کلیدواژه‌ها = سوپرآلیاژ Nimonic 105
اثر بور و زیرکونیوم بر ریزساختار و استحکام خستگی سوپر آلیاژ Nimonic 105 در دمای ˚C 750

دوره 19، شماره 4، دی 1395، صفحه 239-248

10.22076/me.2017.52504.1109

معصومه سیف الهی؛ زهرا اصغری؛ سیدمهدی عباسی؛ مریم مرکباتی