نویسنده = مسعود سبزی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تأثیر زمان سینترینگ بکار رفته در تولید الکترودهای نقره بر عمر باتری‌های روی - نقره

دوره 19، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 216-223

مسعود سبزی؛ محمدامین قدم‌دزفولی؛ آرش پوربشارتی؛ ابراهیم نجفی‌بیرگانی


2. ارزیابی تأثیر تیتانیم بر چقرمگی شکست و مقاومت به سایش فولاد هادفیلد

دوره 18، شماره 58، تابستان 1394، صفحه 38-48

مسعود سبزی؛ منصور فرزام