نمایه نویسندگان

آ

 • آزادبه، مازیار آسیاکاری مکانیکی چیپس های آلومینیم سری ۳۰۰۰ ، ۵۰۰۰ و تولید پودر نانوکریستالی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 270-282]
 • آزادروی، داود بررسی خواص سایشی کامپوزیت زمینه آلومینیوم 319 مقاوم شده با ترکیبات بین فلزی آهن تولید شده به روش درجا از طریق ریخته گری هم زدنی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 186-196]

ا

 • ابراهیم زاده، ایمان تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوشکاری ورق های نازک آلومینیوم 5456 با روش های TIG و MIG [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 283-291]
 • ابوطالبی، محمد رضا تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی در اثر کار سرد و دگرگونی مارتنزیتی معکوس در فولاد مارتنزیتی Fe-18Ni [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 162-171]
 • احمدزاده سلوط، شیما تاثیر فرآیند تغییرشکل پلاستیک شدید نورد تکرارشونده با غلتک‌های انحناءدار و صاف (RCSR) بر ریزساختار فولاد زنگ نزن ۳۰۴ در دمای بالای Md30 [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 15-25]
 • اسدی، حمید پدیده تجزیه اسپینودال در سیستم آلیاژی Ni-Al به کمک محاسبات ترمودینامیک [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 72-78]
 • اصغرپور، مصطفی تاثیر سیکل عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص کششی دمای محیط نازل ردیف اول‌ مستعمل توربین‌گاز از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 258-269]
 • اعتمادی، الهام بررسی سختی و تخلخل نانوکامپوزیت‌های Al-CNT و Al2024-CNT تولید‌ شده به دو روش‌ پرس سرد- تف‌جوشی و تف‌جوشی با جرقه پلاسما [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 209-218]
 • اعتمادی ملکی، صنم بررسی سختی و تخلخل نانوکامپوزیت‌های Al-CNT و Al2024-CNT تولید‌ شده به دو روش‌ پرس سرد- تف‌جوشی و تف‌جوشی با جرقه پلاسما [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 209-218]
 • امامی، سید محمد امین مطالعه ریز ساختار آثار دوفلزی مکشوفه از محوطه باستانی زیویه [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 219-231]
 • ایوانی، علیرضا مطالعه ریزساختاری و خواص مکانیکی درحین فرایند جوشکاری اصطکاکی اختلاطی در فولاد فریتی کم کربن [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 240-248]

ب

 • باغانی، مصطفی کنترل رفتار سودوالاستیک، حافظه‌داری و بازیابی حرارتی در کامپوزیت دولایه آستنیتی-مارتنزیتی آلیاژ نایتینول به کمک شبیه‌سازی عددی و نتایج آزمایشگاهی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 148-161]
 • برونی، منصور توسعه نانوکامپوزیت ریختگی درجای زمینه منیزیمی تقویت‌شده با نانوذرات اکسیدی با افزودن پودرفعال شده نانو سیلیکا به مذاب [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 197-208]

پ

 • پارسا، کیا طراحی مدل جامع برنامه‎ریزی راهبردی در صنعت ریخته‎گری فولاد مبتنی بر رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 55-63]
 • پورعبدلی سردرود، مهدی سنتز پودرآلیاژ حافظه‌دار Cu-12Al-4Ni حاوی بور به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی تغییرات چگالی و تخلخل نمونه بالک در حین تولید [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 98-108]
 • پیری، رضا تاثیر کسر حجمی بینیت حاصل از عملیات حرارتی بین بحرانی بر خواص مکانیکی و رفتار شکست فولاد دوفازی فریتی - بینیتی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 46-54]

ت

 • تبریزی، نرگس تاثیر سیکل عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص کششی دمای محیط نازل ردیف اول‌ مستعمل توربین‌گاز از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 258-269]
 • تحویلیان، احمد تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوشکاری ورق های نازک آلومینیوم 5456 با روش های TIG و MIG [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 283-291]
 • تقی آبادی، رضا بهبود خواص مکانیکی آلیاژهای Al-Ni-Fe با بهره گیری از فرایند فرآوری اغتشاشی اصطکاکی [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 121-131]
 • تقی زاده، میلاد کنترل رفتار سودوالاستیک، حافظه‌داری و بازیابی حرارتی در کامپوزیت دولایه آستنیتی-مارتنزیتی آلیاژ نایتینول به کمک شبیه‌سازی عددی و نتایج آزمایشگاهی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 148-161]

ث

 • ثقفیان، حسن تاثیر کامپوزیت سازی سطحی لیزری با ذرات کاربید تیتانیم بر رفتار تریبولوژیکی فولاد ابزار گرمکار H13 [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 4-14]
 • ثقفیان، حسن بررسی خواص سایشی کامپوزیت زمینه آلومینیوم 319 مقاوم شده با ترکیبات بین فلزی آهن تولید شده به روش درجا از طریق ریخته گری هم زدنی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 186-196]

ج

 • جاویدپور، محمد بررسی المان محدود تاثیر نانولوله کربنی بر توزیع تنش در وصله های کامپوزیتی مورد استفاده در لوله های انتقال گاز [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 132-141]
 • جراحی، زینب سنتز پودرآلیاژ حافظه‌دار Cu-12Al-4Ni حاوی بور به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی تغییرات چگالی و تخلخل نمونه بالک در حین تولید [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 98-108]
 • جعفرزادگان، مصطفی بهبود خواص مکانیکی آلیاژهای Al-Ni-Fe با بهره گیری از فرایند فرآوری اغتشاشی اصطکاکی [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 121-131]
 • جعفریان، حمیدرضا اثر کار سرد بر رفتار رسوب سختی سوپرآلیاژ Ni Span C902 [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 83-89]
 • جعفریان، حمیدرضا تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی در اثر کار سرد و دگرگونی مارتنزیتی معکوس در فولاد مارتنزیتی Fe-18Ni [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 162-171]
 • جعفریان، حمیدرضا مطالعه ریزساختاری و خواص مکانیکی درحین فرایند جوشکاری اصطکاکی اختلاطی در فولاد فریتی کم کربن [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 240-248]
 • جهانگیری، یاسمن طراحی مدل جامع برنامه‎ریزی راهبردی در صنعت ریخته‎گری فولاد مبتنی بر رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 55-63]

چ

 • چراغ زاده، محمد تاثیر سیکل عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص کششی دمای محیط نازل ردیف اول‌ مستعمل توربین‌گاز از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 258-269]

ح

 • حاجیان حیدری، مصطفی اصلاح ریزساختار سطحی آلیاژ هایپریوتکتیک Al-17%Si ریختگی به روش فرایند همزن اصطکاکی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 249-257]
 • حبیبی پارسا، محمد کنترل رفتار سودوالاستیک، حافظه‌داری و بازیابی حرارتی در کامپوزیت دولایه آستنیتی-مارتنزیتی آلیاژ نایتینول به کمک شبیه‌سازی عددی و نتایج آزمایشگاهی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 148-161]
 • حسنی عارفی، علیرضا اصلاح ریزساختار سطحی آلیاژ هایپریوتکتیک Al-17%Si ریختگی به روش فرایند همزن اصطکاکی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 249-257]
 • حلوایی، ایوب جوشکاری به روش A-TIG بر روی فولاد ابزار D2 با فلاکس های اکسیدی SiO2 و ZnO [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 172-185]

خ

 • خیراندیش، شهرام تاثیر کامپوزیت سازی سطحی لیزری با ذرات کاربید تیتانیم بر رفتار تریبولوژیکی فولاد ابزار گرمکار H13 [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 4-14]
 • خیراندیش، شهرام اثر کار سرد بر رفتار رسوب سختی سوپرآلیاژ Ni Span C902 [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 83-89]
 • خیراندیش، شهرام مطالعه ریزساختاری و خواص مکانیکی درحین فرایند جوشکاری اصطکاکی اختلاطی در فولاد فریتی کم کربن [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 240-248]

د

 • دولتی، ابوالقاسم مطالعه ریز ساختار آثار دوفلزی مکشوفه از محوطه باستانی زیویه [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 219-231]

ر

 • رئیس زاده، رامین خواص خوردگی دمای بالای پوشش های آلومیناید آهن تولید شده به روش دو مرحله ای روی فولاد ساده کربنی [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 109-120]
 • رایگان، شهرام سنتز پودرآلیاژ حافظه‌دار Cu-12Al-4Ni حاوی بور به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی تغییرات چگالی و تخلخل نمونه بالک در حین تولید [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 98-108]
 • رفیعی، مهدی مقایسه اثر جریان متناوب و پالسی بر خواص مکانیکی و ریزساختاری اتصال غیرمشابه فولاد کربنی با فولاد زنگ‌نزن آستنیتی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 37-45]
 • ریخته گر، فرشید بررسی سختی و تخلخل نانوکامپوزیت‌های Al-CNT و Al2024-CNT تولید‌ شده به دو روش‌ پرس سرد- تف‌جوشی و تف‌جوشی با جرقه پلاسما [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 209-218]

س

 • سازگاران، حمید ارزیابی ریزساختار، فصل مشترک و رفتار کششی کامپوزیت‌های چدن نشکن تقویت شده توسط براده‌های پیوسته فولاد AISI 1045 [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 292-303]
 • سلیمانی گیلاکجانی، رضا تاثیر کامپوزیت سازی سطحی لیزری با ذرات کاربید تیتانیم بر رفتار تریبولوژیکی فولاد ابزار گرمکار H13 [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 4-14]

ش

 • شاعری، محمدحسین بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت هیبریدی Al/CNT-SiCW تولید شده به روش پرس گرم [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 26-36]
 • شاهوردی، حمیدرضا خواص خوردگی دمای بالای پوشش های آلومیناید آهن تولید شده به روش دو مرحله ای روی فولاد ساده کربنی [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 109-120]
 • شبستری، سعید بررسی سختی و تخلخل نانوکامپوزیت‌های Al-CNT و Al2024-CNT تولید‌ شده به دو روش‌ پرس سرد- تف‌جوشی و تف‌جوشی با جرقه پلاسما [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 209-218]
 • شریفی، حسن مقایسه اثر جریان متناوب و پالسی بر خواص مکانیکی و ریزساختاری اتصال غیرمشابه فولاد کربنی با فولاد زنگ‌نزن آستنیتی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 37-45]
 • شهردمی، لیلا بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت هیبریدی Al/CNT-SiCW تولید شده به روش پرس گرم [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 26-36]
 • شیرازی، حسن تاثیر فرآیند تغییرشکل پلاستیک شدید نورد تکرارشونده با غلتک‌های انحناءدار و صاف (RCSR) بر ریزساختار فولاد زنگ نزن ۳۰۴ در دمای بالای Md30 [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 15-25]
 • شیرازی، حسن تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی در اثر کار سرد و دگرگونی مارتنزیتی معکوس در فولاد مارتنزیتی Fe-18Ni [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 162-171]

ص

 • صادقی، بهنام مقایسه اثر جریان متناوب و پالسی بر خواص مکانیکی و ریزساختاری اتصال غیرمشابه فولاد کربنی با فولاد زنگ‌نزن آستنیتی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 37-45]
 • صدقی، آرمان بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت هیبریدی Al/CNT-SiCW تولید شده به روش پرس گرم [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 26-36]

ع

 • عباسچیان، رضا پدیده تجزیه اسپینودال در سیستم آلیاژی Ni-Al به کمک محاسبات ترمودینامیک [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 72-78]
 • عمرانیان، پیمان خواص خوردگی دمای بالای پوشش های آلومیناید آهن تولید شده به روش دو مرحله ای روی فولاد ساده کربنی [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 109-120]

ف

 • فرقانی، فرساد پدیده تجزیه اسپینودال در سیستم آلیاژی Ni-Al به کمک محاسبات ترمودینامیک [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 72-78]
 • فکری سوستانی، مجتبی بهبود خواص مکانیکی آلیاژهای Al-Ni-Fe با بهره گیری از فرایند فرآوری اغتشاشی اصطکاکی [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 121-131]
 • فلکی طرازکوهی، محمد تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی در اثر کار سرد و دگرگونی مارتنزیتی معکوس در فولاد مارتنزیتی Fe-18Ni [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 162-171]

ق

 • قاسمی، بهروز تاثیر کسر حجمی بینیت حاصل از عملیات حرارتی بین بحرانی بر خواص مکانیکی و رفتار شکست فولاد دوفازی فریتی - بینیتی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 46-54]
 • قربانیان، اشکان تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی در اثر کار سرد و دگرگونی مارتنزیتی معکوس در فولاد مارتنزیتی Fe-18Ni [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 162-171]
 • قلی زاده، احمد اثر محیط و دمای گرمادهی بر ویژگی‌های مکانیکی نانوذرات فریت نیکل – مس – روی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 304-310]

ک

 • کاظمی، مریم تاثیر کامپوزیت سازی سطحی لیزری با ذرات کاربید تیتانیم بر رفتار تریبولوژیکی فولاد ابزار گرمکار H13 [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 4-14]
 • کرمی، سامان مطالعه ریزساختاری و خواص مکانیکی درحین فرایند جوشکاری اصطکاکی اختلاطی در فولاد فریتی کم کربن [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 240-248]
 • کروجی، بهمن اصلاح ریزساختار سطحی آلیاژ هایپریوتکتیک Al-17%Si ریختگی به روش فرایند همزن اصطکاکی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 249-257]
 • کشاورز علمداری، اسکندر شبیه سازی دینامیک محاسباتی سیال در محفظه ی جداکننده ی فرآیند استخراج حلالی مس [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 90-97]
 • کلاگر، علی محمد تاثیر سیکل عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص کششی دمای محیط نازل ردیف اول‌ مستعمل توربین‌گاز از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 258-269]
 • کیاحسینی، سید رحیم بررسی المان محدود تاثیر نانولوله کربنی بر توزیع تنش در وصله های کامپوزیتی مورد استفاده در لوله های انتقال گاز [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 132-141]
 • کیانی رشید، علیرضا ارزیابی ریزساختار، فصل مشترک و رفتار کششی کامپوزیت‌های چدن نشکن تقویت شده توسط براده‌های پیوسته فولاد AISI 1045 [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 292-303]

م

 • مالکی، علی توسعه نانوکامپوزیت ریختگی درجای زمینه منیزیمی تقویت‌شده با نانوذرات اکسیدی با افزودن پودرفعال شده نانو سیلیکا به مذاب [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 197-208]
 • محمدبیدهندی، سلیمان جوشکاری به روش A-TIG بر روی فولاد ابزار D2 با فلاکس های اکسیدی SiO2 و ZnO [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 172-185]
 • مداحی، حسین تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوشکاری ورق های نازک آلومینیوم 5456 با روش های TIG و MIG [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 283-291]
 • ملک الشعرایی، محمد حسن کنترل رفتار سودوالاستیک، حافظه‌داری و بازیابی حرارتی در کامپوزیت دولایه آستنیتی-مارتنزیتی آلیاژ نایتینول به کمک شبیه‌سازی عددی و نتایج آزمایشگاهی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 148-161]
 • ملک پور، نرمین آسیاکاری مکانیکی چیپس های آلومینیم سری ۳۰۰۰ ، ۵۰۰۰ و تولید پودر نانوکریستالی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 270-282]
 • منصوریان، دل آرام شبیه سازی دینامیک محاسباتی سیال در محفظه ی جداکننده ی فرآیند استخراج حلالی مس [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 90-97]
 • موسوی، فرشته اثر کار سرد بر رفتار رسوب سختی سوپرآلیاژ Ni Span C902 [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 83-89]
 • موسوی زاده، مصطفی اصلاح ریزساختار سطحی آلیاژ هایپریوتکتیک Al-17%Si ریختگی به روش فرایند همزن اصطکاکی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 249-257]

ن

 • نظریان، هادی استحکام خستگی آلومینیم 2024 بعد از عملیات زیر صفر [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 311-321]
 • نعیمی طرئی، پرستو مطالعه ریز ساختار آثار دوفلزی مکشوفه از محوطه باستانی زیویه [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 219-231]
 • نیرومند، بهزاد توسعه نانوکامپوزیت ریختگی درجای زمینه منیزیمی تقویت‌شده با نانوذرات اکسیدی با افزودن پودرفعال شده نانو سیلیکا به مذاب [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 197-208]
 • نیلی احمدآبادی، محمود تاثیر فرآیند تغییرشکل پلاستیک شدید نورد تکرارشونده با غلتک‌های انحناءدار و صاف (RCSR) بر ریزساختار فولاد زنگ نزن ۳۰۴ در دمای بالای Md30 [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 15-25]
 • نیلی احمدآبادی، محمود پدیده تجزیه اسپینودال در سیستم آلیاژی Ni-Al به کمک محاسبات ترمودینامیک [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 72-78]
 • نیلی احمدآبادی، محمود کنترل رفتار سودوالاستیک، حافظه‌داری و بازیابی حرارتی در کامپوزیت دولایه آستنیتی-مارتنزیتی آلیاژ نایتینول به کمک شبیه‌سازی عددی و نتایج آزمایشگاهی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 148-161]

و

 • وحدت، سید ابراهیم استحکام خستگی آلومینیم 2024 بعد از عملیات زیر صفر [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 311-321]

ی

 • یوسف پور، مردعلی تاثیر کسر حجمی بینیت حاصل از عملیات حرارتی بین بحرانی بر خواص مکانیکی و رفتار شکست فولاد دوفازی فریتی - بینیتی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 46-54]