دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مروری بر حضور روکش‌کاری لیزری در فرایندهای پوشش‌دهی، بازسازی و نمونه سازی قطعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22076/me.2022.535727.1329

محمدحسین فرشیدیان فر؛ سید فریبرز اشراقی؛ سیده فاطمه نبوی؛ انوشیروان فرشیدیان فر


مقایسه خواص کششی و نرخ کارسختی فولاد زنگ‌نزن آستنتی 304 ریز دانه و درشت دانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.22076/me.2023.533113.1356

سعیده افشار؛ حسین عربی؛ باقر محمد صادقی؛ محسن کریمی


جایگزینی فرآیند کلرشویی در بازیافت فلز روی از غبار کوره فولادسازی با روشی دوستدار محیط زیست و مبتنی بر استخراج حلالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.22076/me.2023.560065.1358

سعید کریمی؛ پدرام اشتری؛ مهشاد رفعتی نیا؛ زهرا محمد علی‌زاده؛ مریم اکبری؛ صمد قاسمی


بررسی حساسیت به ترک پیرکرنشی در سوپرآلیاژ IN738LC جوشکاری شده به روش TIG بدون فلزپرکننده به کمک مدل‏سازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22076/me.2023.540857.1333

علی محمد کلاگر؛ نرگس تبریزی؛ پوریا رییسی؛ محمد چراغزاده؛ اسلام رنجبرنوده


اثر متغیرهای آزمایش فشار بر تحولات ساختاری سوپرآلیاژ پایه کبالت نیکل نسل جدید برپایه Co-Ni-Al-W

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.22076/me.2023.558142.1357

مریم مرکباتی؛ محمدجواد کریمیان؛ حسن بدری


ارزیابی رفتار سیلان آلیاژ تیتانیوم نوین Ti-3873 حین تغییر شکل گرم کششی در مناطق دوفازی آلفا بتا و تک‌فاز بتا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.22076/me.2023.561336.1363

مهناز دباغی؛ مریم مرکباتی؛ سید مهدی قاضی میرسعید


بررسی ابتدا به ساکن ویژگی‌های ساختاری ؛ الکترونی و اپتیکی ترکیب کلسیم کربنات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

10.22076/me.2023.550081.1349

حمدا... صالحی؛ امین شنبدی؛ پیمان امیری


ساخت کاشتنی دندانی متخلخل از جنس تیتانیم- نقره به روش تف‌جوشی به کمک جرقه پلاسما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

10.22076/me.2023.561603.1366

جعفر جوادپور؛ بیژن افتخاری یکتا؛ گلسا موسوی؛ حسن ثقفیان


سنتز پودر مس با مورفولوژی‌های مختلف در فرایند انحلال الکتروشیمیایی براده های آلیاژ برنج و ترسیب پودر مس در کاتد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22076/me.2023.562316.1370

سعید کریمی؛ صمد قاسمی؛ شیما سادات وقار