نویسنده = منصور سلطانیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر پارامترهای گندله‌سازی برخواص فیزیکی و مکانیکی گندله تهیه شده از کنسانتره ایلمنیت کهنوج

دوره 21، شماره 4، دی 1397، صفحه 264-274

10.22076/me.2019.94712.1212

منصور سلطانیه؛ ماندانا عادلی؛ مرتضی فلاحی؛ مهدی فرهانی؛ کارل-هاینتس اشپیتزر