نویسنده = سید ابراهیم وحدت
اثر عملیات زیرصفر عمیق روی رسوب سختی آلومینیم 2024 و 7075

دوره 21، شماره 3، مهر 1397، صفحه 225-236

10.22076/me.2018.77520.1164

سید ابراهیم وحدت؛ فریبرز فرجی؛ هادی نظریان


استحکام خستگی آلومینیم 2024 بعد از عملیات زیر صفر

دوره 20، شماره 4، دی 1396، صفحه 311-321

10.22076/me.2018.70410.1150

سید ابراهیم وحدت؛ هادی نظریان


الگویِ پایشِ آلاینده‌هایِ صنایعِ پیرو متالورژی در مناطقِ مختلف

دوره 17، شماره 55، مهر 1393، صفحه 28-37

سیدابراهیم وحدت؛ ناصر توحیدی