نویسنده = سلطانعلی نژاد، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثر عملیات حرارتی بعدی بر خواص مکانیکی و خوردگی صفحه فولادی زنگ نزن آستنیتی TMAC

دوره 18، شماره 60، زمستان 1394، صفحه 39-50

علیرضا حسینی فر؛ مهدی سلطانعلی نژاد