تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 205
تعداد نویسندگان 478
درصد عدم پذیرش 24
تعداد مقالات پذیرفته شده 181
درصد پذیرش 49
زمان پذیرش (روز) 221
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران

 545

  • نشریه مهندسی متالورژی (به صاحب امتیازی انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران) از سال 1377 منتشر شده و دارای درجه علمی می‌باشد که به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. 
  • این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود (www.isc.gov.ir).
  • نشریه مهندسی متالورژی مقالات علمی ( پژوهشی، مروری، کوتاه، کاربردی ) را در حوزه مهندسی متالورژی و مواد چاپ می کند.
  • نشریه مهندسی متالورژی از سیاست دسترسی آزاد پیروی می‌کند لذا مطالب این نشریه به صورت آزاد و بدون هزینه در دسترس متقاضیان می باشد.
  • مقالات ارسالی نباید قبلاً در هیچ نشریه داخلی یا خارجی چاپ شده باشند.
  • مطابق آئین‌نامه نشریات علمی کشور و به منظور پیشگیری از انتشار مقالات تکراری این نشریه از نرم‌افزار مشابهت یاب SinawebHamyab بهره می برد.
  • برای آگاهی از نحوه ارائه و نگارش مقالات به راهنمای نویسندگان مراجعه گردد.
  • فرم‌های تعارض منافع و تعهدنامه نویسندگان از راهنمای نویسندگان قابل دریافت است.
  • یادآوری می‌شود تکمیل و ارسال این فرم‌ها اجباری می‌باشد.
شماره جاری: دوره 24، شماره 1 - شماره پیاپی 81، فروردین 1400، صفحه 1-74 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها