ارزیابی غیرمخرب ریزساختار چدن مقاوم به سایش نایهارد4 با استفاده از آزمون جریان گردابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 عضو هیات علمی و مدیر مرکز رشد فناوری

3 مدیر تحقیق و توسعه

چکیده

در این پژوهش از روش غیرمخرب جریان گردابی برای ارزیابی ریزساختار و سختی چدن آلیاژی مقاوم به سایش نایهارد4 استفاده شد. به این منظور نمونه‌ها برای دست‌یابی به ریزساختارها و سختی مختلف ابتدا تحت عملیات حرارتی ناپایدارسازی در دماها و زمان‌های مختلف و سپس عملیات تمپر قرار گرفتند. ریزساختار به کمک میکروسکوپ نوری مجهز به نرم‌افزار آنالیز تصویر و میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. سختی نمونه‌ها پس از عملیات حرارتی به روش سختی‌سنجی ویکرز اندازه‌گیری شد. در ادامه نمونه‌ها از طریق آزمون غیرمخرب جریان گردابی در فرکانس‌های مختلف، مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور دست‌یابی به یک شرایط بهینه بازرسی، ارتباط میان توابع خروجی جریان گردابی (نظیر مقاومت القایی و مقاومت) و پارامترهای ریزساختاری و سختی در فرکانس‌های مختلف بررسی شد. مشاهده شد که بین میزان آستنیت باقیمانده و سختی با خروجی آزمون جریان گردابی رابطه خوبی برقرار است. نتایج نشان داد با استفاده از این روش می‌توان سریع و دقیق نمونه‌های مختلف چدن نایهارد4 را از نظر میزان آستنیت باقیمانده و سختی شناسایی و تفکیک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nondestructive evaluation of microstructure of wear resistance Ni-hard4 cast iron by eddy current technique

نویسنده [English]

  • Majid Abbasi 2
1
2
3
چکیده [English]

In this paper, the nondestructive eddy current test method was used for evaluation of microstructure and hardness of Ni-Hard4 wear resistant alloyed cast iron. For the purpose, the destabilizing heat treatment at 750, 800, 850 and 900ºC for 1 to 5h were done and then tempering heat treatment were applied on Ni-Hard4 cast iron blocks at 300ºC for 3 hours. Microstructure characteristics were evaluated by optical microscopy (OM) equipped with the image analysis software and scanning electron microscopy (SEM). Hardness measurements were done by Vickers method. Then eddy current technique was applied at several frequencies. To achieve an optimum situation for evaluation, relation between eddy current outputs (such as inductive reactance and electrical resistance indexes) and microstructural parameters and hardness values were analyzed. Results show that a good relation exists between eddy current outputs and retained austenite amount and hardness and 150kHz and 170kHz are optimal frequencies for investigation of retained austenite and hardness, respectively. This shows eddy current technique has a high potential for prediction of metallurgical properties and could be used as an in-line inspection and quality control systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eddy current
  • Ni-Hard cast iron
  • Nondestructive evaluation
  • Microstructure
  • Hardness