مروری بر حضور روکش‌کاری لیزری در فرایندهای پوشش‌دهی، بازسازی و نمونه سازی قطعات

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

2 مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف مطالعه حاضر بیان ویژگی های روکش کاری لیزری و کاربرد آن در سه حوزه پوشش دهی، تعمیر/بازسازی و نمونه سازی است. از جمله نوآوری این پژوهش می توان مقایسه ویژگی ها و برتری های روکش کاری لیزری با سایر روش های مرسوم نظیر تیگ و ... با ذکر نمونه مطالعاتی را نامبرد. همچنین، بررسی حوزه‌های پوشش دهی، تعمیر/بازسازی و نمونه سازی روکش کاری لیزری با ذکر مثال عینی صنعتی به جهت درک کاربرد دقیق از دیگر نوآوری های مطالعه حاضر محسوب می شود. به عبارت دیگر، نوآوری این پژوهش، ارائه ویژگی ها و کاربرد روکش کاری لیزر در سه حوزه پوشش دهی، بازسازی و نمونه سازی قطعات صنعتی در مقایسه با سایر روش ها است که در مطالعه ای بدان پرداخته نشد. در این راستا، نخست مزایای این تکنولوژی ارائه خواهندشد. جزئیات فرایند پوشش دهی لیزری دیسک های ترمز بیان می شوند. نحوه تعمیر نازل سوخت توربین گازی و بازسازی بدنه موتور لوکوموتیو به روش لیزری نیز معرفی خواهندشد. مثال برجسته نمونه سازی لیزری یعنی تولید محفظه احتراق موتور هلیکوپتر نیز بررسی می شود. به جهت درک بهتری، مروری جامع و کامل بر مطالعات پیشین ارائه خواهدشد. در نهایت سرعت و توان های مورداستفاده در هر یک از سه حوزه پوشش دهی، بازسازی و نمونه سازی لیزری معرفی می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review on the presence of lasers in the processes of coating, repair, and prototyping

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hossein Farshidianfar 1
 • Seyed Fariborz Eshraghi 2
 • Seyedeh Fatemeh Nabavi 2
 • Anooshiravan Farshidianfar 3
1 Mechanical engineering, Engineering department, Ferdowsi University of Mashhad
2 Mechanical engineering, Engineering faculty, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Mechanical engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to provide the characteristics of laser cladding and its application in three areas of coating, repair and prototyping. Among the innovations of this research, we can compare the features and advantages of laser coating with other conventional methods such as tags, etc. by mentioning sample studies. Also, the study of the areas of coating, repair / reconstruction and prototyping of laser coating with mentioning an objective industrial example in order to understand the exact application of other innovations of the present study is considered. In other words, the innovation of this research is the presentation of features and application of laser coating in three areas of coating, reconstruction and prototyping of industrial parts in comparison with other methods that were not addressed in a study. In this regard, the benefits of this technology will be presented first. Details of the laser coating process of the brake discs are given. How to repair the gas turbine fuel nozzle and rebuild the locomotive engine body by laser method will also be introduced. A prominent example of laser prototyping is the production of a helicopter engine combustion chamber. For a better understanding, a comprehensive overview of previous studies will be provided. Finally, the speed and capabilities used in each of the three areas of coating, reconstruction and laser prototyping are introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Laser
 • Laser cladding
 • Coating
 • Repair
 • Rapidprototype

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 09 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 20 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 05 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 05 شهریور 1401