بررسی تاثیر میزان فشار فشردن بر شکل ظاهری و ریزساختار آلیاژ Cu-10Sn-10Pb تف‌جوشی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی سهند تبریز

2 دانشیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر چگالی خام بر شکل ظاهری و ریزساختار قطعات تف‌جوشی شده است. به این منظور قطعات برنزی با ترکیب Cu-10Sn-10Pb تحت فشارهای MPa400 و MPa100 فشرده شده و در محدوده‌ی دماییC °970-890 به مدت 20 دقیقه تف‌جوشی شدند. به کمک دوربین، از قطعات برنزی قرار گرفته شده در کوره به منظور بررسی تغییرات ابعادی دردماهای مختلف تف‌جوشی به‌صورت درجا عکس‌برداری شد. نتیجه شد که قطعات فشرده شده در فشار MPa100 به دلیل تشکیل فاز مایع کمتر، دارای اعوجاج1 کمتری بوده و تا دماهای بالای تف‌جوشی شکل خود را حفظ می‌کنند. تماس کمتر بین ذرات جامد در این قطعات باعث تشکیل فاز مایع کمتر شده است. در این شرایط خردایش2 و سپس آرایش مجدد3 ذرات برنزی به عنوان عوامل موثر در چگالش، رخ داده است. از طرفی فاز مایع سرب موجود در ساختار، نفوذ کمتری به داخل مرزدانه‌ها داشته که باعث جلوگیری از تورم بیشتر می‌شود. به همین دلیل پدیده‌ی پاشنه فیلی4 در قطعات MPa100 حتی در دماهای بالای تف-جوشی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Effect of Compact Pressure on Shaping and Microstructure of Cu-10Sn-10Pb

نویسندگان [English]

  • mehrdad mousapour 1
  • maziyar azadbeh 2
1
2
چکیده [English]

In this paper the influence of green density in shaping and microstructure of sintered specimens was studied. Cu-10Sn-10Pb samples were compacted in 400MPa and 100MPa and were sintered at the range of 890-970°C for 20 min. The in situ images from the samples for measuring dimensional changes were taken at various sintering temperatures. It is concluded that 100MPa compacted samples have less distortion due to low liquid phase formation and keep their shape even at higher temperatures. In these samples, less contact between the solid particles has been caused low liquid phase formation. In this condition, fragmentation and then rearrangement of bronze particles as main and effective factors of densification are occurred. Moreover, liquid phase of lead which is formed in the microstructure has less diffusion through to the grain boundaries and preventing more distortion. For these reasons elephant foot phenomenon was not appeared in 100 MPa compact even at high temperatures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supersolidus sintering
  • Compact pressure
  • Gravity
  • Elephant foot