نویسنده = تقی آبادی، رضا
تعداد مقالات: 2
1. بهبود خواص مکانیکی آلیاژهای Al-Ni-Fe با بهره گیری از فرایند فرآوری اغتشاشی اصطکاکی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 121-131

10.22076/me.2017.63859.1136

مجتبی فکری سوستانی؛ رضا تقی آبادی؛ مصطفی جعفرزادگان


2. بررسی کمی حساسیت به پارگی گرم در آلیاژهای (Al-9Si-Fe(Mn

دوره 19، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 195-205

10.22076/me.2017.48780.1094

رضا تقی آبادی؛ مجتبی جراحی؛ مریم نظری