تولید درجا پودر کامپوزیتی کبالت-کاربید وانادیم از مواد اولیه Co3O4-V2O5-C-Mg به روش MASHS توسط واکنش منیزیوترمیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه دولتی شهرکرد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

هدف از این پژوهش تولید پودر کامپوزیتی کبالت- کاربید وانادیم به روش سنتز احتراقی خود گستر فعال شده به روش مکانیکی یا MASHS از مواد اولیه اکسیدی با عامل احیایی منیزیم می‌باشد. ابتدا رفتار ترمودینامیکی واکنش طبق رابطه استوکیومتری با نسبت مولی (1:1:9:2) به ترتیب برای اکسید وانادیم، اکسید کبالت، منیزیم و گرافیت مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به آنتالپی (j/mol3155047) و دمای آدیاباتیک(3932.014Tad~) واکنش، این واکنش از نوع MSR می‌باشد. جهت فعال‌ساز پودر مواد اولیه، از آسیا سیاره‌ای پرانرژی تحت آتمسفر گاز آرگون به مدت زمان 5 دقیقه با نسبت وزنی پودر به گلوله 1:20 استفاده گردید. رفتار حرارتی پودر فعال شده توسط آنالیز حرارتی DTA مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام واکنش سنتز احتراقی قرص‌های تهیه شده از مخلوط پودری مواد آسیا شده در کوره لوله‌ای تحت آتمسفر گاز آرگون در دمای OC 700 به مدت زمان 10 دقیقه قرار داده شد. با توجه به نتایج XRD در این دما مخلوط پودری مواد اولیه محترق شده و پودر کامپوزیتی کبالت-کاربید وانادیم دو فازی ((VC, V8C7/ اکسید منیزیم تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In-situ production of cobalt-vanadium carbide composite powder from Co3O4-V2O5-C-Mg via MASHS through magnesium-thermic reaction

نویسندگان [English]

  • hassan sharifi 1
  • Seyed Mohammad Razavi 2
1
2
چکیده [English]

The objective of the present study was production of cobalt-vanadium carbide composite powder via mechanically-activated self-propagating high-temperature (MASHS) combustion synthesis from oxide materials with magnesium as the activating agent. Initially, thermodynamic behavior of the reaction was studied according to the stoichiometric equation with the molar ratio of (1:1:9:2) for vanadium oxide, cobaltoxide, magnesium, and graphite, respectively. Based on the enthalpy (3155047 j/mol) and the reaction adiabatic temperature (Tad~3932.014), the reaction is in the MSR mode. In order to activate the starting powder, high energy planetary ball mill under argon atmosphere was used for 5 min with powder-to-ball weight ratio of 1:20. Thermal behavior of the activated powder was investigated by differential thermal analysis (DTA). For the combustion synthesis reaction, the pills made from the milled powder mixture were placed in a tube furnace under argon atmosphere at 700°C for 10 min. The XRD results indicated that at this temperature, the powder mixture of the precursors is combusted and cobalt-vanadium carbide composite powder with the twophases of magnesium oxide/ (VC, V8C7) is formed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite
  • Cobalt-vanadium carbide
  • In-situ
  • MASHS
  • Magnesium-thermic