نویسنده = سید محمود فاطمی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تاثیر دوقلویی های اولیه بر رفتار تغییرشکل برشی آلیاژ منیزیم AZ31

دوره 23، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 328-337

10.22076/me.2021.141433.1303

سید محمود فاطمی؛ علی اکبر کاظمی اصل؛ امیر عابدی