کلیدواژه‌ها = سمانتاسیون جعبه‌ای
تشکیل پوشش آلومیناید نیکل اصلاح شده با سیلیسیم به روش فرآیند تک‌مرحله‌ای اکتیویته بالا - دما بالا بر روی سوپرآلیاژ پایه نیکل

دوره 17، شماره 53، فروردین 1393، صفحه 17-24

احسان حسین خان نژاد؛ بهروز قاسمی؛ کریم زنگنه مدار؛ یوسف علی زاد فرزین