نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم نیا، محمد بررسی ریزساختاری پوشش‌های الکترواسپارک ذوب مجدد شده توسط لیزر بر روی اینکونل IN738LC [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 3-9]
 • ابوطالبی، محمدرضا بررسی اثر فرآیند ECAP بر بافت آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 49-57]
 • اسماعیل پور، مریم مطالعه نقش افزودنی کاهنده انرژی سطحی در ایجاد الگوی زبری و رفتار ترشوندگی پوشش پلی اورتانی [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 39-48]
 • اشرفی، علی تاثیر ترکیب لایه پیش نشانی بر سنتز همزمان کروم و مولیبدن و ریزساختار روکش ایجاد شده بر روی فولاد زنگ نزن 304 به روش GTAW [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 10-17]
 • اکبری، علیرضا تأثیر رسوب‌های غنی از کروم بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ‌نزن فریتیFe-23Cr-2.4Mo [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 9-16]
 • اله کرم، سعید رضا مطالعه تاثیرغلظت یون کبالت درمحلول آبکاری الکتریکی بر مورفولوژی، ساختارفازی و مقاومت به خوردگی پوشش‌های آلیاژی روی- کبالت [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 12-18]
 • الهی، سیدحسین مروری بر بررسی روش‌های اندازه‌گیری ویسکوزیته مذاب فلزات [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 45-54]

ب

 • بختیاری، رضا تاثیر عملیات همگن سازی بر بهبود ریزساختار ناحیه اتصال نامتجانس TLP برای سیستم FSX-414/MBF-80/IN-738 [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 19-27]
 • بختیاری، رضا بررسی تاثیر عملیات بازپخت بر ریزساختار و خواص کششی فولادهای سه فازی فریت-بینایت-مارتنزیت [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 40-48]
 • برادران، رضا تعیین درصد حجمی و ریخت شناسی فاز فریت دلتا در فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI 431 [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 18-23]
 • بنی مصطفی عرب، نصراله تأثیر حرارت ورودی بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91 با استفاده از فرایند GTAW [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 36-44]

ت

 • ترکمنی، محمد جواد سنتز پوشش کامپوزیتی Fe-TiC بر روی سطح فولاد ساده‌ی کربنی به‌منظور افزایش سختی سطح با به‌کارگیری فرایند آلیاژسازی لیزری [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 30-37]
 • تندپور، سیدجواد تاثیر ترکیب لایه پیش نشانی بر سنتز همزمان کروم و مولیبدن و ریزساختار روکش ایجاد شده بر روی فولاد زنگ نزن 304 به روش GTAW [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 10-17]
 • توحیدی، ناصر الگویِ پایشِ آلاینده‌هایِ صنایعِ پیرو متالورژی در مناطقِ مختلف [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 28-37]

ث

 • ثالث، رباب ارزیابی تنش‌های پسماند در پوشش‌کاربید تنگستن کبالت حاصل از فرآیند HVOFبا استفاده از روش XRD [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 46-56]
 • ثقفیان، حسن بررسی مکانیزم توزیع نانوتیوب های کربن در زمینه آلومینیم طی فرآیند ساخت نانوکامپوزیت Al-CNT به روش تر [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 3-10]
 • ثقفیان، حسن بررسی اثر عملیات حرارتی آستمپرینگ و مارتمپرینگ بر رفتار سایشی فولادهای کروم- مولیبدن‌دار(FMU-226) مورد استفاده در آستری آسیاب ها [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 3-11]

ج

 • جامی، عبدالرحمان ارزیابی پروفیل مناسب در آزمایش بادکردگی آزاد لوله فولاد ضد زنگ 316 جهت تعیین خواص مواد لوله‌ای [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 38-45]
 • جهانبخش، عباس تاثیر عملیات همگن سازی بر بهبود ریزساختار ناحیه اتصال نامتجانس TLP برای سیستم FSX-414/MBF-80/IN-738 [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 19-27]

چ

 • چهرقانی، آرمان سنتز پوشش کامپوزیتی Fe-TiC بر روی سطح فولاد ساده‌ی کربنی به‌منظور افزایش سختی سطح با به‌کارگیری فرایند آلیاژسازی لیزری [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 30-37]

ح

 • حسین خان نژاد، احسان تشکیل پوشش آلومیناید نیکل اصلاح شده با سیلیسیم به روش فرآیند تک‌مرحله‌ای اکتیویته بالا - دما بالا بر روی سوپرآلیاژ پایه نیکل [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 17-24]
 • حسین نژاد، سیامک بررسی تاثیر نورد سرد و آنیل بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد ماراجینگ نیکل ـ کروم ـ منگنز دار نانو ساختار شده [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 24-29]

خ

 • خدابنده، علیرضا تأثیر حرارت ورودی بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91 با استفاده از فرایند GTAW [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 36-44]
 • خلیلی، آرمان سنتز پوشش کامپوزیتی Fe-TiC بر روی سطح فولاد ساده‌ی کربنی به‌منظور افزایش سختی سطح با به‌کارگیری فرایند آلیاژسازی لیزری [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 30-37]

د

 • دانیالی، داریوش بررسی عددی و تجربی توزیع تنشهای پسماند در اتصال جوش تجهیزات تحت فشار پوسته-تیوب [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 28-38]
 • دلگشائی، حامد مطالعه تاثیرغلظت یون کبالت درمحلول آبکاری الکتریکی بر مورفولوژی، ساختارفازی و مقاومت به خوردگی پوشش‌های آلیاژی روی- کبالت [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 12-18]

ر

 • رئوفی، مهدی بررسی تأثیر دما و مدت زمان الکتروپلیتینگ در لایه نشانی پلی پیرول در ساخت ماده هوشمند کامپوزیت پلیمرِ یونی – فلزی [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 33-39]
 • راثی زاده غنی، جعفر اثر کسر حجمی مارتنزیت بر خواص خستگی فولاد دوفازی 20B38 [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 19-27]
 • رزاقی قلعه، مهران بررسی تأثیر دما و مدت زمان الکتروپلیتینگ در لایه نشانی پلی پیرول در ساخت ماده هوشمند کامپوزیت پلیمرِ یونی – فلزی [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 33-39]
 • رضوی، سیدحسین اثر فرآیند مارتمپرینگ پله ای و ناهمسانگردی بر میزان تابیدگی و اعوجاج فولاد ابزارگرم کار نورد سرد شده [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 11-18]
 • رفیعی، فرزاد تأثیر حرارت ورودی بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91 با استفاده از فرایند GTAW [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 36-44]
 • رمضان زاده، بهرام مطالعه نقش افزودنی کاهنده انرژی سطحی در ایجاد الگوی زبری و رفتار ترشوندگی پوشش پلی اورتانی [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 39-48]
 • رمضانی موفق، مسعود تعیین درصد حجمی و ریخت شناسی فاز فریت دلتا در فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI 431 [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 18-23]
 • رنجبر نوده، اسلام بررسی عددی و تجربی توزیع تنشهای پسماند در اتصال جوش تجهیزات تحت فشار پوسته-تیوب [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 28-38]
 • ریخته گر، فرشید بررسی مکانیزم توزیع نانوتیوب های کربن در زمینه آلومینیم طی فرآیند ساخت نانوکامپوزیت Al-CNT به روش تر [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 3-10]

ز

 • زنگنه مدار، کریم تشکیل پوشش آلومیناید نیکل اصلاح شده با سیلیسیم به روش فرآیند تک‌مرحله‌ای اکتیویته بالا - دما بالا بر روی سوپرآلیاژ پایه نیکل [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 17-24]

س

 • سعیدی، مولود مکانیزم استخراج پالادیوم از محلول کلریدی توسط حلال آلی کروزن-تری‌بوتیل فسفات (TBP) [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 3-8]
 • سلطانی، حسن خواص مکانیکی فوم فلزی A356 غنی شده با مس و اثر عملیات پیرسازی بر آن [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 49-55]
 • سلطانی، محمدعلی تعیین درصد حجمی و ریخت شناسی فاز فریت دلتا در فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI 431 [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 18-23]
 • سلیمانی پور، اصغر اثر کسر حجمی مارتنزیت بر خواص خستگی فولاد دوفازی 20B38 [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 19-27]
 • سلیمی جزی، حمیدرضا تاثیر ترکیب لایه پیش نشانی بر سنتز همزمان کروم و مولیبدن و ریزساختار روکش ایجاد شده بر روی فولاد زنگ نزن 304 به روش GTAW [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 10-17]
 • سیدین، سیدحسین بررسی اثر فرآیند ECAP بر بافت آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 49-57]

ش

 • شاعری، محمد حسین بررسی اثر فرآیند ECAP بر بافت آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 49-57]
 • شاعری، محمد حسین بررسی اثر عملیات حرارتی آستمپرینگ و مارتمپرینگ بر رفتار سایشی فولادهای کروم- مولیبدن‌دار(FMU-226) مورد استفاده در آستری آسیاب ها [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 3-11]
 • شاعری، مرتضی بررسی اثر فرآیند ECAP بر بافت آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 49-57]
 • شاهوردی، حمیدرضا مروری بر بررسی روش‌های اندازه‌گیری ویسکوزیته مذاب فلزات [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 45-54]
 • شاهوردی، حمیدرضا بررسی ریزساختاری پوشش‌های الکترواسپارک ذوب مجدد شده توسط لیزر بر روی اینکونل IN738LC [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 3-9]
 • شبستری، سعید بررسی مکانیزم توزیع نانوتیوب های کربن در زمینه آلومینیم طی فرآیند ساخت نانوکامپوزیت Al-CNT به روش تر [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 3-10]
 • شبستری، سعید بررسی اثر عملیات حرارتی آستمپرینگ و مارتمپرینگ بر رفتار سایشی فولادهای کروم- مولیبدن‌دار(FMU-226) مورد استفاده در آستری آسیاب ها [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 3-11]

ص

 • صادقی، نیما مکانیزم استخراج پالادیوم از محلول کلریدی توسط حلال آلی کروزن-تری‌بوتیل فسفات (TBP) [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 3-8]
 • صالحی، محمدتقی بررسی اثر فرآیند ECAP بر بافت آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 49-57]
 • صالحی، مهدی تاثیر ترکیب لایه پیش نشانی بر سنتز همزمان کروم و مولیبدن و ریزساختار روکش ایجاد شده بر روی فولاد زنگ نزن 304 به روش GTAW [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 10-17]
 • صبوحی، محمدعلی بررسی تاثیر نورد سرد و آنیل بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد ماراجینگ نیکل ـ کروم ـ منگنز دار نانو ساختار شده [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 24-29]
 • صلاحی، اسماعیل مطالعه نقش افزودنی کاهنده انرژی سطحی در ایجاد الگوی زبری و رفتار ترشوندگی پوشش پلی اورتانی [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 39-48]

ط

 • طالبی، امیر بررسی تاثیر عملیات بازپخت بر ریزساختار و خواص کششی فولادهای سه فازی فریت-بینایت-مارتنزیت [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 40-48]

ع

 • عباسی خزایی، بیژن تاثیر عملیات همگن سازی بر بهبود ریزساختار ناحیه اتصال نامتجانس TLP برای سیستم FSX-414/MBF-80/IN-738 [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 19-27]
 • عباسی خزایی، بیژن بررسی تاثیر عملیات بازپخت بر ریزساختار و خواص کششی فولادهای سه فازی فریت-بینایت-مارتنزیت [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 40-48]
 • عبدی، هادی مروری بر بررسی روش‌های اندازه‌گیری ویسکوزیته مذاب فلزات [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 45-54]
 • علی زاد فرزین، یوسف تشکیل پوشش آلومیناید نیکل اصلاح شده با سیلیسیم به روش فرآیند تک‌مرحله‌ای اکتیویته بالا - دما بالا بر روی سوپرآلیاژ پایه نیکل [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 17-24]

ف

 • فتوتی، بهزاد ارزیابی پروفیل مناسب در آزمایش بادکردگی آزاد لوله فولاد ضد زنگ 316 جهت تعیین خواص مواد لوله‌ای [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 38-45]
 • فرجام حاجی آقا، خدیجه تأثیر رسوب‌های غنی از کروم بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ‌نزن فریتیFe-23Cr-2.4Mo [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 9-16]
 • فرشته خصلت، جمال الدین اثر فرآیند مارتمپرینگ پله ای و ناهمسانگردی بر میزان تابیدگی و اعوجاج فولاد ابزارگرم کار نورد سرد شده [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 11-18]
 • فرهنگی، حسن مطالعه تاثیرغلظت یون کبالت درمحلول آبکاری الکتریکی بر مورفولوژی، ساختارفازی و مقاومت به خوردگی پوشش‌های آلیاژی روی- کبالت [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 12-18]

ق

 • قاسمی، بهروز اثر کسر حجمی مارتنزیت بر خواص خستگی فولاد دوفازی 20B38 [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 19-27]
 • قاسمی، بهروز تشکیل پوشش آلومیناید نیکل اصلاح شده با سیلیسیم به روش فرآیند تک‌مرحله‌ای اکتیویته بالا - دما بالا بر روی سوپرآلیاژ پایه نیکل [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 17-24]

ک

 • کشاورز علمداری، اسکندر مکانیزم استخراج پالادیوم از محلول کلریدی توسط حلال آلی کروزن-تری‌بوتیل فسفات (TBP) [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 3-8]

گ

 • گودرزی، مسعود سنتز پوشش کامپوزیتی Fe-TiC بر روی سطح فولاد ساده‌ی کربنی به‌منظور افزایش سختی سطح با به‌کارگیری فرایند آلیاژسازی لیزری [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 30-37]

م

 • مالک قاینی، فرشید بررسی ریزساختاری پوشش‌های الکترواسپارک ذوب مجدد شده توسط لیزر بر روی اینکونل IN738LC [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 3-9]
 • محمدزاده، رقیه تأثیر رسوب‌های غنی از کروم بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ‌نزن فریتیFe-23Cr-2.4Mo [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 9-16]
 • منشی، احمد مطالعه نقش افزودنی کاهنده انرژی سطحی در ایجاد الگوی زبری و رفتار ترشوندگی پوشش پلی اورتانی [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 39-48]
 • میرباقری، محمد حسین خواص مکانیکی فوم فلزی A356 غنی شده با مس و اثر عملیات پیرسازی بر آن [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 49-55]
 • میرزایی، بهمن بررسی تأثیر دما و مدت زمان الکتروپلیتینگ در لایه نشانی پلی پیرول در ساخت ماده هوشمند کامپوزیت پلیمرِ یونی – فلزی [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 33-39]

ن

 • نادری، مالک تعیین درصد حجمی و ریخت شناسی فاز فریت دلتا در فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI 431 [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 18-23]
 • نامی، بهرام تأثیر حرارت ورودی بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91 با استفاده از فرایند GTAW [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 36-44]
 • نوروزی، سلمان ارزیابی تنش‌های پسماند در پوشش‌کاربید تنگستن کبالت حاصل از فرآیند HVOFبا استفاده از روش XRD [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 46-56]
 • نوری، اشکان اثر فرآیند مارتمپرینگ پله ای و ناهمسانگردی بر میزان تابیدگی و اعوجاج فولاد ابزارگرم کار نورد سرد شده [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 11-18]
 • نیرومند، بهزاد مطالعه نقش افزودنی کاهنده انرژی سطحی در ایجاد الگوی زبری و رفتار ترشوندگی پوشش پلی اورتانی [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 39-48]

و

 • والی، حامد خواص مکانیکی فوم فلزی A356 غنی شده با مس و اثر عملیات پیرسازی بر آن [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 49-55]
 • وحدت، سیدابراهیم الگویِ پایشِ آلاینده‌هایِ صنایعِ پیرو متالورژی در مناطقِ مختلف [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 28-37]