کلیدواژه‌ها = فرایند اصطکاکی اغتشاشی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر عملیات حرارتی فلز پایه بر ریزساختار آلیاژ برنج پس از فرایند اصطکاکی اغتشاشی

دوره 21، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 312-321

10.22076/me.2019.91859.1204

آروین تقی زاده تبریزی؛ سعید شاکر؛ توحید سعید؛ مهدی مزمل