کلیدواژه‌ها = لیزر
مروری بر حضور روکش‌کاری لیزری در فرایندهای پوشش‌دهی، بازسازی و نمونه‌سازی قطعات

دوره 24، شماره 4، دی 1400، صفحه 325-342

10.22076/me.2022.535727.1329

محمدحسین فرشیدیان فر؛ سید فریبرز اشراقی؛ سیده فاطمه نبوی؛ انوشیروان فرشیدیان فر


بررسی ریزساختاری پوشش‌های الکترواسپارک ذوب مجدد شده توسط لیزر بر روی اینکونل IN738LC

دوره 17، شماره 54، تیر 1393، صفحه 3-9

محمد ابراهیم نیا؛ فرشید مالک قاینی؛ حمیدرضا شاهوردی