نویسنده = یوسف پاینده
بررسی مکانیزم‌های نرم شدن و تعیین معادلات ساختاری در طی تغییر شکل داغ آلیاژ آلومینیوم 5456

دوره 22، شماره 2، تیر 1398، صفحه 116-123

10.22076/me.2019.108040.1247

یوسف پاینده؛ بهمن میرزاخانی؛ نوید نظام آبادی؛ حسین مومنی