کلیدواژه‌ها = ریزدانگی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر افزودن نایوبیم و دمای آستنیته بر ریزساختار و خواص مکانیکی حاصل از فرآیند مارتنزیتی یک فولاد کم‌کربن

دوره 22، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 194-203

10.22076/me.2019.112901.1256

نسیم نریمانی راد؛ حمیدرضا نجفی دژده منفرد؛ محمدرضا افشارمقدم زنجانی


2. تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی در اثر کار سرد و دگرگونی مارتنزیتی معکوس در فولاد مارتنزیتی Fe-18Ni

دوره 20، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 162-171

10.22076/me.2017.61989.1129

حمیدرضا جعفریان؛ محمد فلکی طرازکوهی؛ محمد رضا ابوطالبی؛ اشکان قربانیان؛ حسن شیرازی