کلیدواژه‌ها = آلیاژ آلومینیم
اثر نورد سرد و آنیل کوتاه مدت روی ریزساختار و سختی آلیاژ آلومینیم A356

دوره 21، شماره 3، مهر 1397، صفحه 237-246

10.22076/me.2018.92029.1206

محمد امین جعفری جوزان؛ روح‌اله جماعتی


اصلاح ریزساختار سطحی آلیاژ هایپریوتکتیک Al-17%Si ریختگی به روش فرایند همزن اصطکاکی

دوره 20، شماره 4، دی 1396، صفحه 249-257

10.22076/me.2018.67249.1139

علیرضا حسنی عارفی؛ مصطفی حاجیان حیدری؛ مصطفی موسوی زاده؛ بهمن کروجی