بررسی حساسیت به ترک پیرکرنشی در سوپرآلیاژ IN738LC جوشکاری شده به روش TIG بدون فلزپرکننده به کمک مدل‏سازی عددی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر تحقیق و توسعه شرکت مهندسی موادکاران

2 کارشناس واحد تحقیق و توسعه شرکت مهندسی موادکاران

3 کارشناس تحقیق و توسعه

4 معاون مهندسی

5 دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر, تهران, ایران

چکیده

حساسیت بالای سوپرآلیاژهای پایه نیکل به انواع ترک حین جوشکاری ذوبی و عملیات حرارتی پس از آن، منجر به محدودیت جوشکاری تعمیری قطعات آسیب دیده از این جنس می‏شود. ترک پیرکرنشی، یکی از انواع ترک‏های شایع در سوپرآلیاژ IN738LC در عملیات حرارتی پس از جوشکاری است که در کارهای محدودی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش به کمک مدل‏سازی عددی، حساسیت به ترک پیرکرنشی در سوپرآلیاژ IN738LC جوشکاری شده به روش TIG بدون فلز پرکننده، بررسی شد. نتایج مربوط به مدل‏سازی حرارتی- مکانیکی و همچنین ارزیابی تجربی مقطع عرضی نمونه‏ های جوش بدون فلز پرکننده پس از عملیات حرارتی پس‌گرم، نشان داد تنش و کرنش پلاستیک عرضی (و نه طولی) معیار اولیه مناسبی برای ارزیابی حساسیت سوپرآلیاژ به ترک پیرکرنشی است و به نظر می‏رسد در صورتی که کرنش پلاستیک عرضی بیش از %6/4 باشد، احتمال وقوع این ترک پس از عملیات حرارتی پس‌گرم، بسیار بالا خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of strain aging cracking susceptibility in IN738LC superalloy welded by autogenous TIG welding using numerical modeling

نویسندگان [English]

 • Ali Mohammad Kolagar 1
 • Narges Tabrizi 2
 • Pouria Raissi 3
 • Mohammad Cheraghzadeh 4
 • Eslam Ranjbarnodeh 5
1 Research and development Manager at MavadKaran Engineering Company
2 Expert of Research and Development Department
3 Expert of Research and Development Department
4 Deputy Egineering
5 Department of Materials and Metallurgical Eng, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The nickel-based superalloys high sensitivity to various types of cracks during fusion welding and post welding heat treatment, leads to limitations in the repair welding of damaged parts of this material. Strain aging crack is a type of prevalent crack in the IN738LC superalloys that occurs during the post-weld heat treatment, which was investigated in few studies. In this study, using numerical modeling, the susceptibility to strain aging cracking in IN738LC superalloy welded by TIG method without filler metal was investigated. The results of thermal-mechanical modeling as well as experimental evaluation of cross-section of the autogenous welded samples after post-heat treatment showed that the transverse plastic strain of (rather than longitudinal) plastic is a suitable preliminary criterion for evaluating the susceptibility of superalloy to the strain aging cracking and it seems that if the plastic transverse strain is more than 4.6%, the probability of this crack occurring after post weld heat treatment will be very high

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Strain aging crack"
 • IN738LC Superalloy"
 • , "
 • finite element modeling"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401
 • تاریخ دریافت: 22 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 27 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 18 دی 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 18 دی 1401