کلیدواژه‌ها = عملیات حرارتی
بررسی تاثیر عملیات حرارتی فلز پایه بر ریزساختار آلیاژ برنج پس از فرایند اصطکاکی اغتشاشی

دوره 21، شماره 4، دی 1397، صفحه 312-321

10.22076/me.2019.91859.1204

آروین تقی زاده تبریزی؛ سعید شاکر؛ توحید سعید؛ مهدی مزمل


اثر عملیات زیرصفر عمیق روی رسوب سختی آلومینیم 2024 و 7075

دوره 21، شماره 3، مهر 1397، صفحه 225-236

10.22076/me.2018.77520.1164

سید ابراهیم وحدت؛ فریبرز فرجی؛ هادی نظریان


اثر پرلیت‌زایی بر ریزساختار ریختگی و عملیات حرارتی شده فولاد هادفیلد

دوره 19، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 13-21

10.22076/me.2017.29729.1036

میلاد خیاط؛ شهرام خیراندیش؛ مجید عباسی