1. ساخت و بررسی مورفولوژی پوشش کامپوزیتی Cu-Ni3Al-MoS2 با استفاده از روش رسوب فیزیکی بخار

دوره 19، شماره 1، بهار 1395، صفحه 67-77

مهدی میرزاآقایی؛ محمدحسین عنایتی؛ مهدی احمدی


3. مطالعه ریز ساختار آثار دوفلزی مکشوفه از محوطه باستانی زیویه

دوره 20، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 219-231

پرستو نعیمی طرئی؛ ابوالقاسم دولتی؛ سید محمد امین امامی


7. اثر نورد سرد و آنیل کوتاه مدت روی ریزساختار و سختی آلیاژ آلومینیم A356

دوره 21، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 237-246

محمد امین جعفری جوزان؛ روح‌اله جماعتی


8. بررسی تاثیر عملیات حرارتی فلز پایه بر ریزساختار آلیاژ برنج پس از فرایند اصطکاکی اغتشاشی

دوره 21، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 312-321

آروین تقی زاده تبریزی؛ سعید شاکر؛ توحید سعید؛ مهدی مزمل


9. استحکام خستگی آلومینیم 2024 بعد از عملیات زیر صفر

دوره 20، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 311-321

سید ابراهیم وحدت؛ هادی نظریان


10. بررسی تغییر خواص استحکامی و سختی فولادH13طی خزش کوتاه مدت

دوره 21، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 149-167

زهیر سراجان؛ سعید ناطق؛ حمیدرضا نجفی دژده