نویسنده = حمید حیدری پبدنی
تعداد مقالات: 1
1. ساخت پوسته ی مخروطی مسی با استفاده از فرآیند الکتروفرمینگ و بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند ساخت آن از طریق شبیه سازی عددی

دوره 21، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 198-206

10.22076/me.2018.84662.1186

حمید حیدری پبدنی؛ حسین مهمان نواز؛ غلامحسین لیاقت؛ صادق رحمتی؛ حمید فاضلی