نویسنده = بیژن عباسی خزایی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر عملیات همگن سازی بر بهبود ریزساختار ناحیه اتصال نامتجانس TLP برای سیستم FSX-414/MBF-80/IN-738

دوره 17، شماره 55، پاییز 1393، صفحه 19-27

عباس جهانبخش؛ بیژن عباسی خزایی؛ رضا بختیاری


2. بررسی تاثیر عملیات بازپخت بر ریزساختار و خواص کششی فولادهای سه فازی فریت-بینایت-مارتنزیت

دوره 17، شماره 53، بهار 1393، صفحه 40-48

امیر طالبی؛ رضا بختیاری؛ بیژن عباسی خزایی