ساخت کاشتنی دندانی متخلخل از جنس تیتانیم- نقره به روش تف‌جوشی به کمک جرقه پلاسما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته سرامیک، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ، ایران.

2 استاد گروه سرامیک، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 استاد گروه سرامیک، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران،

4 استاد گروه متالورژی صنعتی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

کاشتنی­های­ دندانی جزو درمان­های متداول دندانپزشکی است و تیتانیم یکی از مواد پرکاربرد در این زمینه محسوب می­شود. نقره نیز به دلیل داشتن خاصیت آنتی­باکتریایی و کاهش احتمال عفونت پس از جراحی، یکی از گزینه­های مطلوب است. اما یک کاشتنی­ دندانی باید مدول یانگ کمتر و یا در محدوده استخوان فک داشته باشد تا پدیده محافظت تنشی اتفاق نیفتد. یکی از راه­های کاهش مدول یانگ، ایجاد تخلخل است. هدف از این تحقیق، ساخت کاشتنی دندانی از جنس تیتانیم- نقره، به روش تف­جوشی به کمک جرقه پلاسما (SPS) و با 20-25 درصد تخلخل است. برای این منظور، قطعاتی با ترکیب 1wt.% Ag-Ti و 3wt.% Ag-Ti، تحت دماهای C° 850 و C° 900 و فشار 10 مگاپاسکال و 30 مگاپاسکال ساخته شدند. نتایجXRD وSEM نشان دادکه نمونه­ها دارای ریزساختار آلفا تیتانیم به همراه حفره­هایی در مرز، با اندازه کمتر از 100 میکرون و با مورفولوژی کروی بودند. همچنین، نمونه ساخته شده تحت دمای C° 850 و فشار 10 مگاپاسکال دارای تخلخلی در حدود 20-25 درصد بود و نسبت به سایر نمونه­ها استحکام فشاری نزدیک­تری به استخوان فک داشت. داده­های آماری و مدل­سازی در نرم­افزار Design Expert نشان داد که با کاهش دما و فشار، تخلخل افزایش می­یابد؛ اما کاهش دما در ایجاد تخلخل تأثیرگذارتر است. با توجه به نمودارها می­توان نتیجه گرفت که بیشترین تخلخل، با حفظ خواص مکانیکی کاشتنی، در دمای C° 850، فشار 10 مگاپاسکال و یک درصد نقره حاصل شده است. همچنین، دما و زمان ساخت کاشتنی نسبت به روش­های متداول تف­جوشی تیتانیم، کاهش چشمگیری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fabrication of Titanium-Silver porous dental implant using spark plasma sintering method

نویسندگان [English]

  • Golsa Mousavi 1
  • Jafar Javadpour 2
  • Bijan Eftekhari Yekta 3
  • Hasan Saghafian 4
1 PhD candidate, School of Metallurgical and Materials Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 Professor, Ceramic group, School of Metallurgical and Materials Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 Professor, Ceramic group, School of Metallurgical and Materials Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
4 Professor, industrial metallurgy group, School of Metallurgical and Materials Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Dental implants are one of the most common treatments in dentistry and Titanium is one of the most widely used materials to make a dental implant. Silver is also a good choice because of its antibacterial properties and reduced risk of infection after surgery. But a dental implant should have a lower Young modulus than the jawbone to prevent stress shielding. One way to reduce the Young modulus is to create porosity. The aim of this study was to make a Titanium-Silver dental implant using spark plasma sintering (SPS) method with 20-25% porosity. For this purpose, parts were made with Ti -1wt.% Ag and Ti -3wt.% Ag, under temperatures of 900 °C and 850 °C and pressures of 10 MPa and 30 MPa. Results of XRD and SEM showed that the samples had alpha-Titanium microstructure with pore size of less than 100 microns with spherical morphology. Also, the sample made at 850 °C and 10 MPa is the best sample because it has 20-25% porosity and compressive strength close to the jawbone, compared to other samples. Statistical data and modeling in Design Expert software showed that porosity increases with decreasing temperature and pressure; but decreasing temperature is more effective in creating pores. According to the three-dimensional diagrams, it can be concluded that, the highest porosity, while maintaining the mechanical properties, was obtained at a temperature of 850 °C, pressure of 10 MPa and 1% Silver.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Titanium
  • Silver
  • dental implants
  • Spark Plasma Sintering