انگلیسی.

6-    درجه و رتبه علمی نویسندگان  به فارسی و انگلیسی.

7-    نوع مدرک و رشته تحصیلی نویسندگان  به فارسی و انگلیسی.

8-    نشانی پستی ، شماره تلفن و نمابر و پست الکترونیکی (E-Mail)  کلیه نویسندگان.

9-   دو نسخه فایل الکترونیکی مقاله کامل به انضمام کلیه اطلاعات مندرج در ردیف‌های 1 تا 8  (شامل اطلاعات و مشخصات کامل نویسندگان) در قالب فرمت‌های Word  و PDF .

10-  دو نسخه فایل الکترونیکی مقاله بدون نام و مشخصات و اطلاعات نویسندگان در قالب فرمت‌های Word  و PDF جهت ارسال برای داوری.

تذکر: فرمول‌ها و معادلات و ........باید در متن مقاله بازنویسی شده و برای تایپ فرمول‌ها فقط از نرم‌افزار Math Type استفاده شود و از اسکن و جاگذاری آنها خودداری شود.

11- مقاله ارسالی باید دارای حداقل 25 منبع و مرجع معتبر ‌و بروز باشد.

12- ضروری است که تمامی موارد در تهیه مقاله به ترتیب فوق رعایت گردد (نام مقاله به فارسی-نام و مشخصات نویسندگان به فارسی-نام مقاله به انگلیسی-نام و مشخصات نویسندگان به انگلیسی- چکیده فارسی-واژه‌های کلیدی به فارسی- چکیده به انگلیسی-واژه‌های کلیدی به انگلیسی- مقدمه- مواد و روش تحقیق-نتایج و بحث-نتیجه‌گیری - منابع و مراجع) . 

توجه 3: باید نحوه نگارش منابع و نیز نحوه ارجاع به منابع (ارجاع درون متنی، برون متنی و در فهرست منابع) طبق الگوی ونکوور  (Vancouver) باشد که عدم رعایت دقیق این موضوع منجر به خروج مقاله از فرآیند بررسی و بایگانی مقاله می‌شود.

13- ضمنا کلیه شکل‌ها و نمودارها و جداول در متن مقاله و در محل‌های مربوطه و مرتبط جاگذاری گردند و از جاگذاری در انتهای مقاله و یا از ارسال آنها در فایلی جداگانه خودداری گردد.

14- عکس‌ها ، نمودارها و شکل‌ها نباید از اجزای مجزا تشکیل شده باشند بلکه باید کلیه اطلاعات مندرج در آنها یکپارچه گردیده و کل تصویر در قالب فرمت JPEG یا TIFF ارسال شود.

 15-   تذکر خیلی مهم: عکسها، نمودارها و اشکال باید دارای وضوح و کیفیت استاندارد (حداقل وضوح 600 dpi) باشند در غیراینصورت نشریه از پذیرش مقاله معذور است.

 16- دانشجویان باید مقاله خود را به سرپرستی حداقل یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها ارائه نمایند و لازم است از سوی استاد مربوطه تاییدیه مقاله و معرفی نویسنده مسئول (نویسنده پاسخگو) ارائه شود.

17- در صورت انجام تحقیق در بخش صنعتی (که نام آن موسسه در مقاله درج می شود) لازم است از بالاترین مقام مسئول مربوطه تاییدیه و معرفی‌نامه ارائه شود.  

18- لازم است از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش (درصورت وجود) تشکر و قدردانی شود.

19- ارائه مشخصات کامل نویسنده مسئول و پاسخگو شامل نام، شماره تلفن همراه و ثابت محل کار و سکونت، آدرس دقیق محل سکونت و کار و پست الکترونیکی .

20- ارائه تعهدنامه نویسندگان مبنی بر اینکه مقاله ارائه شده تا کنون در نشریات یا کنفرانس‌های داخلی یا خارجی چاپ نگردیده و یا در حال بررسی نمی‌باشد و تا مشخص شدن نتیجه داوری در نشریه مهندسی متالورژی از ارسال آن به نشریات و کنفرانس‌های دیگر خودداری می‌شود و این تعهدنامه به امضاء کلیه نویسندگان برسد.

21- نویسندگان محترم باید 4 داور که در زمینه مقاله ارسالی تخصص داشته و دارای درجه حداقل دانشیاری بوده و در دانشگاهی غیر از دانشگاه مرتبط با نویسندگان فعالیت دارند، برای داوری مقاله معرفی نمایند.

22- مقالات مروری باید دارای حداقل 100 منبع و مرجع معتبر و بروز بوده که بیش از 25 درصد از منابع و مراجع مذکور مربوط به تحقیقات و پژوهش‌های نویسندگان باشد. ضمناً مقالات مروری اعضای هیات علمی با درجه استادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

23- اطلاعات درخواستی برای ثبت مقاله در سایت نشریه باید بطور کامل و دقیق تکمیل گردد و نام و مشخصات کامل نویسندگان در مقاله و صفحه کاربری سایت نشریه یکسان باشند.

24- مقالاتی که حامی دارند ضروری است نام حامی در مقاله ذکر شود.

25 - نویسندگان محترم ملزم می‌باشند نسبت به تکمیل و ارسال فرم‌های تعارض منافع و تعهدنامه نویسنگان اقدام نمایند.

برای دریافت فرم‌های مذکور روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

فرم تعارض منافع

فرم تعهدنامه نویسندگان 

------------------------------------

هزینه پردازش، ارزیابی و انتشار مقالات در نشریه مهندسی متالورژی

از ابتدای زمستان 1401 هزینه پردازش و انتشار مقالات در دو مرحله به شرح زیر دریافت می‌شود:

  • مرحله اول: هزینه فرآیند بررسی و ارزیابی تخصصی و داوری مقالات پس از تایید مقاله در ارزیابی اولیه به مبلغ -/1/000/000 ریال (یک میلیون ریال)
  • مرحله دوم: هزینه چاپ و انتشار در صورت تایید داوران تخصصی و پس از پذیرش علمی به مبلغ -/4/000/000 ریال (چهار میلیون ریال)

روش پرداخت:

به شماره حساب زیر واریز شده و تصویر رسید واریزی در صفحه کاربری نویسنده بارگذاری شود.

  • نام صاحب حساب: انجمن مهندسین متالورژی ایران (صاحب امتیاز نشریه) نزد بانک ملت  
  • شماره حساب: 13559302/43 
  • شماره شبا:

0243

5593

0013

0000

2000

6301

IR

  • شماره کارت: 0182 - 0280 -  3379 - 6104

توضیحات ضروری:

  • لازم به ذکر است که مقالاتی که به نشریه ارسال می شوند و در مراحل ارزیابی اولیه توسط هیئت تحریریه در اولویت های نشریه بر اساس اهداف راهبردی نشریه قرار نمی گیرند، شامل هزینه نمی‌گردند.
  • پرداخت هزینه فرآیند بررسی هیچ ضمانتی برای پذیرش مقاله به وجود نمی‌آورد و ممکن است مقالات براساس نظر داوران رد شوند، که در اینصورت وجه پرداختی در صورت رد مقاله عودت داده نمی‌شود.
  • مقالاتی که پس از طی مراحل داوری تخصصی و اصلاح نویسندگان (به دفعات لازم) مورد پذیرش علمی قرار می‌گیرند، باید هزینه آماده‌سازی مقاله برای چاپ و انتشار را پرداخت نمایند.
  •  اگر در هر مرحله از فرآیند بررسی، ارزیابی و داوری و نیز مراحل آماده‌سازی و ویراستاری مقاله برای انتشار، هرگونه تخلف احتمالی (انتشار قبلی، سرقت ادبی، اختلافات نویسندگان و ...) توسط نشریه محرز شود که منجر به خروج مقاله از روند انتشار شود، وجه پرداختی عودت داده نخواهد شد و با موارد تخلف نیز براساس دستورالعمل‌های کمیته اخلاق نشر برخورد می‌شود.