کلیدواژه‌ها = تعداد ذرات در واحد سطح
اثر عملیات زیرصفر عمیق روی رسوب سختی آلومینیم 2024 و 7075

دوره 21، شماره 3، مهر 1397، صفحه 225-236

10.22076/me.2018.77520.1164

سید ابراهیم وحدت؛ فریبرز فرجی؛ هادی نظریان