داوران

فهرست داوران
 
نام داور وابستگی سازمانی
مازیار آزادبه دانشگاه صنعتی سهند تبریز
بهنام آزادگان گروه آموزشی فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری
امیر رضا آزادمهر
حسین آشوری دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
حسین آقاجانی دانشگاه تبریز
حسین آقاجانی دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا آقامحمدی
وحید آقایی لشگری گروه مهندسی مواد،‌ دانشگاه بناب
احمد علی آماده دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
رامین ابراهیمی دانشگاه شیراز
علیرضا ابراهیمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
غلامرضا ابراهیمی هیات علمی- دانشگاه حکیم سبزواری
غلامرضا ابراهیمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانکشده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد رضا ابوطالبی دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی اجاقی ایلخچی هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند
کامران احمدی عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی و رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی
فرشاد اخلاقی استاد دانشگاه تهران
محسن اسدی اسدآباد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
رضا اسلامی فارسانی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
محمد اسماعیلیان پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی‌های نو سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
علی اشرفی گرایش خوردگی مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
فخرالدین اشرفی زاده
حامد اصغرزاده گروه مهندسی مواد دانشگاه تبریز
محمدرضا اطمینان فر عضو هیئت علمی دانشگاه سهند
سمیه اعلم الهدی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا افشارمقدم زنجانی عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی- واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد اسلامی
بیت اله اقبالی مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند
عباس اکبرزاده
بابک اکبری دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوین - گروه مهندسی علوم زیستی
سیدعلی اصغر اکبری موسوی دانشگاه تهران
علی اکبر اکرامی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
سعید رضا الله کرم استاد دانشگاه تهران
مسعود امامی دانشگاه تهران
حمید امیدوار عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نوذر انجبین دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شیراز
حمیدرضا اویسی گروه مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری
علیرضا ایوانی
محسن بابامرادی دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران
کیانوش بارانی بیرانوند گروه مهندسی معدن دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه لرستان
سید مسعود باقری دانشگاه خواجه نصیر طوسی
حمیدرضا بخشنده فرد گروه مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
احسان برهانی دانشگاه سمنان
جمال بروستانی دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز
مهدی بشیری دانشیار دانشگاه شاهد
حمیدرضا بهاروندی
عباس بهرامی دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
بهروز بیدختی استاد دانشگاه فردوسی مشهد
امیر پاشا پژوهشگاه صنعت نفت
یحیی پالیزدار پژوهشگاه مواد و انرژی کرج
محمدحسین پایدار دانشگاه شیراز
نادر پروین دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود پنجه پور
مهدی پورعبدلی گروه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی همدان، همدان
غلامرضا پیرچراغی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
فاطمه سادات پیش بین دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران
رضا تقی آبادی هیئت علمی گروه مهندسی مواد و سرامیک دانشگاه بین المللی امام خمینی
رضا توانگر مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
روح اله توکلی دانشکده مهندسی علم و مهندسی مواد
حامد ثابت عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی ، دانشگاه آزاد اسلامی و احد کرج
داود ثانوی خشنود عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان
حسن ثقفیان دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا جعفریان دانشگاه علم و صنعت ایران
امین جعفری رامیانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی جهان افروز شرکت ریخته گری دقیق پولادیر
عزیزه جوادی دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیر کبیر
مصطفی حاجیان حیدری دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی شیمی و مواد
علی حبیب اله زاده
محمد حبیبی پارسا هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه تهران
اسماعیل حجاری گروه مهندسی مواد دانشگاه شهید چمران اهواز
جلال حجازی
محسن حداد سبزوار
حسین حسن نژاد استادیار گروه مهندسی مواد و متلورژی - دانشگاه اراک
آرمان حسنی گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان
سیامک حسین نژاد دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
ایوب حلوایی
محمود حیدرزاده سهی
شاهین خامنه اصل عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
فرزاد خدابخشی
علیرضا خدابنده دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی مواد، تهران، ایران.
حمید خرسند
جعفر خلیل علافی مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
حسن خندان فدافن عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه گلستان
شهرام خیراندیش عضو هیات علمی
فاطمه دباغ کاشانی دانشکده فیریک دانشگاه علم و صنعت ایران
کامران دهقانی
چنگیز دهقانیان استاد-دانشکده مهندسی متالورژی و مواد- دانشگاه تهران
ابوالقاسم دولتی دانشگاه صنعتی شریف
مهدی دیواندری دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
محمدرضا ذاکرزاده استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
علیرضا ذاکری
مریم ذوقی دانشکده علوم مهندسی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران
رامین رئیس زاده استاد بخش مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، کرمان، ایران
کیوان رئیسی
شهرام رایگان
محمدرضا رحیمی پور پژوهشگاه مواد و انرژی
علی رسولی
فرشته رشچی
علیمحمد رشیدی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشکده مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه
احمد رضائیان دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
ابوالفضل رضائی بزاز گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
علی حسین رضایان نماینده هیات ممیزه دانشگاه-دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
محمد رضایت دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
حسین رضوی
منصور رضوی پژوهشگاه مواد و انرژی
خلیل رنجبر هیت علمی دانشگاه چمران اهواز
مریم رنجبر سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
رضا رومینا دانشگاه تهران
محمد ریاحی عضو هیات علمی
سید مجتبی زبرجد دانشگاه شیراز
سیروس زمانی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
سیدعبدالکریم سجادی استاد دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده مهندسی- گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد
محمود سرکاری خرمی
توحید سعید هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
رضا سلطانی
منصور سلطانیه استاد دانشگاه علم صنعت ایران
معصومه سیف الهی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد حسین شاعری استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین
علی شانقی گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
حامد شاه میر دانشگاه تربیت مدرس
محمد شاهمیری
حمیدرضا شاهوردی دانشیار گروه مهندسی مواد ومتالورژی دانشگاه تربیت مدرس
سعید شبستری دانشگاه علم و صنعت ایران
حسن شریفی استاد یار دانشگاه دولتی شهرکرد
عزیز شفیعی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شیراز
مرتضی شمعانیان دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد مالک شهرکی دانشکده فنی دانشگاه مراغه
فرزاد شهری پژوهشکده مواد پیشرفته سازمان پژوهشهای صنعتی ایران
سعید شیبانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
حسن شیرازی دکترای دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
عباس صادق زاده عطار عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
محسن صارمی دانشگاه تهران
علیرضا صبور روح‌اقدم
آرمان صدقی
عرفان صلاحی نژاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود صلواتی نیاسر دانشکده شیمی دانشگاه کاشان
حمیدرضا عابدی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی عابدینی دانشگاه کاشان
ماندانا عادلی دانشگاه علم و صنعت ایران
محدثه عباس نژاد دانشکده فیزیک دانشگاه باهنر کرمان
رحمت عباس نژاد سرستی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
سید مهدی عباسی دانشیار، مهندسی مواد و متالورژی، پژوهشکده مواد فلزی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
مجید عباسی دانشیار دانشکده مهندسی مواد و صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، مازندران، ایران
امیر عبدالله زاده دانشگاه تربیت مدرس
حسن عبداله پور دانشکده مهندسی مواد و متالورژی - دانشگاه سمنان
محمود عبدالهی گروه فرآوری مواد معدنی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
یاسر عبدی استاد دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
حسین عبدی زاده عضو هیئت علمی
نجم الدین عرب گروه مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
حسین عربی استاد/دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
علی اصغر عطائی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
مسعود عطاپور
سیدرضا علمی حسینی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
سید رضا علوی زارع گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
رضا علیزاده دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
مرتضی علیزاده دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شیراز
مهدی علیزاده دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین عنایتی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
امید عودباشی گروه مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
قاسم عیسی آبادی بزچلویی دانشگاه اراک
رضا غلامی پور گروه مواد پیشرفته و نانو ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران ، ایران
محمود فاطمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
آرش فتاح الحسینی دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی- گروه مهندسی مواد
پرویز فتاحی دانشیار دانشگاه الزهرا
شهلا فتحی گروه شیمی، دانشگاه آزاد آیت الله آملی، آمل، ایران
محمدحسین فتحی
منصور فرزام عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت
محمدحسین فرشیدیان فر دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
روح اله فرقدان دانشکده فیزیک دانشگاه کاشان
صادق فیروزی دانشگاه امیر کبیر
رحمت اله قاجار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی
عباس قاسمی زاد دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان
حمیدرضا قاسمی منفردراد
مهدی قبیتی حسب
فتح اله قدس دانشگاه سمنان
محمد قربانی دانشگاه صنعتی شریف
مجید قریشی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
هاجر قنبری گروه سرامیک دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
مهرداد کاشفی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن کاظمی نژاد
محمود کدخدایی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد کرمانپور دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح اله کریم زاده
سعید کریمی گروه مهندسی مواد دانشگاه صنعتی همدان
مسعود کریمی پور عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه ولی عصر رفسنجان
علی کریمی طاهری
اسکندر کشاورز علمداری عضو هیئت علمی- دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
منصور کنعانی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شیراز
سعید کهربایی گروه مواد دانشکده مهندسی مکانیک و مواد دانشگاه صنعتی سجاد
حمیدرضا کوه دار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد کیوانی عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد
عبدالرضا گرانمایه ارومیه دانشگاه تهران
محمد علی گلعذار عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا گل و بستان فرد
مسعود گودرزی
محسن لشگری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
فرشید مالک قاینی بخش مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تربیت مدرس
فرزاد محبوبی
رسول محرمی دانشگاه زنجان، دانشکده فنی و مهندسی ، گروه مهندسی مکانیک،
مجید محسنی ارمکی دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی
باقر محمد صادقی هیات علمی دانشکده مواد- دانشگاه علم و صنعت ایران
سیما محمدنژاد بخش مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
عبدالرضا محمدی نافچی عضو هیات علمی/ دانشگاه ساینس مالزی
رضا محمودی
مریم مرکباتی
سید مرتضی مسعود پناه هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، گروه مهندسی مواد
جواد مقدم دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مواد
محمد مکملی
سحر ملازاده بیدختی استادیار/ دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد گروه مهندسی متالورژی و مواد
سحر ملازاده بیدختی استاد فردوسی
مهدی ملکان
آدرینه ملک خاچاطوریان دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
مهدی ملکی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
سلمان مهاجر مازندرانی دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی
سهیل مهدوی استادیار/ دانشگاه سهند تبریز
روح‌اله مهدی‌نواز اقدم دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
مریم مهری دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان
هاشم موسوی دانشگاه آزاد
امیر مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی همدان
سیدمهدی میراسماعیلی گروه متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی مواد و تکنولوژی های نوین، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران
سیدمحمدحسین میرباقری
بهمن میرزاخانی
حامد میرزاده عضو هیات علمی دانشگاه تهران
ولی علی میرزالو گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه
رضا نادری محمودی دانشگاه تهران
حمیدرضا نجفی دژده منفرد واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
عباس نجفی زاده رییس انجمن آهن و فولاد ایران
پوریا نجفی سیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شیراز
رحیم نقی زاده دانشگاه علم وصنعت ایران
شهاب نوروزیان علم دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران
اشکان نوری استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی-دانشگاه اراک
میثم نوری گروه مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
سید مصطفی نوعی دانشکده مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
بهزاد نیرومند استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
هانیه نیرومند دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
محمود نیلی احمدآبادی استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
محمدمهدی هادوی دانشگاه تربیت مدرس
محمدجعفر هادیان فرد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شیراز
رامین هاشمی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک / دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدجواد هاشمی فر دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان
پیروز هویدا مرعشی
محمدرضا واعظی جزه عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
مهرداد وحدتی گروه ساخت و تولید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بهمن وحیدی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
ناصر ورهرام
عبدالرسول وطن دوست حقیقی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز واحد هنر و معماری و رئیس مرکز تخصصی دانش و مرمت یادمان
فاطمه یزدیان دانشگاه تهران
امین یوردخانی
حسین یوزباشی زاده