نویسنده = معصومه سیف الهی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی سینتیک رشد رسوبات γ' در سوپرآلیاژ کارسرد شده‌ی Waspaloy

دوره 23، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 338-346

10.22076/me.2021.521620.1304

مهدی اورکی؛ معصومه سیف الهی؛ مریم مرکباتی؛ آدلی آخوندزاده


2. اثر فرآیند ذوب مجدد بر ریزساختار و مشخصه جذب و واجذب آلیاژ جاذب هیدروژن MmNi4.8Al0.2

دوره 23، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 131-141

10.22076/me.2020.132156.1294

محمد جودکی؛ معصومه سیف الهی؛ سید مهدی عباسی؛ سید مهدی قاضی میرسعید


3. اثر دما و زمان آنیل انحلالی ثانویه بر توزیع رسوبات γ' در سوپرآلیاژ ریختگی GTD-111

دوره 22، شماره 1، بهار 1398، صفحه 42-51

10.22076/me.2019.91879.1205

معصومه سیف الهی؛ سید مهدی عباسی؛ مهرداد توکلی؛ سید مهدی قاضی میرسعید


4. اثر بور و زیرکونیوم بر ریزساختار و استحکام خستگی سوپر آلیاژ Nimonic 105 در دمای ˚C 750

دوره 19، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 239-248

10.22076/me.2017.52504.1109

معصومه سیف الهی؛ زهرا اصغری؛ سیدمهدی عباسی؛ مریم مرکباتی