مروری بر صنعت منیزیم در ایران- تهدیدها و فرصت‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 مهندسی مکانیک- دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه تربیت مدرس-تهران-ایران

10.22076/me.2019.96427.1215

چکیده

در دو دهه اخیر تلاش‌های گسترده‌ای به منظور افزایش استفاده از منیزیم و یافتن راه حل‌های مناسب برای مقابله با محدودیت‌های آن صورت گرفته است. در این راستا تولید و تقاضا آلیاژهای منیزیم نیز در بازارهای بین المللی با رشد قابل توجهی همراه بوده است. در ایران نیز توجه به تولید و به کار-گیری این فلز گسترش یافته است. در تحقیق حاضر تلاش شده است در ابتدا روش‌های تولید منیزیم به طور مختصر معرفی و سپس با بررسی ویژگی-های هر روش، مزیت‌های نسبی ایران در تولید منیزیم گردآوری و ارائه شود. علی رغم وجود مزیت‌های مهم از جمله فراوانی مواد اولیه، در دسترس بودن انرژی و نیروی کار ارزان، تولید منیزیم با تهدیدات بالقوه‌ای همراه می‌باشد. در ادامه این مقاله به تهدیدات صنعت تولید منیزیم اولیه مانند موانع تامین مواد اولیه مناسب و سرمایه در گردش در کشور پرداخته شده است. در نهایت ضمن بررسی سوابق تولید، عرضه و تقاضای منیزیم در ایران کاربردهای اصلی متالورژیکی و سازه ای منیزیم در صنایع ایران معرفی شده اند. بررسی‌های فنی و اقتصادی نشان می‌دهد که با توجه به مزایای رقابتی ایران برای تولید و استفاده از این فلز، صنعت منیزیم در کشور با توسعه قابل ملاحظه‌ای همراه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Magnesium Industry in Iran – Opportunities and Threats

نویسندگان [English]

  • Alireza Sadeghi 1
  • Sahel Mohammadi 2
1 School of Mechanical Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Mechanical engineering- Tarbiat modares university-Tehran-Iran
چکیده [English]

In the last two decades, efforts for increasing Magnesium (Mg) applications and finding solutions for overcoming its limitations have increased. At the same time, production and demand for Mg alloys have also increased significantly in the international markets. In response to the international trends, attention to Mg production and its consumption has also grown in Iran. In the present paper different technologies of Mg production has been briefly introduced and local opportunities in Mg production are summarized and elaborated. Despite the existence of important opportunities in local Mg production, including easy access to low cost and clean energy, raw material and workforce, Mg production features high potential important threats. Different threats to local Mg production including limitation in access to appropriate raw material and access to large working capital are further discussed in this paper. At the end, amongst investigating the history of Mg production, supply and demand in Iran, main structural and metallurgical applications of Mg in local industries are described. Technical and financial feasibility studies indicate that Iran has major advantages in production and consumption of Mg and this industrial sector will experience major growth in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mg Production
  • Supply and demand of Mg in Iran
  • Silicothermic reduction
  • Primary metal production
  • Ferrosilicon

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1398
  • تاریخ دریافت: 06 آبان 1397
  • تاریخ بازنگری: 16 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 16 تیر 1398