نویسنده = بهمن میرزاخانی
بررسی عددی و تجربی رفتار خستگی کارابین ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم 7175

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.22076/me.2022.533306.1322

نگاه پارسی؛ باقر محمد صادقی؛ حسین عربی؛ بهمن میرزاخانی


بررسی مکانیزم‌های نرم شدن و تعیین معادلات ساختاری در طی تغییر شکل داغ آلیاژ آلومینیوم 5456

دوره 22، شماره 2، تیر 1398، صفحه 116-123

10.22076/me.2019.108040.1247

یوسف پاینده؛ بهمن میرزاخانی؛ نوید نظام آبادی؛ حسین مومنی