تماس با ما

نشانی: تهران ،خیابان کارگر شمالی ، بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد ، پردیس دانشکده‌های فنی

دانشگاه تهران ، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، طبقه اول ، انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران ،

نشریه مهندسی متالورژی

کدپستی: 1439956191               

صندوق پستی: 539-14455           

تلفن: 88351950                    

فاکس: 88351979

پست الکترونیکی: info.metalleng@gmail.com

پایگاه اینترنتی انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران : www.imes.ir  


CAPTCHA Image