نمایه نویسندگان

آ

 • آزادبه، مازیار بررسی تاثیر میزان فشار فشردن بر شکل ظاهری و ریزساختار آلیاژ Cu-10Sn-10Pb تف‌جوشی شده [دوره 18، شماره 58، 1394، صفحه 26-37]
 • آزادی، آوا تاثیر افزودن آهن بر ریزساختار درجه بندی شده کامپوزیت Al-13.8 wt.%Mg2Si در ریخته گری گریز از مرکز [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 44-53]

ا

 • ابروی، محمدصادق بررسی اثر زمان تف جوشی در خواص ساختاری و مکانیکی آلیاژ Ni-Ti [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 23-33]
 • ابوطالبی، محمد رضا بررسی تأثیر میزان فلاکس کلریدکلسیم بر فرآیند احیای کلسیوترمی اکسیدتانتالیم [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 3-10]
 • اخلاقی، فرشاد تأثیر اندازه ذرات SiC بر ریزساختار و خواص کامپوزیت های تابعی Al-SiC تهیه شده از روش انباشت پودری [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 3-15]
 • اسدی، امینه ارزیابی غیرمخرب ریزساختار چدن مقاوم به سایش نایهارد4 با استفاده از آزمون جریان گردابی [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 34-43]
 • اسلامی، امیرحسین بررسی و مقایسه خواص مکانیکی مس خالص تولید شده به دو روش اتصال نورد تجمعی(ARB) و آهنگری چند محوره (MAF) [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 54-62]
 • اعلایی، علیرضا بررسی تاثیر فرآیند سخت پوشانی توسط ذرات SiC به وسیله جوشکاری قوسی تنگستن - گاز بر روی سختی و مقاومت به سایش فولاد ASTM A106 [دوره 18، شماره 58، 1394، صفحه 49-62]
 • امیری مقدم، افشین تولید درجای کامپوزیتWC-x%Co در سیستم 〖WO〗_3-〖Co〗_3 O_4–C به روش فعال سازی مکانیکی و احیای‌کربوترمیک: مقایسه‌ی خواص فیزیکی و مکانیکی [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 30-38]

ب

 • باباخانی، ابوالفضل بررسی اثر زمان تف جوشی در خواص ساختاری و مکانیکی آلیاژ Ni-Ti [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 23-33]
 • باغانی، محمد بررسی خواص تریبولوژیکی و خوردگی نانو کامپوزیتCuNi-Al2O3 زینترشده به کمک مایکروویو [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 14-22]

پ

 • پورصالحی، رضا بررسی خواص تریبولوژیکی و خوردگی نانو کامپوزیتCuNi-Al2O3 زینترشده به کمک مایکروویو [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 14-22]

ت

 • توکلی، حامد بررسی تأثیر میزان فلاکس کلریدکلسیم بر فرآیند احیای کلسیوترمی اکسیدتانتالیم [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 3-10]

ج

 • جعفری، حسن بررسی خواص فیزیکی کامپوزیت زمینه منیزیمی ZX51-Al2O3 ساخته شده به روش ریخته گری گردابی و اکستروژن گرم [دوره 18، شماره 58، 1394، صفحه 13-25]

ح

 • حجاری، علیرضا بررسی تاثیر عملیات آنیل محلولی و پیرسازی بر ریزساختار و خواص کششی آلیاژ Ti-6242 [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 3-13]
 • حسن نژاد، حسین تاثیر دمای آنیل، نرخ سرمایش و مقدار نورد سرد بر پخت سختی فولاد کم کربن [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 27-34]
 • حسینی، رامین بررسی تاثیر عملیات آنیل محلولی و پیرسازی بر ریزساختار و خواص کششی آلیاژ Ti-6242 [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 3-13]
 • حسینی، سید هادی بررسی و مقایسه خواص مکانیکی مس خالص تولید شده به دو روش اتصال نورد تجمعی(ARB) و آهنگری چند محوره (MAF) [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 54-62]
 • حسینی فر، علیرضا ارزیابی اثر عملیات حرارتی بعدی بر خواص مکانیکی و خوردگی صفحه فولادی زنگ نزن آستنیتی TMAC [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 39-50]

خ

 • خلیلی، رضا اثر حرارت ورودی بر ریزساختار و مقاومت به سایش استلایت 4 روکش‌شده روی فولاد زنگ‌نزن 15-5PH با فرآیند GTAW [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 35-43]

د

 • دیواندری، مهدی اثر سرعت ورود مذاب به قالب بر عیب حباب زدگی در دوآلیاژریختگیAl-5Mg و 413 [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 16-26]
 • دیواندری، مهدی بررسی مشخصات نانو فیلم اکسید سطحی مذاب در آلیاژ ZA27 [دوره 18، شماره 58، 1394، صفحه 3-12]

ر

 • رحمانی گرجی، رضا بررسی خواص فیزیکی کامپوزیت زمینه منیزیمی ZX51-Al2O3 ساخته شده به روش ریخته گری گردابی و اکستروژن گرم [دوره 18، شماره 58، 1394، صفحه 13-25]
 • رضوی، سید محمد تولید درجا پودر کامپوزیتی کبالت-کاربید وانادیم از مواد اولیه Co3O4-V2O5-C-Mg به روش MASHS توسط واکنش منیزیوترمیک [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 44-50]

ز

 • زبرجد، سید مجتبی بررسی اثر زمان تف جوشی در خواص ساختاری و مکانیکی آلیاژ Ni-Ti [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 23-33]

س

 • سازگاران، حمید تولید گوی‌های توخالی فولادی توسط پودرهای آهن تجاری و بررسی رفتار مکانیکی و ریزساختاری آن‌ها [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 20-29]
 • سبزی، مسعود ارزیابی تأثیر تیتانیم بر چقرمگی شکست و مقاومت به سایش فولاد هادفیلد [دوره 18، شماره 58، 1394، صفحه 38-48]
 • سلطانعلی نژاد، مهدی ارزیابی اثر عملیات حرارتی بعدی بر خواص مکانیکی و خوردگی صفحه فولادی زنگ نزن آستنیتی TMAC [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 39-50]
 • سیدین، سید حسین بررسی تأثیر میزان فلاکس کلریدکلسیم بر فرآیند احیای کلسیوترمی اکسیدتانتالیم [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 3-10]

ش

 • شامقلی، مریم ارزیابی غیرمخرب ریزساختار چدن مقاوم به سایش نایهارد4 با استفاده از آزمون جریان گردابی [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 34-43]
 • شریفی، حسن تولید درجا پودر کامپوزیتی کبالت-کاربید وانادیم از مواد اولیه Co3O4-V2O5-C-Mg به روش MASHS توسط واکنش منیزیوترمیک [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 44-50]

ص

 • صادقی اول شهر، علیرضا بررسی اثر زمان تف جوشی در خواص ساختاری و مکانیکی آلیاژ Ni-Ti [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 23-33]
 • صالحی، اکرم بررسی اثر زمان تف جوشی در خواص ساختاری و مکانیکی آلیاژ Ni-Ti [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 23-33]
 • صمدی، احد تاثیر افزودن آهن بر ریزساختار درجه بندی شده کامپوزیت Al-13.8 wt.%Mg2Si در ریخته گری گریز از مرکز [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 44-53]

ع

 • عباسی، سید مهدی بررسی تاثیر عملیات آنیل محلولی و پیرسازی بر ریزساختار و خواص کششی آلیاژ Ti-6242 [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 3-13]
 • عباسی، مجید اثر حرارت ورودی بر ریزساختار و مقاومت به سایش استلایت 4 روکش‌شده روی فولاد زنگ‌نزن 15-5PH با فرآیند GTAW [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 35-43]
 • عباسی، مجید ارزیابی غیرمخرب ریزساختار چدن مقاوم به سایش نایهارد4 با استفاده از آزمون جریان گردابی [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 34-43]
 • علی اف خضرایی، محمود بررسی خواص تریبولوژیکی و خوردگی نانو کامپوزیتCuNi-Al2O3 زینترشده به کمک مایکروویو [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 14-22]
 • علیزاده، علی بررسی خواص فیزیکی کامپوزیت زمینه منیزیمی ZX51-Al2O3 ساخته شده به روش ریخته گری گردابی و اکستروژن گرم [دوره 18، شماره 58، 1394، صفحه 13-25]
 • عیسی آبادی، قاسم نقش عملیات فوق پیری بر ریزساختار و خواص کششی فولادهای دوفازی نورد سرد شده نایوبیم دار [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 11-19]

غ

 • غایب لو، معصومه تاثیر افزودن آهن بر ریزساختار درجه بندی شده کامپوزیت Al-13.8 wt.%Mg2Si در ریخته گری گریز از مرکز [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 44-53]

ف

 • فاضل، محمود بررسی تاثیر فرآیند سخت پوشانی توسط ذرات SiC به وسیله جوشکاری قوسی تنگستن - گاز بر روی سختی و مقاومت به سایش فولاد ASTM A106 [دوره 18، شماره 58، 1394، صفحه 49-62]
 • فرزام، منصور ارزیابی تأثیر تیتانیم بر چقرمگی شکست و مقاومت به سایش فولاد هادفیلد [دوره 18، شماره 58، 1394، صفحه 38-48]
 • فرشته خصلت، جمال الدین تاثیر دمای آنیل، نرخ سرمایش و مقدار نورد سرد بر پخت سختی فولاد کم کربن [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 27-34]
 • فرشته خصلت، جمال الدین نقش عملیات فوق پیری بر ریزساختار و خواص کششی فولادهای دوفازی نورد سرد شده نایوبیم دار [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 11-19]

ک

 • کازرونی، افشین بررسی و مقایسه خواص مکانیکی مس خالص تولید شده به دو روش اتصال نورد تجمعی(ARB) و آهنگری چند محوره (MAF) [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 54-62]
 • کریمی، زهرا بررسی تأثیر میزان فلاکس کلریدکلسیم بر فرآیند احیای کلسیوترمی اکسیدتانتالیم [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 3-10]
 • کلانتر، مهدی تولید درجای کامپوزیتWC-x%Co در سیستم 〖WO〗_3-〖Co〗_3 O_4–C به روش فعال سازی مکانیکی و احیای‌کربوترمیک: مقایسه‌ی خواص فیزیکی و مکانیکی [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 30-38]
 • کیانی رشید، علیرضا تولید گوی‌های توخالی فولادی توسط پودرهای آهن تجاری و بررسی رفتار مکانیکی و ریزساختاری آن‌ها [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 20-29]

م

 • مخلصیان، حسین اثر سرعت ورود مذاب به قالب بر عیب حباب زدگی در دوآلیاژریختگیAl-5Mg و 413 [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 16-26]
 • مرکباتی، مریم بررسی تاثیر عملیات آنیل محلولی و پیرسازی بر ریزساختار و خواص کششی آلیاژ Ti-6242 [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 3-13]
 • مستجاب الدعوه، حسن بررسی اثر زمان تف جوشی در خواص ساختاری و مکانیکی آلیاژ Ni-Ti [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 23-33]
 • مظاهری، حسین بررسی تاثیر فرآیند سخت پوشانی توسط ذرات SiC به وسیله جوشکاری قوسی تنگستن - گاز بر روی سختی و مقاومت به سایش فولاد ASTM A106 [دوره 18، شماره 58، 1394، صفحه 49-62]
 • مهرابیان، مهدی بررسی مشخصات نانو فیلم اکسید سطحی مذاب در آلیاژ ZA27 [دوره 18، شماره 58، 1394، صفحه 3-12]
 • موسی پور، مهرداد بررسی تاثیر میزان فشار فشردن بر شکل ظاهری و ریزساختار آلیاژ Cu-10Sn-10Pb تف‌جوشی شده [دوره 18، شماره 58، 1394، صفحه 26-37]

ن

 • نوحی، عاطفه تأثیر اندازه ذرات SiC بر ریزساختار و خواص کامپوزیت های تابعی Al-SiC تهیه شده از روش انباشت پودری [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 3-15]
 • نوری، اشکان تاثیر دمای آنیل، نرخ سرمایش و مقدار نورد سرد بر پخت سختی فولاد کم کربن [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 27-34]
 • نوری، اشکان نقش عملیات فوق پیری بر ریزساختار و خواص کششی فولادهای دوفازی نورد سرد شده نایوبیم دار [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 11-19]

و

 • وحدتی، جلیل تولید گوی‌های توخالی فولادی توسط پودرهای آهن تجاری و بررسی رفتار مکانیکی و ریزساختاری آن‌ها [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 20-29]