دوره و شماره: دوره 23، شماره 4 - شماره پیاپی 80، دی 1399، صفحه 273-360 
سنتز نانوذرات تیتانیوم دی بوراید به روش سنتز احتراق حجمی

صفحه 319-327

10.22076/me.2021.132315.1298

سامان نعمت؛ سعید باغشاهی؛ آرمان صدقی؛ فرانک فرهادی نیا


بررسی سینتیک رشد رسوبات γ' در سوپرآلیاژ کارسرد شده‌ی Waspaloy

صفحه 338-346

10.22076/me.2021.521620.1304

مهدی اورکی؛ معصومه سیف الهی؛ مریم مرکباتی؛ آدلی آخوندزاده