کلیدواژه‌ها = خواص کششی
اثر سیلیسیم و آهن بر رفتار بهسازی حرارتی آلیاژهای ریختگی Al-4.5Cu-xSi-yFe

دوره 23، شماره 3، مهر 1399، صفحه 255-269

10.22076/me.2021.137060.1302

خلیل گنجه فرد؛ رضا تقی آبادی؛ محمد تلافی نوغانی


نقش عملیات فوق پیری بر ریزساختار و خواص کششی فولادهای دوفازی نورد سرد شده نایوبیم دار

دوره 18، شماره 60، دی 1394، صفحه 11-19

اشکان نوری؛ جمال الدین فرشته خصلت؛ قاسم عیسی آبادی


بررسی تاثیر عملیات آنیل محلولی و پیرسازی بر ریزساختار و خواص کششی آلیاژ Ti-6242

دوره 18، شماره 59، مهر 1394، صفحه 3-13

رامین حسینی؛ مریم مرکباتی؛ علیرضا حجاری؛ سید مهدی عباسی


بررسی تاثیر عملیات بازپخت بر ریزساختار و خواص کششی فولادهای سه فازی فریت-بینایت-مارتنزیت

دوره 17، شماره 53، فروردین 1393، صفحه 40-48

امیر طالبی؛ رضا بختیاری؛ بیژن عباسی خزایی