نویسنده = جلیل وحدتی
1. تولید فاز آمورف در سیستمAl80Fe20به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی پایداری حرارتی آن

دوره 21، شماره 1، بهار 1397، صفحه 16-23

حمید سازگاران؛ جلیل وحدتی خاکی؛ سید ایمان وهاب زاده


2. تولید گوی‌های توخالی فولادی توسط پودرهای آهن تجاری و بررسی رفتار مکانیکی و ریزساختاری آن‌ها

دوره 18، شماره 60، زمستان 1394، صفحه 20-29

حمید سازگاران؛ علیرضا کیانی رشید؛ جلیل وحدتی