نمایه نویسندگان

آ

 • آخوندزاده، آدلی بررسی سینتیک رشد رسوبات γ' در سوپرآلیاژ کارسرد شده‌ی Waspaloy [(مقالات آماده انتشار)]
 • آزادبه، مازیار بررسی تاثیر میزان فشار فشردن بر شکل ظاهری و ریزساختار آلیاژ Cu-10Sn-10Pb تف‌جوشی شده [دوره 18، شماره 58، 1394، صفحه 26-37]
 • آزادبه، مازیار آسیاکاری مکانیکی چیپس های آلومینیم سری ۳۰۰۰ ، ۵۰۰۰ و تولید پودر نانوکریستالی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 270-282]
 • آزادروی، داود بررسی خواص سایشی کامپوزیت زمینه آلومینیوم 319 مقاوم شده با ترکیبات بین فلزی آهن تولید شده به روش درجا از طریق ریخته گری هم زدنی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 186-196]
 • آزادی، آوا تاثیر افزودن آهن بر ریزساختار درجه بندی شده کامپوزیت Al-13.8 wt.%Mg2Si در ریخته گری گریز از مرکز [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 44-53]

ا

 • ابراهیم زاده، ایمان تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوشکاری ورق های نازک آلومینیوم 5456 با روش های TIG و MIG [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 283-291]
 • ابراهیم نیا، محمد بررسی ریزساختاری پوشش‌های الکترواسپارک ذوب مجدد شده توسط لیزر بر روی اینکونل IN738LC [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 3-9]
 • ابروی، محمدصادق بررسی اثر زمان تف جوشی در خواص ساختاری و مکانیکی آلیاژ Ni-Ti [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 23-33]
 • ابوطالبی، محمد رضا بررسی تأثیر میزان فلاکس کلریدکلسیم بر فرآیند احیای کلسیوترمی اکسیدتانتالیم [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 3-10]
 • ابوطالبی، محمد رضا تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی در اثر کار سرد و دگرگونی مارتنزیتی معکوس در فولاد مارتنزیتی Fe-18Ni [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 162-171]
 • ابوطالبی، محمد رضا بررسی رفتار جدایش روی از محلول حاوی منیزیم حاصل از شستشوی فیلترکیک واحد های فروشویی ماده معدنی روی به روش استخراج حلالی [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 96-103]
 • ابوطالبی، محمدرضا بررسی اثر فرآیند ECAP بر بافت آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 49-57]
 • ابوطالبی، محمدرضا بررسی فرآیند استخراج حلالی عناصر خاکی نادر از آهنربای دائمی مستعمل NdFeB [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 32-41]
 • اجاقی ایلخچی، مهدی مروری بر بازگردانی باتری‌های لیتیوم-یون به روش هیدرومتالورژی [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 260-272]
 • احمدپور، فاطمه بررسی پایداری حرارتی نانوذرات Fe5C2 [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 188-193]
 • احمدزاده سلوط، شیما تاثیر فرآیند تغییرشکل پلاستیک شدید نورد تکرارشونده با غلتک‌های انحناءدار و صاف (RCSR) بر ریزساختار فولاد زنگ نزن ۳۰۴ در دمای بالای Md30 [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 15-25]
 • احمدی، مهدی ساخت و بررسی مورفولوژی پوشش کامپوزیتی Cu-Ni3Al-MoS2 با استفاده از روش رسوب فیزیکی بخار [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 67-77]
 • احمدی درمنی، حسین اثر عملیات پایدارسازی H321 بر ریزساختار، سختی و مقاومت به خوردگی مرزدانه‌ای آلیاژ آلومینیم نوردی AA5083 [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 196-205]
 • اخلاقی، فرشاد تأثیر اندازه ذرات SiC بر ریزساختار و خواص کامپوزیت های تابعی Al-SiC تهیه شده از روش انباشت پودری [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 3-15]
 • اخلاقی، مریم سنتز خودپیشرونده دما بالای کاربید تیتانیم آلومینیم به کمک فعال‌سازی مکانیکی [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 65-74]
 • ازادی، محبوبه بررسی تأثیر دمای عملیات حرارتی انحلال بر سختی و ریزساختار سوپرآلیاژ اینکونل 713 [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 124-134]
 • ازادی، محمد بررسی تأثیر دمای عملیات حرارتی انحلال بر سختی و ریزساختار سوپرآلیاژ اینکونل 713 [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 124-134]
 • استقامت، امین روکش‌کاری لیزری پوشش کامپوزیتی تیتانیوم خالص تجاری با کاربید تنگستن-کبالت [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی، امینه ارزیابی غیرمخرب ریزساختار چدن مقاوم به سایش نایهارد4 با استفاده از آزمون جریان گردابی [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 34-43]
 • اسدی، حمید پدیده تجزیه اسپینودال در سیستم آلیاژی Ni-Al به کمک محاسبات ترمودینامیک [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 72-78]
 • اسدی اسد آباد، محسن محاسبه تغییرات میکروسختی در تابش پروتون MeV 5/2 بر ساختار گرافیت درجه TSX [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 154-162]
 • اسلامی، امیرحسین بررسی و مقایسه خواص مکانیکی مس خالص تولید شده به دو روش اتصال نورد تجمعی(ARB) و آهنگری چند محوره (MAF) [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 54-62]
 • اسلامی، امیرحسین مطالعه و مقایسه روشهای اکستروژن برشی ساده و اتصال نورد تجمعی در بهبود خواص مکانیکی و ساختاری مس [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 118-128]
 • اسماعیل پور، مریم مطالعه نقش افزودنی کاهنده انرژی سطحی در ایجاد الگوی زبری و رفتار ترشوندگی پوشش پلی اورتانی [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 39-48]
 • اشپیتزر، کارل-هاینتس بررسی تأثیر پارامترهای گندله‌سازی برخواص فیزیکی و مکانیکی گندله تهیه شده از کنسانتره ایلمنیت کهنوج [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 264-274]
 • اشرفی، علی تاثیر ترکیب لایه پیش نشانی بر سنتز همزمان کروم و مولیبدن و ریزساختار روکش ایجاد شده بر روی فولاد زنگ نزن 304 به روش GTAW [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 10-17]
 • اشرفی، علی تأثیر تغییرات فرکانس در فرآیند رسوب دهی الکتروشیمیایی پالسی بر ترکیب و مورفولوژی پوشش آلیاژ آنتروپی بالای CoCrFeMnNi [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 245-254]
 • اشرفی زاده، فخرالدین تاثیر تخلخل بر خستگی برنز آلومینیوم نیکل دار ریختگی و ارایه روشی برای کاهش پراکندگی داده ها [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 187-197]
 • اصغرپور، مصطفی تاثیر سیکل عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص کششی دمای محیط نازل ردیف اول‌ مستعمل توربین‌گاز از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 258-269]
 • اصغری، زهرا اثر بور و زیرکونیوم بر ریزساختار و استحکام خستگی سوپر آلیاژ Nimonic 105 در دمای ˚C 750 [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 239-248]
 • اصغری راد، پیمان تحولات ریزساختاری فولاد زنگ‌نزن 304 نیمه‌جامد شده پس از تغییرشکل پلاستیک شدید [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 94-108]
 • اعتمادی، الهام بررسی سختی و تخلخل نانوکامپوزیت‌های Al-CNT و Al2024-CNT تولید‌ شده به دو روش‌ پرس سرد- تف‌جوشی و تف‌جوشی با جرقه پلاسما [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 209-218]
 • اعتمادی ملکی، صنم بررسی سختی و تخلخل نانوکامپوزیت‌های Al-CNT و Al2024-CNT تولید‌ شده به دو روش‌ پرس سرد- تف‌جوشی و تف‌جوشی با جرقه پلاسما [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 209-218]
 • اعلایی، علیرضا بررسی تاثیر فرآیند سخت پوشانی توسط ذرات SiC به وسیله جوشکاری قوسی تنگستن - گاز بر روی سختی و مقاومت به سایش فولاد ASTM A106 [دوره 18، شماره 58، 1394، صفحه 49-62]
 • افشارمقدم زنجانی، محمدرضا تاثیر افزودن نایوبیم و دمای آستنیته بر ریزساختار و خواص مکانیکی حاصل از فرآیند مارتنزیتی یک فولاد کم‌کربن [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 194-203]
 • اکبرزاده مقدم، مهدی بررسی خواص پوشش MoS2-Ti ایجاد شده توسط فرآیند پراکنش مگنترونی DC [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 104-115]
 • اکبری، علیرضا تأثیر رسوب‌های غنی از کروم بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ‌نزن فریتیFe-23Cr-2.4Mo [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 9-16]
 • اکرامی، علی اکبر مقایسه تجربی و المان محدود خواص مکانیکی و شکل‌پذیری فولاد دوفازی و فولاد فریت - پرلیتی با ترکیب شیمیایی یکسان [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 84-93]
 • الله کرم، سعید رضا مطالعه سختی، ریز ساختار و رفتار سایشی پوششهای آلیاژی روی- نیکل [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 186-194]
 • اله کرم، سعید رضا مطالعه تاثیرغلظت یون کبالت درمحلول آبکاری الکتریکی بر مورفولوژی، ساختارفازی و مقاومت به خوردگی پوشش‌های آلیاژی روی- کبالت [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 12-18]
 • الهی، سید حسین اندازه گیری تغییرات گرانروی روی مذاب با دما [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 102-107]
 • الهی، سیدحسین مروری بر بررسی روش‌های اندازه‌گیری ویسکوزیته مذاب فلزات [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 45-54]
 • امامی، سید محمد امین مطالعه ریز ساختار آثار دوفلزی مکشوفه از محوطه باستانی زیویه [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 219-231]
 • امامی، مسعود بررسی اثر روی بر ریزساختار و رفتار انجمادی آلیاژهای Al-Zn-Mg-Cu [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 252-263]
 • امامی، مسعود تحول ریز ساختاری و خواص مکانیکی کامپوزیت آلومینیم 5083 تقویت شده با ذرات درجای دی بورید تیتانیم (TiB2) [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 292-299]
 • امیرخانی دهکردی، محمد امین محاسبه تغییرات میکروسختی در تابش پروتون MeV 5/2 بر ساختار گرافیت درجه TSX [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 154-162]
 • امیری مقدم، افشین تولید درجای کامپوزیتWC-x%Co در سیستم 〖WO〗_3-〖Co〗_3 O_4–C به روش فعال سازی مکانیکی و احیای‌کربوترمیک: مقایسه‌ی خواص فیزیکی و مکانیکی [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 30-38]
 • انصاری، زهرا بررسی تاثیر pH و کلسیناسیون بر سنتز نانو کریستال هیدروکسی آپاتیت و فلوئورهیدروکسی آپاتیت به روش سل‌ژل [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 49-61]
 • اورکی، مهدی بررسی سینتیک رشد رسوبات γ' در سوپرآلیاژ کارسرد شده‌ی Waspaloy [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایزی، مصطفی بررسی تأثیر دمای عملیات حرارتی انحلال بر سختی و ریزساختار سوپرآلیاژ اینکونل 713 [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 124-134]
 • ایوانی، علیرضا مطالعه ریزساختاری و خواص مکانیکی درحین فرایند جوشکاری اصطکاکی اختلاطی در فولاد فریتی کم کربن [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 240-248]

ب

 • بابائی، علیرضا سنتز و مشخصه یابی الکترودهای کاتد LSCF و LSCF/GDC به منظور استفاده در پیل سوختی اکسید جامد [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 168-175]
 • باباخانی، ابوالفضل بررسی اثر زمان تف جوشی در خواص ساختاری و مکانیکی آلیاژ Ni-Ti [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 23-33]
 • باغانی، محمد بررسی خواص تریبولوژیکی و خوردگی نانو کامپوزیتCuNi-Al2O3 زینترشده به کمک مایکروویو [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 14-22]
 • باغانی، مصطفی کنترل رفتار سودوالاستیک، حافظه‌داری و بازیابی حرارتی در کامپوزیت دولایه آستنیتی-مارتنزیتی آلیاژ نایتینول به کمک شبیه‌سازی عددی و نتایج آزمایشگاهی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 148-161]
 • باغشاهی، سعید سنتز نانوذرات تیتانیوم دی بوراید به روش سنتز احتراق حجمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقرپور، علیرضا سنتز و مشخصه یابی نانوذرات مغناطیسی مگنتیت عاملدارشده باآلکیل(Fe3O4@TMOS) [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 275-283]
 • بختیاری، رضا تاثیر عملیات همگن سازی بر بهبود ریزساختار ناحیه اتصال نامتجانس TLP برای سیستم FSX-414/MBF-80/IN-738 [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 19-27]
 • بختیاری، رضا بررسی تاثیر عملیات بازپخت بر ریزساختار و خواص کششی فولادهای سه فازی فریت-بینایت-مارتنزیت [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 40-48]
 • بخشی، سروش بررسی اثر عملیات حرارتی همدمای دما پایین بر خواص مکانیکی و چقرمگی شکست ورق فولاد فوق مستحکم AISI 4340 [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 307-316]
 • برادران، رضا تعیین درصد حجمی و ریخت شناسی فاز فریت دلتا در فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI 431 [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 18-23]
 • برادران مهرآبادی، هادی تاثیر دما و زمان بر سینتیک رشد لایه‌ی ترکیبات بین فلزی در فرایند آلومپاشی یک فولاد ساده کربنی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 62-73]
 • برهانی، احسان مروری اجمالی بر تاثیر شیوه‌های مختلف انجام نورد انباشتی بر ریزساختار و ویژگی‌های مکانیکی آلیاژ‌های نانوساختار و نانوکامپوزیت‌های بر پایه آلومینیم [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 32-45]
 • برونی، منصور توسعه نانوکامپوزیت ریختگی درجای زمینه منیزیمی تقویت‌شده با نانوذرات اکسیدی با افزودن پودرفعال شده نانو سیلیکا به مذاب [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 197-208]
 • بلالی، مصطفی مطالعه و مقایسه روشهای اکستروژن برشی ساده و اتصال نورد تجمعی در بهبود خواص مکانیکی و ساختاری مس [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 118-128]
 • بنی مصطفی عرب، نصراله تأثیر حرارت ورودی بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91 با استفاده از فرایند GTAW [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 36-44]
 • بهرامی، محسن بررسی تاثیر دمای پیرسازی مرحله اول در عملیات پیرسازی دو مرحله ای، بر خواص مکانیکی و ریزساختار آلیاژآلومینیوم- مس- منیزیم [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 24-31]
 • بیرانوند، خدیجه اثر فعالسازی مکانیکی بر احیای کربوترمی مولیبدنیت درحضور اکسید منیزیم [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 109-123]

پ

 • پارسا، کیا طراحی مدل جامع برنامه‎ریزی راهبردی در صنعت ریخته‎گری فولاد مبتنی بر رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 55-63]
 • پاک نهاد، پویان مدل‌سازی، بررسی سینتیکی و تعیین مکانیزم‌های اکسیداسیون محصول "بریکت سرد آهن و کربن" [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 206-219]
 • پالیزدار، یحیی تاثیر فرآیند ترمومکانیکی بر روی فولادهای بینیتی نانوساختار کربن متوسط [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 21-31]
 • پاینده، یوسف بررسی تحولات فازی و پاسخ آلیاژ حافظه‌دار NiTi تحت عملیات ترمومکانیکی [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 42-54]
 • پاینده، یوسف بررسی تاثیر دمای پیرسازی مرحله اول در عملیات پیرسازی دو مرحله ای، بر خواص مکانیکی و ریزساختار آلیاژآلومینیوم- مس- منیزیم [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 24-31]
 • پاینده، یوسف بررسی مکانیزم‌های نرم شدن و تعیین معادلات ساختاری در طی تغییر شکل داغ آلیاژ آلومینیوم 5456 [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 116-123]
 • پاینده، یوسف بررسی تاثیر زاویه قالب اکستروژن بر نیروی تغییر شکل و توزیع سختی در مقطع آلیاژ آلومینیم 6061 پیرسخت شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • پور، مسعود تاثیر نرخ سرمایش بر ریزساختار و مورفولوژی گرافیت‌ها در فوم‌های ترکیبی چدن نشکن متشکل از گوی‌های توخالی فولادی [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 55-66]
 • پور، مسعود ارزیابی ریزساختار و رفتار فشاری فوم‌های Fe-1.5wt. %C-2wt. %Cu تولید شده به روش متالورژی پودر [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 206-215]
 • پوربشارتی، آرش ارزیابی تأثیر زمان سینترینگ بکار رفته در تولید الکترودهای نقره بر عمر باتری‌های روی - نقره [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 216-223]
 • پورشادلو، میثم تاثیر فرآیند ترمومکانیکی بر روی فولادهای بینیتی نانوساختار کربن متوسط [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 21-31]
 • پورصالحی، رضا بررسی خواص تریبولوژیکی و خوردگی نانو کامپوزیتCuNi-Al2O3 زینترشده به کمک مایکروویو [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 14-22]
 • پورعبدلی، مهدی مقایسه روش های تهیه پودر کامپوزیتی Co3O4- Fe2O3 به عنوان ماده ذخیره کننده انرژی حرارتی و مطالعه مورفولوژی و تغییر فاز آن در طی واکنش های احیا – اکسیداسیون [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 204-214]
 • پورعبدلی، مهدی بررسی اثر TiO2 بر خواص دفع هیدروژن از Al3Mg2 [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 244-253]
 • پورعبدلی سردرود، مهدی سنتز پودرآلیاژ حافظه‌دار Cu-12Al-4Ni حاوی بور به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی تغییرات چگالی و تخلخل نمونه بالک در حین تولید [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 98-108]
 • پیری، رضا تاثیر کسر حجمی بینیت حاصل از عملیات حرارتی بین بحرانی بر خواص مکانیکی و رفتار شکست فولاد دوفازی فریتی - بینیتی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 46-54]

ت

 • تبریزی، نرگس تاثیر شرایط کاری بر ریزساختار و مکانیزم‌های تغییر فرم خزشی پره‌‌های توربین ‌گاز از جنس سوپر آلیاژ پایه نیکلIN738LC [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 146-160]
 • تبریزی، نرگس تاثیر سیکل عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص کششی دمای محیط نازل ردیف اول‌ مستعمل توربین‌گاز از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 258-269]
 • تحویلیان، احمد تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوشکاری ورق های نازک آلومینیوم 5456 با روش های TIG و MIG [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 283-291]
 • تدین سعیدی، مهران کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه سازی ضخامت و سختی پوشش کاربید کروم ایجاد شده به روش حمام نمک مذاب (TRD) [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 235-244]
 • ترابی پاریزی، معصومه تاثیر تغییر تکنولوژی ذوب بر انحلال آند های مسی در واحد تصفیه الکتریکی مجتمع مس سرچشمه و راه حل پیشنهادی [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 90-101]
 • ترکمنی، محمد جواد سنتز پوشش کامپوزیتی Fe-TiC بر روی سطح فولاد ساده‌ی کربنی به‌منظور افزایش سختی سطح با به‌کارگیری فرایند آلیاژسازی لیزری [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 30-37]
 • تفرشی، مهشید مطالعه سختی، ریز ساختار و رفتار سایشی پوششهای آلیاژی روی- نیکل [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 186-194]
 • تقی آبادی، رضا بررسی کمی حساسیت به پارگی گرم در آلیاژهای (Al-9Si-Fe(Mn [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 195-205]
 • تقی آبادی، رضا بهبود خواص مکانیکی آلیاژهای Al-Ni-Fe با بهره گیری از فرایند فرآوری اغتشاشی اصطکاکی [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 121-131]
 • تقی آبادی، رضا شبیه سازی انتقال حرارت در جوشکاری قوس تنگستن با گاز محافظ فولاد زنگ نزن 304 [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 74-83]
 • تقی آبادی، رضا اثر سیلیسیم و آهن بر رفتار بهسازی حرارتی آلیاژهای ریختگی Al-4.5Cu-xSi-yFe [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 255-269]
 • تقی زاده، میلاد کنترل رفتار سودوالاستیک، حافظه‌داری و بازیابی حرارتی در کامپوزیت دولایه آستنیتی-مارتنزیتی آلیاژ نایتینول به کمک شبیه‌سازی عددی و نتایج آزمایشگاهی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 148-161]
 • تقی زاده تبریزی، آروین بررسی تاثیر عملیات حرارتی فلز پایه بر ریزساختار آلیاژ برنج پس از فرایند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 312-321]
 • تلافی نوغانی، محمد اثر سیلیسیم و آهن بر رفتار بهسازی حرارتی آلیاژهای ریختگی Al-4.5Cu-xSi-yFe [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 255-269]
 • تندپور، سیدجواد تاثیر ترکیب لایه پیش نشانی بر سنتز همزمان کروم و مولیبدن و ریزساختار روکش ایجاد شده بر روی فولاد زنگ نزن 304 به روش GTAW [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 10-17]
 • توحیدی، ناصر الگویِ پایشِ آلاینده‌هایِ صنایعِ پیرو متالورژی در مناطقِ مختلف [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 28-37]
 • توکلی، حامد بررسی تأثیر میزان فلاکس کلریدکلسیم بر فرآیند احیای کلسیوترمی اکسیدتانتالیم [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 3-10]
 • توکلی، حامد بررسی فرآیند استخراج حلالی عناصر خاکی نادر از آهنربای دائمی مستعمل NdFeB [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 32-41]
 • توکلی، مهرداد اثر دما و زمان آنیل انحلالی ثانویه بر توزیع رسوبات γ' در سوپرآلیاژ ریختگی GTD-111 [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 42-51]

ث

 • ثابت، حامد اثر تعداد پاس و لایه واسط جوشکاری SMAW بر ریزساختار و مقاومت به سایش فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 410 بر روی فولاد ساده کربنی [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 267-280]
 • ثالث، رباب ارزیابی تنش‌های پسماند در پوشش‌کاربید تنگستن کبالت حاصل از فرآیند HVOFبا استفاده از روش XRD [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 46-56]
 • ثقفیان، حسن بررسی مکانیزم توزیع نانوتیوب های کربن در زمینه آلومینیم طی فرآیند ساخت نانوکامپوزیت Al-CNT به روش تر [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 3-10]
 • ثقفیان، حسن بررسی اثر عملیات حرارتی آستمپرینگ و مارتمپرینگ بر رفتار سایشی فولادهای کروم- مولیبدن‌دار(FMU-226) مورد استفاده در آستری آسیاب ها [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 3-11]
 • ثقفیان، حسن بررسی اثر سرعت دوران روی ریزساختار آلیاژ هایپریوتکتیک A390 [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 176-185]
 • ثقفیان، حسن تاثیر کامپوزیت سازی سطحی لیزری با ذرات کاربید تیتانیم بر رفتار تریبولوژیکی فولاد ابزار گرمکار H13 [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 4-14]
 • ثقفیان، حسن بررسی خواص سایشی کامپوزیت زمینه آلومینیوم 319 مقاوم شده با ترکیبات بین فلزی آهن تولید شده به روش درجا از طریق ریخته گری هم زدنی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 186-196]
 • ثقفیان، حسن بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت A356/SiC تولید شده به روش گردابی اصلاح شده [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 207-215]
 • ثقفیان، حسن تاثیر دما و زمان بر سینتیک رشد لایه‌ی ترکیبات بین فلزی در فرایند آلومپاشی یک فولاد ساده کربنی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 62-73]

ج

 • جامی، عبدالرحمان ارزیابی پروفیل مناسب در آزمایش بادکردگی آزاد لوله فولاد ضد زنگ 316 جهت تعیین خواص مواد لوله‌ای [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 38-45]
 • جاویدپور، محمد بررسی المان محدود تاثیر نانولوله کربنی بر توزیع تنش در وصله های کامپوزیتی مورد استفاده در لوله های انتقال گاز [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 132-141]
 • جراحی، زینب سنتز پودرآلیاژ حافظه‌دار Cu-12Al-4Ni حاوی بور به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی تغییرات چگالی و تخلخل نمونه بالک در حین تولید [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 98-108]
 • جراحی، مجتبی بررسی کمی حساسیت به پارگی گرم در آلیاژهای (Al-9Si-Fe(Mn [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 195-205]
 • جعفرزادگان، مصطفی بهبود خواص مکانیکی آلیاژهای Al-Ni-Fe با بهره گیری از فرایند فرآوری اغتشاشی اصطکاکی [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 121-131]
 • جعفرزادگان، مصطفی بررسی رابطه سختی هال ـ پچ در ناحیه همزده جوش‌های همزن اصطکاکی فولاد کربنی و فولاد زنگ‌نزن آستنیتی [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 46-53]
 • جعفرزادگان، مصطفی شبیه سازی انتقال حرارت در جوشکاری قوس تنگستن با گاز محافظ فولاد زنگ نزن 304 [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 74-83]
 • جعفری، حسن بررسی خواص فیزیکی کامپوزیت زمینه منیزیمی ZX51-Al2O3 ساخته شده به روش ریخته گری گردابی و اکستروژن گرم [دوره 18، شماره 58، 1394، صفحه 13-25]
 • جعفری، حسن تأثیر سیلیسیم بر ریزساختار و مقاومت به سایش چدن خاکستری آلومینیم دار [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 285-294]
 • جعفریان، حمیدرضا اثر کار سرد بر رفتار رسوب سختی سوپرآلیاژ Ni Span C902 [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 83-89]
 • جعفریان، حمیدرضا تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی در اثر کار سرد و دگرگونی مارتنزیتی معکوس در فولاد مارتنزیتی Fe-18Ni [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 162-171]
 • جعفریان، حمیدرضا مطالعه ریزساختاری و خواص مکانیکی درحین فرایند جوشکاری اصطکاکی اختلاطی در فولاد فریتی کم کربن [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 240-248]
 • جعفریان، حمیدرضا تاثیر انجام تغییرشکل پلاستیک شدید به روش پیچش تحت فشار بالا بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار سودوالاستیسیته فولاد Fe-10Ni-7Mn (wt.%)آنیل‌شده در منطقه دو فازی آستنیت-فریت [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 176-186]
 • جعفری پیرلری، علیرضا تحول ریز ساختاری و خواص مکانیکی کامپوزیت آلومینیم 5083 تقویت شده با ذرات درجای دی بورید تیتانیم (TiB2) [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 292-299]
 • جعفری جوزان، محمد امین اثر نورد سرد و آنیل کوتاه مدت روی ریزساختار و سختی آلیاژ آلومینیم A356 [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 237-246]
 • جماعتی، روح‌اله اثر نورد سرد و آنیل کوتاه مدت روی ریزساختار و سختی آلیاژ آلومینیم A356 [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 237-246]
 • جهانبخش، عباس تاثیر عملیات همگن سازی بر بهبود ریزساختار ناحیه اتصال نامتجانس TLP برای سیستم FSX-414/MBF-80/IN-738 [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 19-27]
 • جهانگیری، یاسمن طراحی مدل جامع برنامه‎ریزی راهبردی در صنعت ریخته‎گری فولاد مبتنی بر رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 55-63]
 • جواب ور، داریوش احیاء مکانوشیمیایی اکسید کبالت با آلومینیوم و کربن و بررسی تأثیر پارامترهای آسیاکاری در تولید پودر کامپوزیتی Co-Al2O3 [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 28-37]
 • جوادزاده کلهرودی، فائزه تاثیر انجام تغییرشکل پلاستیک شدید به روش پیچش تحت فشار بالا بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار سودوالاستیسیته فولاد Fe-10Ni-7Mn (wt.%)آنیل‌شده در منطقه دو فازی آستنیت-فریت [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 176-186]
 • جوادی، سید محمد مطالعه اثر جریان دو فازی گاز- جامد درون سیکلون بر رفتار خوردگی ایمرژن تیوب‌ها به روش عددی و ارزیابی ریزساختاری [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 139-148]
 • جوادی، مهرداد تولید و مشخصه یابی ترکیب بین فلزی نانوکریستال Ni2AlSi از طریق فرایند آلیاژسازی مکانیکی [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 284-291]
 • جودکی، محمد اثر فرآیند ذوب مجدد بر ریزساختار و مشخصه جذب و واجذب آلیاژ جاذب هیدروژن MmNi4.8Al0.2 [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 131-141]
 • جیلان، حمزه علی ایجاد شرایط بهینه جهت تولید گندله خام مناسب از کنسانتره‎های سنگ آهن با سطح ویژه پایین توسط افزودنی‌های آلی و معدنی [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 216-224]

چ

 • چراغ زاده، محمد تاثیر شرایط کاری بر ریزساختار و مکانیزم‌های تغییر فرم خزشی پره‌‌های توربین ‌گاز از جنس سوپر آلیاژ پایه نیکلIN738LC [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 146-160]
 • چراغ زاده، محمد تاثیر سیکل عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص کششی دمای محیط نازل ردیف اول‌ مستعمل توربین‌گاز از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 258-269]
 • چهرقانی، آرمان سنتز پوشش کامپوزیتی Fe-TiC بر روی سطح فولاد ساده‌ی کربنی به‌منظور افزایش سختی سطح با به‌کارگیری فرایند آلیاژسازی لیزری [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 30-37]

ح

 • حاجیان حیدری، مصطفی اصلاح ریزساختار سطحی آلیاژ هایپریوتکتیک Al-17%Si ریختگی به روش فرایند همزن اصطکاکی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 249-257]
 • حبیبی، مصطفی مقایسه تجربی و المان محدود خواص مکانیکی و شکل‌پذیری فولاد دوفازی و فولاد فریت - پرلیتی با ترکیب شیمیایی یکسان [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 84-93]
 • حبیبی پارسا، محمد کنترل رفتار سودوالاستیک، حافظه‌داری و بازیابی حرارتی در کامپوزیت دولایه آستنیتی-مارتنزیتی آلیاژ نایتینول به کمک شبیه‌سازی عددی و نتایج آزمایشگاهی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 148-161]
 • حبیبی رضائی، مهران سنتز و مشخصه یابی نانوذرات مغناطیسی مگنتیت عاملدارشده باآلکیل(Fe3O4@TMOS) [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 275-283]
 • حجاری، علیرضا بررسی تاثیر عملیات آنیل محلولی و پیرسازی بر ریزساختار و خواص کششی آلیاژ Ti-6242 [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 3-13]
 • حجتی، میلاد تاثیر نرخ سرمایش بر ریزساختار و مورفولوژی گرافیت‌ها در فوم‌های ترکیبی چدن نشکن متشکل از گوی‌های توخالی فولادی [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 55-66]
 • حجتی، میلاد ارزیابی ریزساختار و رفتار فشاری فوم‌های Fe-1.5wt. %C-2wt. %Cu تولید شده به روش متالورژی پودر [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 206-215]
 • حسن زاده، مصطفی محاسبه تغییرات میکروسختی در تابش پروتون MeV 5/2 بر ساختار گرافیت درجه TSX [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 154-162]
 • حسن زاده تبریزی، سید علی سنتز و بررسی خواص جذب فریت کبالت و نانوکامپوزیت فریت کبالت-هیدروکسی آپاتیت [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 296-306]
 • حسن زاده تبریزی، سید علی ساخت و بررسی سمیت نانو ذرات CuFe2O4 سنتز شده به روش سل ژل احتراقی برای کاربرد هایپرترمیا [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 220-234]
 • حسن نژاد، حسین تاثیر دمای آنیل، نرخ سرمایش و مقدار نورد سرد بر پخت سختی فولاد کم کربن [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 27-34]
 • حسنی، سعید بررسی سینتیکی فرایند اکسیداسیون پودر آلیاژی ‏Mg-0.15Al‏ تحت شرایط حرارت‌دهی غیرهم‌دما [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 16-27]
 • حسنی، مسعود بازیابی رودیوم از محلول لیچینگ کاتالیست اگزوز خودرو به روش سمنتاسیون توسط پودر مس [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 31-41]
 • حسنی عارفی، علیرضا اصلاح ریزساختار سطحی آلیاژ هایپریوتکتیک Al-17%Si ریختگی به روش فرایند همزن اصطکاکی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 249-257]
 • حسین خان نژاد، احسان تشکیل پوشش آلومیناید نیکل اصلاح شده با سیلیسیم به روش فرآیند تک‌مرحله‌ای اکتیویته بالا - دما بالا بر روی سوپرآلیاژ پایه نیکل [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 17-24]
 • حسین نژاد، سیامک بررسی تاثیر نورد سرد و آنیل بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد ماراجینگ نیکل ـ کروم ـ منگنز دار نانو ساختار شده [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 24-29]
 • حسینی، رامین بررسی تاثیر عملیات آنیل محلولی و پیرسازی بر ریزساختار و خواص کششی آلیاژ Ti-6242 [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 3-13]
 • حسینی، سید هادی بررسی و مقایسه خواص مکانیکی مس خالص تولید شده به دو روش اتصال نورد تجمعی(ARB) و آهنگری چند محوره (MAF) [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 54-62]
 • حسینی، شبنم بررسی خواص مکانیکی، رفتار خوردگی و زیست سازگاری داربست متخلخلTi6Al4V برای کاربرد ایمپلنت دندانی [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 135-145]
 • حسینی فر، علیرضا ارزیابی اثر عملیات حرارتی بعدی بر خواص مکانیکی و خوردگی صفحه فولادی زنگ نزن آستنیتی TMAC [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 39-50]
 • حسینی نورآبادی، سپیده سادات بررسی تاثیر ضخامت فصل مشترک بر رفتار حافظه داری و سوپر الاستیک کامپوزیت دو لایه ی نیکل- تیتانیم [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 249-259]
 • حسینی نورآبادی، سپیده سادات تأثیر عنصر هافنیم به مقدار کم بر رفتار استحاله و خواص سوپرالاستیک آلیاژ حافظه دارNiTi غنی از نیکل [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 168-177]
 • حشمتی منش، سعید سنتز و مشخصه یابی الکترودهای کاتد LSCF و LSCF/GDC به منظور استفاده در پیل سوختی اکسید جامد [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 168-175]
 • حلوایی، ایوب جوشکاری به روش A-TIG بر روی فولاد ابزار D2 با فلاکس های اکسیدی SiO2 و ZnO [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 172-185]
 • حیدرزاده سهی، محمود ایجاد پوششهای حاوی ترکیبات بین فلزی آلومینیوم نیکل از طریق عملیات حرارتی آلیاژ آلومینیوم AA2024 پس از آبکاری الکتریکی با نیکل [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری پبدنی، حمید ساخت پوسته ی مخروطی مسی با استفاده از فرآیند الکتروفرمینگ و بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند ساخت آن از طریق شبیه سازی عددی [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 198-206]

خ

 • خانمحمدی، شیرین مروری بر بازگردانی باتری‌های لیتیوم-یون به روش هیدرومتالورژی [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 260-272]
 • خانی، سمیه بررسی فرآیند استخراج حلالی عناصر خاکی نادر از آهنربای دائمی مستعمل NdFeB [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 32-41]
 • خدابخشی، فرزاد روکش‌کاری لیزری پوشش کامپوزیتی تیتانیوم خالص تجاری با کاربید تنگستن-کبالت [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدابخشی، فرزاد چاپ سه‌بعدی ابرآلیاژ اینکونل 625 به روش ذوب لیزر انتخابی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدابنده، علیرضا تأثیر حرارت ورودی بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91 با استفاده از فرایند GTAW [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 36-44]
 • خدادادی دربان، احمد بازیابی رودیوم از محلول لیچینگ کاتالیست اگزوز خودرو به روش سمنتاسیون توسط پودر مس [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 31-41]
 • خرازی های اصفهانی، مهشید بررسی تاثیر pH و کلسیناسیون بر سنتز نانو کریستال هیدروکسی آپاتیت و فلوئورهیدروکسی آپاتیت به روش سل‌ژل [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 49-61]
 • خرمشاهی، فرهاد اثر میزان کاربید تنگستن بر درصد تخلخل، ریزساختار و رفتار مکانیکی فوم فولادی تولید شده به روش متالورژی پودر با استفاده از فضاساز [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 142-153]
 • خلیلی، آرمان سنتز پوشش کامپوزیتی Fe-TiC بر روی سطح فولاد ساده‌ی کربنی به‌منظور افزایش سختی سطح با به‌کارگیری فرایند آلیاژسازی لیزری [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 30-37]
 • خلیلی، رضا اثر حرارت ورودی بر ریزساختار و مقاومت به سایش استلایت 4 روکش‌شده روی فولاد زنگ‌نزن 15-5PH با فرآیند GTAW [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 35-43]
 • خوارزمی پور، حسین تاثیر افزودن همزمان اکسیدهای (Nb2O5,Cr2O3) برریزساختار و پایداری فاز زیرکونیا درکامپوزیت Al2O3-10%ZrO2 [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 300-311]
 • خیابانی، آرش ایجاد پوششهای حاوی ترکیبات بین فلزی آلومینیوم نیکل از طریق عملیات حرارتی آلیاژ آلومینیوم AA2024 پس از آبکاری الکتریکی با نیکل [(مقالات آماده انتشار)]
 • خیاط، میلاد اثر پرلیت‌زایی بر ریزساختار ریختگی و عملیات حرارتی شده فولاد هادفیلد [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 13-21]
 • خیراندیش، شهرام اثر پرلیت‌زایی بر ریزساختار ریختگی و عملیات حرارتی شده فولاد هادفیلد [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 13-21]
 • خیراندیش، شهرام تاثیر کامپوزیت سازی سطحی لیزری با ذرات کاربید تیتانیم بر رفتار تریبولوژیکی فولاد ابزار گرمکار H13 [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 4-14]
 • خیراندیش، شهرام اثر کار سرد بر رفتار رسوب سختی سوپرآلیاژ Ni Span C902 [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 83-89]
 • خیراندیش، شهرام مطالعه ریزساختاری و خواص مکانیکی درحین فرایند جوشکاری اصطکاکی اختلاطی در فولاد فریتی کم کربن [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 240-248]

د

 • دانیالی، داریوش بررسی عددی و تجربی توزیع تنشهای پسماند در اتصال جوش تجهیزات تحت فشار پوسته-تیوب [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 28-38]
 • درویشیان حقیقی، فائزه تأثیر روش ساخت بر ریزساختار و خواص مکانیکی داربست های کامپوزیتی کلسیم فسفات/ ژلاتین- نشاسته [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 84-95]
 • دلاوری، مریم مقایسه روش های تهیه پودر کامپوزیتی Co3O4- Fe2O3 به عنوان ماده ذخیره کننده انرژی حرارتی و مطالعه مورفولوژی و تغییر فاز آن در طی واکنش های احیا – اکسیداسیون [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 204-214]
 • دلگشائی، حامد مطالعه تاثیرغلظت یون کبالت درمحلول آبکاری الکتریکی بر مورفولوژی، ساختارفازی و مقاومت به خوردگی پوشش‌های آلیاژی روی- کبالت [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 12-18]
 • دولتی، ابوالقاسم مطالعه ریز ساختار آثار دوفلزی مکشوفه از محوطه باستانی زیویه [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 219-231]
 • دیواندری، مهدی اثر سرعت ورود مذاب به قالب بر عیب حباب زدگی در دوآلیاژریختگیAl-5Mg و 413 [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 16-26]
 • دیواندری، مهدی بررسی مشخصات نانو فیلم اکسید سطحی مذاب در آلیاژ ZA27 [دوره 18، شماره 58، 1394، صفحه 3-12]
 • دیواندری، مهدی تاثیر دما و زمان بر سینتیک رشد لایه‌ی ترکیبات بین فلزی در فرایند آلومپاشی یک فولاد ساده کربنی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 62-73]

ر

 • رئوفی، مهدی بررسی تأثیر دما و مدت زمان الکتروپلیتینگ در لایه نشانی پلی پیرول در ساخت ماده هوشمند کامپوزیت پلیمرِ یونی – فلزی [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 33-39]
 • رئیس زاده، رامین خواص خوردگی دمای بالای پوشش های آلومیناید آهن تولید شده به روش دو مرحله ای روی فولاد ساده کربنی [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 109-120]
 • راثی زاده غنی، جعفر اثر کسر حجمی مارتنزیت بر خواص خستگی فولاد دوفازی 20B38 [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 19-27]
 • رایگان، شهرام سنتز پودرآلیاژ حافظه‌دار Cu-12Al-4Ni حاوی بور به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی تغییرات چگالی و تخلخل نمونه بالک در حین تولید [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 98-108]
 • رایگان، شهرام بررسی اثر TiO2 بر خواص دفع هیدروژن از Al3Mg2 [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 244-253]
 • رجایی، مجید اندازه گیری تغییرات گرانروی روی مذاب با دما [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 102-107]
 • رجبی، مرجان تاثیرعملیات حرارتی بر ساختار و دمای کوری آلیاژ فرومغناطیس نیکل-مس (4/70-6/29) [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 88-94]
 • رحمانی گرجی، رضا بررسی خواص فیزیکی کامپوزیت زمینه منیزیمی ZX51-Al2O3 ساخته شده به روش ریخته گری گردابی و اکستروژن گرم [دوره 18، شماره 58، 1394، صفحه 13-25]
 • رحمتی، اکرم مطالعه تجربی جذب اورانیوم از پسماند جامد راکتور مونل با استفاده از رزین آمبرلایتIRA-910 در فرآیند تبادل یون [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمتی، صادق ساخت پوسته ی مخروطی مسی با استفاده از فرآیند الکتروفرمینگ و بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند ساخت آن از طریق شبیه سازی عددی [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 198-206]
 • رحیمی چگنی، مریم بررسی سینتیک تبلور شیشه فلز حجیم Au50Cu25.5Ag7.5Si17 تحت گرمایش پیوسته و هم دما [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 4-11]
 • رزاقی قلعه، مهران بررسی تأثیر دما و مدت زمان الکتروپلیتینگ در لایه نشانی پلی پیرول در ساخت ماده هوشمند کامپوزیت پلیمرِ یونی – فلزی [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 33-39]
 • رسولی، ایمان تاثیر ترکیب شیمیایی فلز پرکننده بر خواص اتصال غیرمشابه فولاد AISI316 به فولاد AISI430 جوشکاری شده توسط روش GTAW [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 54-71]
 • رشچی، فرشته بهینه‏ سازی و مطالعه سینتیکی فرآیند حل‏سازی در بازیابی گالیم از LED مستعمل [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 118-130]
 • رضایی منش، مرتضی اثر حرارت ورودی بر ریزساختار و خواص مکانیکی مقطع جوش ورق فولاد فوق مستحکم کم آلیاژ در شرایط کوئنچ و بازپخت شده (4340AISI) [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 225-238]
 • رضوی، حسین بررسی اثر سرعت دوران روی ریزساختار آلیاژ هایپریوتکتیک A390 [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 176-185]
 • رضوی، سیدحسین اثر فرآیند مارتمپرینگ پله ای و ناهمسانگردی بر میزان تابیدگی و اعوجاج فولاد ابزارگرم کار نورد سرد شده [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 11-18]
 • رضوی، سید محمد تولید درجا پودر کامپوزیتی کبالت-کاربید وانادیم از مواد اولیه Co3O4-V2O5-C-Mg به روش MASHS توسط واکنش منیزیوترمیک [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 44-50]
 • رفیعی، فرزاد تأثیر حرارت ورودی بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91 با استفاده از فرایند GTAW [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 36-44]
 • رفیعی، مهدی مقایسه اثر جریان متناوب و پالسی بر خواص مکانیکی و ریزساختاری اتصال غیرمشابه فولاد کربنی با فولاد زنگ‌نزن آستنیتی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 37-45]
 • رفیعی، مهدی تاثیر ترکیب شیمیایی فلز پرکننده بر خواص اتصال غیرمشابه فولاد AISI316 به فولاد AISI430 جوشکاری شده توسط روش GTAW [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 54-71]
 • رفیعی، مهدی تولید و مشخصه یابی ترکیب بین فلزی نانوکریستال Ni2AlSi از طریق فرایند آلیاژسازی مکانیکی [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 284-291]
 • رمضان زاده، بهرام مطالعه نقش افزودنی کاهنده انرژی سطحی در ایجاد الگوی زبری و رفتار ترشوندگی پوشش پلی اورتانی [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 39-48]
 • رمضانی موفق، مسعود تعیین درصد حجمی و ریخت شناسی فاز فریت دلتا در فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI 431 [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 18-23]
 • رنجبر، خلیل تاثیر افزودن همزمان اکسیدهای (Nb2O5,Cr2O3) برریزساختار و پایداری فاز زیرکونیا درکامپوزیت Al2O3-10%ZrO2 [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 300-311]
 • رنجبر نوده، اسلام بررسی عددی و تجربی توزیع تنشهای پسماند در اتصال جوش تجهیزات تحت فشار پوسته-تیوب [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 28-38]
 • روغنی ممقانی، حامد مروری اجمالی بر تاثیر شیوه‌های مختلف انجام نورد انباشتی بر ریزساختار و ویژگی‌های مکانیکی آلیاژ‌های نانوساختار و نانوکامپوزیت‌های بر پایه آلومینیم [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 32-45]
 • رومینا، رضا بررسی رفتار کارگرم آلیاژ Mg-10Li-1Zn توسط معادلات ساختاری آرنیوسی [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 4-12]
 • ریخته گر، فرشید بررسی مکانیزم توزیع نانوتیوب های کربن در زمینه آلومینیم طی فرآیند ساخت نانوکامپوزیت Al-CNT به روش تر [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 3-10]
 • ریخته گر، فرشید بررسی سختی و تخلخل نانوکامپوزیت‌های Al-CNT و Al2024-CNT تولید‌ شده به دو روش‌ پرس سرد- تف‌جوشی و تف‌جوشی با جرقه پلاسما [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 209-218]
 • ریزه وندی، سیروس شبیه‌سازی المان محدود پدیده تبلور مجدد دینامیکی و بررسی عوامل مؤثر بر آن در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم AA-2024 [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 254-266]
 • ریزی، محمدحسن بررسی تأثیر دمای عملیات حرارتی انحلال بر سختی و ریزساختار سوپرآلیاژ اینکونل 713 [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 124-134]

ز

 • زبرجد، سید مجتبی بررسی اثر زمان تف جوشی در خواص ساختاری و مکانیکی آلیاژ Ni-Ti [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 23-33]
 • زندرحیمی، مرتضی بررسی خواص پوشش MoS2-Ti ایجاد شده توسط فرآیند پراکنش مگنترونی DC [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 104-115]
 • زنگنه مدار، کریم تشکیل پوشش آلومیناید نیکل اصلاح شده با سیلیسیم به روش فرآیند تک‌مرحله‌ای اکتیویته بالا - دما بالا بر روی سوپرآلیاژ پایه نیکل [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 17-24]

س

 • سازگاران، حمید تولید گوی‌های توخالی فولادی توسط پودرهای آهن تجاری و بررسی رفتار مکانیکی و ریزساختاری آن‌ها [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 20-29]
 • سازگاران، حمید تاثیر نرخ سرمایش بر ریزساختار و مورفولوژی گرافیت‌ها در فوم‌های ترکیبی چدن نشکن متشکل از گوی‌های توخالی فولادی [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 55-66]
 • سازگاران، حمید ارزیابی ریزساختار و رفتار فشاری فوم‌های Fe-1.5wt. %C-2wt. %Cu تولید شده به روش متالورژی پودر [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 206-215]
 • سازگاران، حمید تاثیر اندازه سلول‌ها بر ریزساختار و رفتار مکانیکی فوم‌های ترکیبی چدن نشکن متشکل از گوی‌های توخالی آلومینایی [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 273-284]
 • سازگاران، حمید ارزیابی ریزساختار، فصل مشترک و رفتار کششی کامپوزیت‌های چدن نشکن تقویت شده توسط براده‌های پیوسته فولاد AISI 1045 [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 292-303]
 • سازگاران، حمید تولید فاز آمورف در سیستمAl80Fe20به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی پایداری حرارتی آن [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 16-23]
 • سازگاران، حمید مطالعه اثر جریان دو فازی گاز- جامد درون سیکلون بر رفتار خوردگی ایمرژن تیوب‌ها به روش عددی و ارزیابی ریزساختاری [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 139-148]
 • سازگاران، حمید اثر میزان کاربید تنگستن بر درصد تخلخل، ریزساختار و رفتار مکانیکی فوم فولادی تولید شده به روش متالورژی پودر با استفاده از فضاساز [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 142-153]
 • سبزی، مسعود ارزیابی تأثیر تیتانیم بر چقرمگی شکست و مقاومت به سایش فولاد هادفیلد [دوره 18، شماره 58، 1394، صفحه 38-48]
 • سبزی، مسعود ارزیابی تأثیر زمان سینترینگ بکار رفته در تولید الکترودهای نقره بر عمر باتری‌های روی - نقره [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 216-223]
 • سراجان، زهیر بررسی تغییر خواص استحکامی و سختی فولادH13طی خزش کوتاه مدت [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 149-167]
 • سعید، توحید بررسی تاثیر عملیات حرارتی فلز پایه بر ریزساختار آلیاژ برنج پس از فرایند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 312-321]
 • سعیدی، امیرحسین بازیابی رودیوم از محلول لیچینگ کاتالیست اگزوز خودرو به روش سمنتاسیون توسط پودر مس [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 31-41]
 • سعیدی، رضا ارتباط ترکیب شیمیایی، ریزساختار و خواص تریبولوژیکی روکش‌جوشی راسب شده بر زیرلایه 25CrMo4 DIN- توسط فرایند SMAW [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 281-289]
 • سعیدی، علی اثر فعالسازی مکانیکی بر احیای کربوترمی مولیبدنیت درحضور اکسید منیزیم [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 109-123]
 • سعیدی، مولود مکانیزم استخراج پالادیوم از محلول کلریدی توسط حلال آلی کروزن-تری‌بوتیل فسفات (TBP) [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 3-8]
 • سلطانعلی نژاد، مهدی ارزیابی اثر عملیات حرارتی بعدی بر خواص مکانیکی و خوردگی صفحه فولادی زنگ نزن آستنیتی TMAC [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 39-50]
 • سلطانی، حسن خواص مکانیکی فوم فلزی A356 غنی شده با مس و اثر عملیات پیرسازی بر آن [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 49-55]
 • سلطانی، محمدعلی تعیین درصد حجمی و ریخت شناسی فاز فریت دلتا در فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI 431 [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 18-23]
 • سلطانیه، منصور بررسی تأثیر پارامترهای گندله‌سازی برخواص فیزیکی و مکانیکی گندله تهیه شده از کنسانتره ایلمنیت کهنوج [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 264-274]
 • سلیمانی پور، اصغر اثر کسر حجمی مارتنزیت بر خواص خستگی فولاد دوفازی 20B38 [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 19-27]
 • سلیمانی گیلاکجانی، رضا تاثیر کامپوزیت سازی سطحی لیزری با ذرات کاربید تیتانیم بر رفتار تریبولوژیکی فولاد ابزار گرمکار H13 [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 4-14]
 • سلیمی، محمود شبیه‌سازی المان محدود پدیده تبلور مجدد دینامیکی و بررسی عوامل مؤثر بر آن در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم AA-2024 [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 254-266]
 • سلیمی جزی، حمیدرضا تاثیر ترکیب لایه پیش نشانی بر سنتز همزمان کروم و مولیبدن و ریزساختار روکش ایجاد شده بر روی فولاد زنگ نزن 304 به روش GTAW [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 10-17]
 • سهرابی، محمد جواد بررسی ریزساختار سوپرآلیاژ اینکونل 718 در حالت های ریختگی و همگن سازی شده [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 290-295]
 • سیدابراهیمی، سیدعلی سنتز و مشخصه یابی نانوذرات مغناطیسی مگنتیت عاملدارشده باآلکیل(Fe3O4@TMOS) [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 275-283]
 • سیدرئوفی، زهراسادات ایجاد پوششهای حاوی ترکیبات بین فلزی آلومینیوم نیکل از طریق عملیات حرارتی آلیاژ آلومینیوم AA2024 پس از آبکاری الکتریکی با نیکل [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیدکاشی، سیدمحمدحسین مطالعه و مقایسه روشهای اکستروژن برشی ساده و اتصال نورد تجمعی در بهبود خواص مکانیکی و ساختاری مس [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 118-128]
 • سید وکیلی، سید وحیدرضا سنتز و مشخصه یابی الکترودهای کاتد LSCF و LSCF/GDC به منظور استفاده در پیل سوختی اکسید جامد [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 168-175]
 • سیدین، سید حسین بررسی تأثیر میزان فلاکس کلریدکلسیم بر فرآیند احیای کلسیوترمی اکسیدتانتالیم [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 3-10]
 • سیدین، سیدحسین بررسی اثر فرآیند ECAP بر بافت آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 49-57]
 • سیف الهی، معصومه اثر بور و زیرکونیوم بر ریزساختار و استحکام خستگی سوپر آلیاژ Nimonic 105 در دمای ˚C 750 [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 239-248]
 • سیف الهی، معصومه اثر دما و زمان آنیل انحلالی ثانویه بر توزیع رسوبات γ' در سوپرآلیاژ ریختگی GTD-111 [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 42-51]
 • سیف الهی، معصومه اثر فرآیند ذوب مجدد بر ریزساختار و مشخصه جذب و واجذب آلیاژ جاذب هیدروژن MmNi4.8Al0.2 [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 131-141]
 • سیف الهی، معصومه بررسی سینتیک رشد رسوبات γ' در سوپرآلیاژ کارسرد شده‌ی Waspaloy [(مقالات آماده انتشار)]

ش

 • شاعری، محمد حسین بررسی اثر فرآیند ECAP بر بافت آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 49-57]
 • شاعری، محمد حسین بررسی اثر عملیات حرارتی آستمپرینگ و مارتمپرینگ بر رفتار سایشی فولادهای کروم- مولیبدن‌دار(FMU-226) مورد استفاده در آستری آسیاب ها [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 3-11]
 • شاعری، محمدحسین بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت هیبریدی Al/CNT-SiCW تولید شده به روش پرس گرم [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 26-36]
 • شاعری، مرتضی بررسی اثر فرآیند ECAP بر بافت آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 49-57]
 • شاکر، سعید بررسی تاثیر عملیات حرارتی فلز پایه بر ریزساختار آلیاژ برنج پس از فرایند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 312-321]
 • شالبافی، مصطفی بررسی رفتار کارگرم آلیاژ Mg-10Li-1Zn توسط معادلات ساختاری آرنیوسی [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 4-12]
 • شامقلی، مریم ارزیابی غیرمخرب ریزساختار چدن مقاوم به سایش نایهارد4 با استفاده از آزمون جریان گردابی [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 34-43]
 • شاهوردی، حمیدرضا مروری بر بررسی روش‌های اندازه‌گیری ویسکوزیته مذاب فلزات [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 45-54]
 • شاهوردی، حمیدرضا بررسی ریزساختاری پوشش‌های الکترواسپارک ذوب مجدد شده توسط لیزر بر روی اینکونل IN738LC [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 3-9]
 • شاهوردی، حمیدرضا خواص خوردگی دمای بالای پوشش های آلومیناید آهن تولید شده به روش دو مرحله ای روی فولاد ساده کربنی [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 109-120]
 • شبان غازانی، مهدی بررسی تاثیر ضریب کارسختی ماده بر مشخصه های تغییر شکل نمونه در فرآیند پرس در کانالهای زاویه دار هم مقطع [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 215-224]
 • شبستری، سعید بررسی مکانیزم توزیع نانوتیوب های کربن در زمینه آلومینیم طی فرآیند ساخت نانوکامپوزیت Al-CNT به روش تر [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 3-10]
 • شبستری، سعید بررسی اثر عملیات حرارتی آستمپرینگ و مارتمپرینگ بر رفتار سایشی فولادهای کروم- مولیبدن‌دار(FMU-226) مورد استفاده در آستری آسیاب ها [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 3-11]
 • شبستری، سعید بررسی سختی و تخلخل نانوکامپوزیت‌های Al-CNT و Al2024-CNT تولید‌ شده به دو روش‌ پرس سرد- تف‌جوشی و تف‌جوشی با جرقه پلاسما [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 209-218]
 • شبستری، سعید اثر عملیات پایدارسازی H321 بر ریزساختار، سختی و مقاومت به خوردگی مرزدانه‌ای آلیاژ آلومینیم نوردی AA5083 [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 196-205]
 • شریفی، حسن تولید درجا پودر کامپوزیتی کبالت-کاربید وانادیم از مواد اولیه Co3O4-V2O5-C-Mg به روش MASHS توسط واکنش منیزیوترمیک [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 44-50]
 • شریفی، حسن مقایسه اثر جریان متناوب و پالسی بر خواص مکانیکی و ریزساختاری اتصال غیرمشابه فولاد کربنی با فولاد زنگ‌نزن آستنیتی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 37-45]
 • شفیع حسینی، مهران بررسی سینتیکی فرایند اکسیداسیون پودر آلیاژی ‏Mg-0.15Al‏ تحت شرایط حرارت‌دهی غیرهم‌دما [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 16-27]
 • شهردمی، لیلا بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت هیبریدی Al/CNT-SiCW تولید شده به روش پرس گرم [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 26-36]
 • شهری، فرزاد بررسی استحاله تبلور در نوار انجماد سریع شده آلیاژ (Al90Ni8Zr2)98Mm2 [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 4-9]
 • شهری، فرزاد بررسی خواص مغناطیسی و امپدانس مغناطیسی بزرگ در حسگر زیستی-مغناطیسی پایه کبالت آمورف [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 163-175]
 • شهریاری، زهرا اثر باکتری‌ احیاکنندۀ سولفات بر رفتار خوردگی فولادHSLA-X70 در محیط کشت باکتری [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 129-138]
 • شهریاری، محمد سعید تاثیر شرایط کاری بر ریزساختار و مکانیزم‌های تغییر فرم خزشی پره‌‌های توربین ‌گاز از جنس سوپر آلیاژ پایه نیکلIN738LC [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 146-160]
 • شیبانی، سعید بهینه‏ سازی و مطالعه سینتیکی فرآیند حل‏سازی در بازیابی گالیم از LED مستعمل [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 118-130]
 • شیبانی، شهاب تاثیرعملیات حرارتی بر ساختار و دمای کوری آلیاژ فرومغناطیس نیکل-مس (4/70-6/29) [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 88-94]
 • شیرازی، حسن تحولات ریزساختاری فولاد زنگ‌نزن 304 نیمه‌جامد شده پس از تغییرشکل پلاستیک شدید [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 94-108]
 • شیرازی، حسن تاثیر فرآیند تغییرشکل پلاستیک شدید نورد تکرارشونده با غلتک‌های انحناءدار و صاف (RCSR) بر ریزساختار فولاد زنگ نزن ۳۰۴ در دمای بالای Md30 [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 15-25]
 • شیرازی، حسن تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی در اثر کار سرد و دگرگونی مارتنزیتی معکوس در فولاد مارتنزیتی Fe-18Ni [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 162-171]
 • شیرازی، حسن تاثیر انجام تغییرشکل پلاستیک شدید به روش پیچش تحت فشار بالا بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار سودوالاستیسیته فولاد Fe-10Ni-7Mn (wt.%)آنیل‌شده در منطقه دو فازی آستنیت-فریت [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 176-186]

ص

 • صاحبیان سقی، سمانه تأثیر روش ساخت بر ریزساختار و خواص مکانیکی داربست های کامپوزیتی کلسیم فسفات/ ژلاتین- نشاسته [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 84-95]
 • صاحبیان سقی، سمانه بررسی پایداری حرارتی نانوذرات Fe5C2 [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 188-193]
 • صادقی، بهنام مقایسه اثر جریان متناوب و پالسی بر خواص مکانیکی و ریزساختاری اتصال غیرمشابه فولاد کربنی با فولاد زنگ‌نزن آستنیتی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 37-45]
 • صادقی، علیرضا مروری بر صنعت منیزیم در ایران- تهدیدها و فرصت‌ها [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 144-160]
 • صادقی، نیما مکانیزم استخراج پالادیوم از محلول کلریدی توسط حلال آلی کروزن-تری‌بوتیل فسفات (TBP) [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 3-8]
 • صادقی اول شهر، علیرضا بررسی اثر زمان تف جوشی در خواص ساختاری و مکانیکی آلیاژ Ni-Ti [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 23-33]
 • صارمی، محسن بررسی اثر سیترات سدیم بر SCC فولاد کمکربن در محیط های آب صنعتی به روش SSRT [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 232-238]
 • صالحی، اکرم بررسی اثر زمان تف جوشی در خواص ساختاری و مکانیکی آلیاژ Ni-Ti [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 23-33]
 • صالحی، حسین بررسی فرآیند استخراج حلالی عناصر خاکی نادر از آهنربای دائمی مستعمل NdFeB [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 32-41]
 • صالحی، علی بهبود فرایند سیانوراسیون کانسنگ طلا حاوی ترکیبات سولفیدی توسط عملیات تصفیه آب و افزودن فرات سدیم [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 38-48]
 • صالحی، محمدتقی بررسی اثر فرآیند ECAP بر بافت آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 49-57]
 • صالحی، مهدی تاثیر ترکیب لایه پیش نشانی بر سنتز همزمان کروم و مولیبدن و ریزساختار روکش ایجاد شده بر روی فولاد زنگ نزن 304 به روش GTAW [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 10-17]
 • صانعی، مجید بررسی رفتار جدایش روی از محلول حاوی منیزیم حاصل از شستشوی فیلترکیک واحد های فروشویی ماده معدنی روی به روش استخراج حلالی [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 96-103]
 • صبوحی، محمدعلی بررسی تاثیر نورد سرد و آنیل بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد ماراجینگ نیکل ـ کروم ـ منگنز دار نانو ساختار شده [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 24-29]
 • صدقی، آرمان بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت هیبریدی Al/CNT-SiCW تولید شده به روش پرس گرم [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 26-36]
 • صدقی، آرمان سنتز نانوذرات تیتانیوم دی بوراید به روش سنتز احتراق حجمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفار تلوری، علی ساخت و بررسی سمیت نانو ذرات CuFe2O4 سنتز شده به روش سل ژل احتراقی برای کاربرد هایپرترمیا [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 220-234]
 • صلاحی، اسماعیل مطالعه نقش افزودنی کاهنده انرژی سطحی در ایجاد الگوی زبری و رفتار ترشوندگی پوشش پلی اورتانی [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 39-48]
 • صمدی، احد تاثیر افزودن آهن بر ریزساختار درجه بندی شده کامپوزیت Al-13.8 wt.%Mg2Si در ریخته گری گریز از مرکز [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 44-53]
 • صنعتی زاده، احسان تأثیر سیلیسیم بر ریزساختار و مقاومت به سایش چدن خاکستری آلومینیم دار [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 285-294]

ط

 • طالبی، امیر بررسی تاثیر عملیات بازپخت بر ریزساختار و خواص کششی فولادهای سه فازی فریت-بینایت-مارتنزیت [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 40-48]
 • طالبی، حامد بررسی تاثیر دمای پیرسازی مرحله اول در عملیات پیرسازی دو مرحله ای، بر خواص مکانیکی و ریزساختار آلیاژآلومینیوم- مس- منیزیم [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 24-31]
 • طالبی پور، مهدی شبیه سازی عددی و اعتبارسنجی آزمایشگاهی تحولات حرارتی و اعوجاج ایجاد شده در حین جوشکاری پرتو الکترونی روی ورق از جنس آلیاژ Ti-6Al-4V [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 124-134]
 • طلایی، مهدی ساخت و بررسی سمیت نانو ذرات CuFe2O4 سنتز شده به روش سل ژل احتراقی برای کاربرد هایپرترمیا [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 220-234]
 • طیرانی نجاران، زهرا تأثیر روش ساخت بر ریزساختار و خواص مکانیکی داربست های کامپوزیتی کلسیم فسفات/ ژلاتین- نشاسته [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 84-95]

ع

 • عابدی، امیر مطالعه تاثیر دوقلویی های اولیه بر رفتار تغییرشکل برشی آلیاژ منیزیم AZ31 [(مقالات آماده انتشار)]
 • عادلی، ماندانا بررسی تأثیر پارامترهای گندله‌سازی برخواص فیزیکی و مکانیکی گندله تهیه شده از کنسانتره ایلمنیت کهنوج [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 264-274]
 • عباسچیان، رضا پدیده تجزیه اسپینودال در سیستم آلیاژی Ni-Al به کمک محاسبات ترمودینامیک [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 72-78]
 • عباسی، حامد احیاء مکانوشیمیایی اکسید کبالت با آلومینیوم و کربن و بررسی تأثیر پارامترهای آسیاکاری در تولید پودر کامپوزیتی Co-Al2O3 [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 28-37]
 • عباسی، سید مهدی بررسی تاثیر عملیات آنیل محلولی و پیرسازی بر ریزساختار و خواص کششی آلیاژ Ti-6242 [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 3-13]
 • عباسی، سید مهدی اثر دما و زمان آنیل انحلالی ثانویه بر توزیع رسوبات γ' در سوپرآلیاژ ریختگی GTD-111 [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 42-51]
 • عباسی، سید مهدی اثر فرآیند ذوب مجدد بر ریزساختار و مشخصه جذب و واجذب آلیاژ جاذب هیدروژن MmNi4.8Al0.2 [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 131-141]
 • عباسی، سیدمهدی اثر بور و زیرکونیوم بر ریزساختار و استحکام خستگی سوپر آلیاژ Nimonic 105 در دمای ˚C 750 [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 239-248]
 • عباسی، مجید اثر حرارت ورودی بر ریزساختار و مقاومت به سایش استلایت 4 روکش‌شده روی فولاد زنگ‌نزن 15-5PH با فرآیند GTAW [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 35-43]
 • عباسی، مجید ارزیابی غیرمخرب ریزساختار چدن مقاوم به سایش نایهارد4 با استفاده از آزمون جریان گردابی [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 34-43]
 • عباسی، مجید اثر پرلیت‌زایی بر ریزساختار ریختگی و عملیات حرارتی شده فولاد هادفیلد [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 13-21]
 • عباسی، مجید ارزیابی میکروسکپی و الکترومغناطیسی پدیده پیری در فولاد زنگ‌نزن دوفازی 2304 [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 103-117]
 • عباسی، محمد حسن اثر فعالسازی مکانیکی بر احیای کربوترمی مولیبدنیت درحضور اکسید منیزیم [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 109-123]
 • عباسیان، احمد رضا تولید و مشخصه یابی ترکیب بین فلزی نانوکریستال Ni2AlSi از طریق فرایند آلیاژسازی مکانیکی [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 284-291]
 • عباسی خزایی، بیژن تاثیر عملیات همگن سازی بر بهبود ریزساختار ناحیه اتصال نامتجانس TLP برای سیستم FSX-414/MBF-80/IN-738 [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 19-27]
 • عباسی خزایی، بیژن بررسی تاثیر عملیات بازپخت بر ریزساختار و خواص کششی فولادهای سه فازی فریت-بینایت-مارتنزیت [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 40-48]
 • عبدوس، حامد حجم آزاد در آهن و مس خالص تغییر شکل پلاستیکی شدید یافته، تشابه ها و تمایز ها [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 4-15]
 • عبدی، فرهاد اثر تعداد پاس و لایه واسط جوشکاری SMAW بر ریزساختار و مقاومت به سایش فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 410 بر روی فولاد ساده کربنی [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 267-280]
 • عبدی، هادی مروری بر بررسی روش‌های اندازه‌گیری ویسکوزیته مذاب فلزات [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 45-54]
 • عبدی زاده، حسین سنتز و مشخصه یابی الکترودهای کاتد LSCF و LSCF/GDC به منظور استفاده در پیل سوختی اکسید جامد [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 168-175]
 • عسکری، مسعود مدل‌سازی، بررسی سینتیکی و تعیین مکانیزم‌های اکسیداسیون محصول "بریکت سرد آهن و کربن" [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 206-219]
 • عسگری بیدهندی، حمید رضا بررسی استحاله تبلور در نوار انجماد سریع شده آلیاژ (Al90Ni8Zr2)98Mm2 [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 4-9]
 • عطارها، محمد اثر تعداد پاس و لایه واسط جوشکاری SMAW بر ریزساختار و مقاومت به سایش فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 410 بر روی فولاد ساده کربنی [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 267-280]
 • علی اف خضرایی، محمود بررسی خواص تریبولوژیکی و خوردگی نانو کامپوزیتCuNi-Al2O3 زینترشده به کمک مایکروویو [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 14-22]
 • علی زاد فرزین، یوسف تشکیل پوشش آلومیناید نیکل اصلاح شده با سیلیسیم به روش فرآیند تک‌مرحله‌ای اکتیویته بالا - دما بالا بر روی سوپرآلیاژ پایه نیکل [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 17-24]
 • علی زاده، محسن ایجاد شرایط بهینه جهت تولید گندله خام مناسب از کنسانتره‎های سنگ آهن با سطح ویژه پایین توسط افزودنی‌های آلی و معدنی [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 216-224]
 • علی زاده، محسن بهبود فرایند سیانوراسیون کانسنگ طلا حاوی ترکیبات سولفیدی توسط عملیات تصفیه آب و افزودن فرات سدیم [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 38-48]
 • علی زاده، مهدی ایجاد شرایط بهینه جهت تولید گندله خام مناسب از کنسانتره‎های سنگ آهن با سطح ویژه پایین توسط افزودنی‌های آلی و معدنی [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 216-224]
 • علی زاده، مهدی بهبود فرایند سیانوراسیون کانسنگ طلا حاوی ترکیبات سولفیدی توسط عملیات تصفیه آب و افزودن فرات سدیم [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 38-48]
 • علیزاده، علی بررسی خواص فیزیکی کامپوزیت زمینه منیزیمی ZX51-Al2O3 ساخته شده به روش ریخته گری گردابی و اکستروژن گرم [دوره 18، شماره 58، 1394، صفحه 13-25]
 • علیمحمدی، وحید سنتز و مشخصه یابی نانوذرات مغناطیسی مگنتیت عاملدارشده باآلکیل(Fe3O4@TMOS) [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 275-283]
 • علی نژاد، حسین ارزیابی میکروسکپی و الکترومغناطیسی پدیده پیری در فولاد زنگ‌نزن دوفازی 2304 [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 103-117]
 • عمرانیان، پیمان خواص خوردگی دمای بالای پوشش های آلومیناید آهن تولید شده به روش دو مرحله ای روی فولاد ساده کربنی [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 109-120]
 • عنایت منش، کیمیا بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت A356/SiC تولید شده به روش گردابی اصلاح شده [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 207-215]
 • عنایتی، محمدحسین ساخت و بررسی مورفولوژی پوشش کامپوزیتی Cu-Ni3Al-MoS2 با استفاده از روش رسوب فیزیکی بخار [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 67-77]
 • عیسی آبادی، قاسم نقش عملیات فوق پیری بر ریزساختار و خواص کششی فولادهای دوفازی نورد سرد شده نایوبیم دار [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 11-19]

غ

 • غایب لو، معصومه تاثیر افزودن آهن بر ریزساختار درجه بندی شده کامپوزیت Al-13.8 wt.%Mg2Si در ریخته گری گریز از مرکز [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 44-53]
 • غلامی پور، رضا بررسی استحاله تبلور در نوار انجماد سریع شده آلیاژ (Al90Ni8Zr2)98Mm2 [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 4-9]
 • غلامی پور، رضا تاثیرعملیات حرارتی بر ساختار و دمای کوری آلیاژ فرومغناطیس نیکل-مس (4/70-6/29) [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 88-94]
 • غیبت خواجه، حجت احیاء مکانوشیمیایی اکسید کبالت با آلومینیوم و کربن و بررسی تأثیر پارامترهای آسیاکاری در تولید پودر کامپوزیتی Co-Al2O3 [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 28-37]

ف

 • فاضل، محمود بررسی تاثیر فرآیند سخت پوشانی توسط ذرات SiC به وسیله جوشکاری قوسی تنگستن - گاز بر روی سختی و مقاومت به سایش فولاد ASTM A106 [دوره 18، شماره 58، 1394، صفحه 49-62]
 • فاضلی، حمید ساخت پوسته ی مخروطی مسی با استفاده از فرآیند الکتروفرمینگ و بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند ساخت آن از طریق شبیه سازی عددی [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 198-206]
 • فاطمی، سید محمود مطالعه تاثیر دوقلویی های اولیه بر رفتار تغییرشکل برشی آلیاژ منیزیم AZ31 [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتوتی، بهزاد ارزیابی پروفیل مناسب در آزمایش بادکردگی آزاد لوله فولاد ضد زنگ 316 جهت تعیین خواص مواد لوله‌ای [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 38-45]
 • فرجام حاجی آقا، خدیجه تأثیر رسوب‌های غنی از کروم بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ‌نزن فریتیFe-23Cr-2.4Mo [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 9-16]
 • فرجی، فریبرز اثر عملیات زیرصفر عمیق روی رسوب سختی آلومینیم 2024 و 7075 [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 225-236]
 • فرخی راد، مرتضی مروری بر بازگردانی باتری‌های لیتیوم-یون به روش هیدرومتالورژی [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 260-272]
 • فرزام، منصور ارزیابی تأثیر تیتانیم بر چقرمگی شکست و مقاومت به سایش فولاد هادفیلد [دوره 18، شماره 58، 1394، صفحه 38-48]
 • فرزانه، علی بررسی اثر سرعت دوران روی ریزساختار آلیاژ هایپریوتکتیک A390 [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 176-185]
 • فرشته خصلت، جمال الدین اثر فرآیند مارتمپرینگ پله ای و ناهمسانگردی بر میزان تابیدگی و اعوجاج فولاد ابزارگرم کار نورد سرد شده [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 11-18]
 • فرشته خصلت، جمال الدین تاثیر دمای آنیل، نرخ سرمایش و مقدار نورد سرد بر پخت سختی فولاد کم کربن [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 27-34]
 • فرشته خصلت، جمال الدین نقش عملیات فوق پیری بر ریزساختار و خواص کششی فولادهای دوفازی نورد سرد شده نایوبیم دار [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 11-19]
 • فرقانی، فرساد پدیده تجزیه اسپینودال در سیستم آلیاژی Ni-Al به کمک محاسبات ترمودینامیک [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 72-78]
 • فرمانی، صابر اثر عملیات پایدارسازی H321 بر ریزساختار، سختی و مقاومت به خوردگی مرزدانه‌ای آلیاژ آلومینیم نوردی AA5083 [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 196-205]
 • فرهادی نیا، فرانک سنتز نانوذرات تیتانیوم دی بوراید به روش سنتز احتراق حجمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهانی، مهدی بررسی تأثیر پارامترهای گندله‌سازی برخواص فیزیکی و مکانیکی گندله تهیه شده از کنسانتره ایلمنیت کهنوج [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 264-274]
 • فرهنگی، حسن مطالعه تاثیرغلظت یون کبالت درمحلول آبکاری الکتریکی بر مورفولوژی، ساختارفازی و مقاومت به خوردگی پوشش‌های آلیاژی روی- کبالت [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 12-18]
 • فروزان مهر، نازنین حجم آزاد در آهن و مس خالص تغییر شکل پلاستیکی شدید یافته، تشابه ها و تمایز ها [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 4-15]
 • فضائلی، ابوالفضل مقایسه تجربی و المان محدود خواص مکانیکی و شکل‌پذیری فولاد دوفازی و فولاد فریت - پرلیتی با ترکیب شیمیایی یکسان [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 84-93]
 • فکری سوستانی، مجتبی بهبود خواص مکانیکی آلیاژهای Al-Ni-Fe با بهره گیری از فرایند فرآوری اغتشاشی اصطکاکی [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 121-131]
 • فلاحی، بابک حجم آزاد در آهن و مس خالص تغییر شکل پلاستیکی شدید یافته، تشابه ها و تمایز ها [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 4-15]
 • فلاحی، مرتضی بررسی تأثیر پارامترهای گندله‌سازی برخواص فیزیکی و مکانیکی گندله تهیه شده از کنسانتره ایلمنیت کهنوج [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 264-274]
 • فلکی طرازکوهی، محمد تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی در اثر کار سرد و دگرگونی مارتنزیتی معکوس در فولاد مارتنزیتی Fe-18Ni [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 162-171]
 • فولادی ماهانی، ساغر تاثیر تخلخل بر خستگی برنز آلومینیوم نیکل دار ریختگی و ارایه روشی برای کاهش پراکندگی داده ها [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 187-197]

ق

 • قائمی، احد مطالعه تجربی و بهینه‌سازی پارامترهای موثر بر استخراج پرازئودیمیم و نئودیمیم از محلول شبیه‌سازی شده لیچ آهن‌ربای نئودیمیم-آهن-بور با سیانکس 272 [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 182-195]
 • قائمی، احد مطالعه تجربی جذب اورانیوم از پسماند جامد راکتور مونل با استفاده از رزین آمبرلایتIRA-910 در فرآیند تبادل یون [(مقالات آماده انتشار)]
 • قادری حمیدی، احمد مقایسه روش های تهیه پودر کامپوزیتی Co3O4- Fe2O3 به عنوان ماده ذخیره کننده انرژی حرارتی و مطالعه مورفولوژی و تغییر فاز آن در طی واکنش های احیا – اکسیداسیون [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 204-214]
 • قاسمی، بهروز اثر کسر حجمی مارتنزیت بر خواص خستگی فولاد دوفازی 20B38 [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 19-27]
 • قاسمی، بهروز تشکیل پوشش آلومیناید نیکل اصلاح شده با سیلیسیم به روش فرآیند تک‌مرحله‌ای اکتیویته بالا - دما بالا بر روی سوپرآلیاژ پایه نیکل [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 17-24]
 • قاسمی، بهروز تاثیر کسر حجمی بینیت حاصل از عملیات حرارتی بین بحرانی بر خواص مکانیکی و رفتار شکست فولاد دوفازی فریتی - بینیتی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 46-54]
 • قاسمی بنادکوکی، سید صادق ارتباط ترکیب شیمیایی، ریزساختار و خواص تریبولوژیکی روکش‌جوشی راسب شده بر زیرلایه 25CrMo4 DIN- توسط فرایند SMAW [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 281-289]
 • قاضی میرسعید، سید مهدی اثر دما و زمان آنیل انحلالی ثانویه بر توزیع رسوبات γ' در سوپرآلیاژ ریختگی GTD-111 [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 42-51]
 • قاضی میرسعید، سید مهدی اثر فرآیند ذوب مجدد بر ریزساختار و مشخصه جذب و واجذب آلیاژ جاذب هیدروژن MmNi4.8Al0.2 [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 131-141]
 • قدسی، مهسا بررسی اثر دمای ریختگی بر ریزساختار و خواص کششی گرم سوپرآلیاژ پایه آهن -نیکل [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 108-117]
 • قدم‌دزفولی، محمدامین ارزیابی تأثیر زمان سینترینگ بکار رفته در تولید الکترودهای نقره بر عمر باتری‌های روی - نقره [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 216-223]
 • قربانیان، اشکان تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی در اثر کار سرد و دگرگونی مارتنزیتی معکوس در فولاد مارتنزیتی Fe-18Ni [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 162-171]
 • قربانیان، بابک کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه سازی ضخامت و سختی پوشش کاربید کروم ایجاد شده به روش حمام نمک مذاب (TRD) [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 235-244]
 • قلی زاده، احمد اثر محیط و دمای گرمادهی بر ویژگی‌های مکانیکی نانوذرات فریت نیکل – مس – روی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 304-310]
 • قیصری، خلیل الله اثر باکتری‌ احیاکنندۀ سولفات بر رفتار خوردگی فولادHSLA-X70 در محیط کشت باکتری [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 129-138]

ک

 • کازرونی، افشین بررسی و مقایسه خواص مکانیکی مس خالص تولید شده به دو روش اتصال نورد تجمعی(ARB) و آهنگری چند محوره (MAF) [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 54-62]
 • کاشانیان، فائزه سنتز و مشخصه یابی نانوذرات مغناطیسی مگنتیت عاملدارشده باآلکیل(Fe3O4@TMOS) [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 275-283]
 • کاشانی بزرگ، سید فرشید روکش‌کاری لیزری پوشش کامپوزیتی تیتانیوم خالص تجاری با کاربید تنگستن-کبالت [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاشانی بزرگ، سیدفرشید چاپ سه‌بعدی ابرآلیاژ اینکونل 625 به روش ذوب لیزر انتخابی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاظمی، مریم تاثیر کامپوزیت سازی سطحی لیزری با ذرات کاربید تیتانیم بر رفتار تریبولوژیکی فولاد ابزار گرمکار H13 [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 4-14]
 • کاظمی اصل، علی اکبر مطالعه تاثیر دوقلویی های اولیه بر رفتار تغییرشکل برشی آلیاژ منیزیم AZ31 [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرمی، سامان مطالعه ریزساختاری و خواص مکانیکی درحین فرایند جوشکاری اصطکاکی اختلاطی در فولاد فریتی کم کربن [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 240-248]
 • کروجی، بهمن اصلاح ریزساختار سطحی آلیاژ هایپریوتکتیک Al-17%Si ریختگی به روش فرایند همزن اصطکاکی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 249-257]
 • کریمی، زهرا بررسی تأثیر میزان فلاکس کلریدکلسیم بر فرآیند احیای کلسیوترمی اکسیدتانتالیم [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 3-10]
 • کشاورز علمداری، اسکندر مکانیزم استخراج پالادیوم از محلول کلریدی توسط حلال آلی کروزن-تری‌بوتیل فسفات (TBP) [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 3-8]
 • کشاورز علمداری، اسکندر شبیه سازی دینامیک محاسباتی سیال در محفظه ی جداکننده ی فرآیند استخراج حلالی مس [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 90-97]
 • کلاگر، علی محمد تاثیر شرایط کاری بر ریزساختار و مکانیزم‌های تغییر فرم خزشی پره‌‌های توربین ‌گاز از جنس سوپر آلیاژ پایه نیکلIN738LC [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 146-160]
 • کلاگر، علی محمد تاثیر سیکل عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص کششی دمای محیط نازل ردیف اول‌ مستعمل توربین‌گاز از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 258-269]
 • کلاگر، علی محمد تاثیر فرآیند فشار داغ بر ساختار و خواص مکانیکی پره متحرک توربین گاز از جنس سوپر آلیاژ پایه نیکل [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 72-81]
 • کلاگر، علی محمد بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC لایه نشانی شده با لیزر [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 52-64]
 • کلانتر، مهدی تولید درجای کامپوزیتWC-x%Co در سیستم 〖WO〗_3-〖Co〗_3 O_4–C به روش فعال سازی مکانیکی و احیای‌کربوترمیک: مقایسه‌ی خواص فیزیکی و مکانیکی [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 30-38]
 • کلانتر، مهدی بررسی تاثیر pH و کلسیناسیون بر سنتز نانو کریستال هیدروکسی آپاتیت و فلوئورهیدروکسی آپاتیت به روش سل‌ژل [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 49-61]
 • کلاهی، علیرضا تاثیر فرآیند ترمومکانیکی بر روی فولادهای بینیتی نانوساختار کربن متوسط [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 21-31]
 • کلینی، سید محمد جواد بازیابی رودیوم از محلول لیچینگ کاتالیست اگزوز خودرو به روش سمنتاسیون توسط پودر مس [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 31-41]
 • کنستانتین، اینوت تأثیر تغییرات فرکانس در فرآیند رسوب دهی الکتروشیمیایی پالسی بر ترکیب و مورفولوژی پوشش آلیاژ آنتروپی بالای CoCrFeMnNi [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 245-254]
 • کوه دار، حمیدرضا تاثیر انجام تغییرشکل پلاستیک شدید به روش پیچش تحت فشار بالا بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار سودوالاستیسیته فولاد Fe-10Ni-7Mn (wt.%)آنیل‌شده در منطقه دو فازی آستنیت-فریت [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 176-186]
 • کیاحسینی، سید رحیم بررسی المان محدود تاثیر نانولوله کربنی بر توزیع تنش در وصله های کامپوزیتی مورد استفاده در لوله های انتقال گاز [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 132-141]
 • کیانی رشید، علیرضا تولید گوی‌های توخالی فولادی توسط پودرهای آهن تجاری و بررسی رفتار مکانیکی و ریزساختاری آن‌ها [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 20-29]
 • کیانی رشید، علیرضا ارزیابی ریزساختار، فصل مشترک و رفتار کششی کامپوزیت‌های چدن نشکن تقویت شده توسط براده‌های پیوسته فولاد AISI 1045 [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 292-303]

گ

 • گایینی، میثم اثر حرارت ورودی بر ریزساختار و خواص مکانیکی مقطع جوش ورق فولاد فوق مستحکم کم آلیاژ در شرایط کوئنچ و بازپخت شده (4340AISI) [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 225-238]
 • گرزین، حسام الدین مطالعه تجربی و بهینه‌سازی پارامترهای موثر بر استخراج پرازئودیمیم و نئودیمیم از محلول شبیه‌سازی شده لیچ آهن‌ربای نئودیمیم-آهن-بور با سیانکس 272 [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 182-195]
 • گلعذار، محمد علی تاثیر تخلخل بر خستگی برنز آلومینیوم نیکل دار ریختگی و ارایه روشی برای کاهش پراکندگی داده ها [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 187-197]
 • گنجه فرد، خلیل اثر سیلیسیم و آهن بر رفتار بهسازی حرارتی آلیاژهای ریختگی Al-4.5Cu-xSi-yFe [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 255-269]
 • گودرزی، مسعود سنتز پوشش کامپوزیتی Fe-TiC بر روی سطح فولاد ساده‌ی کربنی به‌منظور افزایش سختی سطح با به‌کارگیری فرایند آلیاژسازی لیزری [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 30-37]
 • گودرزی، مسعود احیاء مکانوشیمیایی اکسید کبالت با آلومینیوم و کربن و بررسی تأثیر پارامترهای آسیاکاری در تولید پودر کامپوزیتی Co-Al2O3 [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 28-37]

ل

 • لیاقت، غلامحسین ساخت پوسته ی مخروطی مسی با استفاده از فرآیند الکتروفرمینگ و بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند ساخت آن از طریق شبیه سازی عددی [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 198-206]

م

 • مالک قاینی، فرشید بررسی ریزساختاری پوشش‌های الکترواسپارک ذوب مجدد شده توسط لیزر بر روی اینکونل IN738LC [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 3-9]
 • مالکی، علی توسعه نانوکامپوزیت ریختگی درجای زمینه منیزیمی تقویت‌شده با نانوذرات اکسیدی با افزودن پودرفعال شده نانو سیلیکا به مذاب [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 197-208]
 • مجتهدزاده لاریجانی، مجید تاثیرعملیات حرارتی بر ساختار و دمای کوری آلیاژ فرومغناطیس نیکل-مس (4/70-6/29) [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 88-94]
 • محقق پور، الهام تاثیرعملیات حرارتی بر ساختار و دمای کوری آلیاژ فرومغناطیس نیکل-مس (4/70-6/29) [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 88-94]
 • محمدبیدهندی، سلیمان جوشکاری به روش A-TIG بر روی فولاد ابزار D2 با فلاکس های اکسیدی SiO2 و ZnO [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 172-185]
 • محمدزاده، رقیه تأثیر رسوب‌های غنی از کروم بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ‌نزن فریتیFe-23Cr-2.4Mo [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 9-16]
 • محمدی، ساحل مروری بر صنعت منیزیم در ایران- تهدیدها و فرصت‌ها [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 144-160]
 • محمدی، علیرضا مطالعه تجربی کمانش ورق FML تقویت شده با نانو رس [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 178-187]
 • محمدی، منوچهر بهبود فرایند سیانوراسیون کانسنگ طلا حاوی ترکیبات سولفیدی توسط عملیات تصفیه آب و افزودن فرات سدیم [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 38-48]
 • محمدی فتح آباد، سبحان بررسی خواص مغناطیسی و امپدانس مغناطیسی بزرگ در حسگر زیستی-مغناطیسی پایه کبالت آمورف [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 163-175]
 • محمودی، رضا بررسی رفتار کارگرم آلیاژ Mg-10Li-1Zn توسط معادلات ساختاری آرنیوسی [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 4-12]
 • مخلصیان، حسین اثر سرعت ورود مذاب به قالب بر عیب حباب زدگی در دوآلیاژریختگیAl-5Mg و 413 [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 16-26]
 • مداحی، حسین تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوشکاری ورق های نازک آلومینیوم 5456 با روش های TIG و MIG [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 283-291]
 • مرادپور، احسان بررسی خواص پوشش MoS2-Ti ایجاد شده توسط فرآیند پراکنش مگنترونی DC [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 104-115]
 • مربوط، ارمین بررسی تأثیر دمای عملیات حرارتی انحلال بر سختی و ریزساختار سوپرآلیاژ اینکونل 713 [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 124-134]
 • مرکباتی، مریم بررسی تاثیر عملیات آنیل محلولی و پیرسازی بر ریزساختار و خواص کششی آلیاژ Ti-6242 [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 3-13]
 • مرکباتی، مریم اثر بور و زیرکونیوم بر ریزساختار و استحکام خستگی سوپر آلیاژ Nimonic 105 در دمای ˚C 750 [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 239-248]
 • مرکباتی، مریم بررسی سینتیک رشد رسوبات γ' در سوپرآلیاژ کارسرد شده‌ی Waspaloy [(مقالات آماده انتشار)]
 • مزمل، مهدی بررسی تاثیر عملیات حرارتی فلز پایه بر ریزساختار آلیاژ برنج پس از فرایند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 312-321]
 • مستجاب الدعوه، حسن بررسی اثر زمان تف جوشی در خواص ساختاری و مکانیکی آلیاژ Ni-Ti [دوره 18، شماره 59، 1394، صفحه 23-33]
 • مستعان، حسین تولید و مشخصه یابی ترکیب بین فلزی نانوکریستال Ni2AlSi از طریق فرایند آلیاژسازی مکانیکی [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 284-291]
 • مسعود پناه، سید مرتضی تاثیر ولتاژ بایاس بر ساختار، مورفولوژی و سختی پوشش نیترید زیرکونیوم ایجاد شده به روش کندوپاش مغناطیسی واکنشی [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 95-101]
 • مشرقی، علیرضا ارتباط ترکیب شیمیایی، ریزساختار و خواص تریبولوژیکی روکش‌جوشی راسب شده بر زیرلایه 25CrMo4 DIN- توسط فرایند SMAW [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 281-289]
 • مصطفی پور، سامان بررسی اثر روی بر ریزساختار و رفتار انجمادی آلیاژهای Al-Zn-Mg-Cu [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 252-263]
 • مصلایی پور، مسعود ارتباط ترکیب شیمیایی، ریزساختار و خواص تریبولوژیکی روکش‌جوشی راسب شده بر زیرلایه 25CrMo4 DIN- توسط فرایند SMAW [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 281-289]
 • مظاهری، حسین بررسی تاثیر فرآیند سخت پوشانی توسط ذرات SiC به وسیله جوشکاری قوسی تنگستن - گاز بر روی سختی و مقاومت به سایش فولاد ASTM A106 [دوره 18، شماره 58، 1394، صفحه 49-62]
 • معارف وند، مجید بهینه‏ سازی و مطالعه سینتیکی فرآیند حل‏سازی در بازیابی گالیم از LED مستعمل [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 118-130]
 • معتمدی، حسین اثر باکتری‌ احیاکنندۀ سولفات بر رفتار خوردگی فولادHSLA-X70 در محیط کشت باکتری [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 129-138]
 • معدنی پور، رضا تاثیر ولتاژ بایاس بر ساختار، مورفولوژی و سختی پوشش نیترید زیرکونیوم ایجاد شده به روش کندوپاش مغناطیسی واکنشی [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 95-101]
 • معین فر، خشایار چاپ سه‌بعدی ابرآلیاژ اینکونل 625 به روش ذوب لیزر انتخابی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مفید، محمد عمار تشکیل ترکیبات بین فلزی در فصل مشترک جوش نفوذی و جوش همزن اصطکاکی اتصال Al/Mg [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 135-143]
 • مفید، محمد عمار شبیه سازی انتقال حرارت در جوشکاری قوس تنگستن با گاز محافظ فولاد زنگ نزن 304 [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 74-83]
 • مقدم، جواد بررسی رفتار جدایش روی از محلول حاوی منیزیم حاصل از شستشوی فیلترکیک واحد های فروشویی ماده معدنی روی به روش استخراج حلالی [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 96-103]
 • مکملی، محمد تاثیر تغییر تکنولوژی ذوب بر انحلال آند های مسی در واحد تصفیه الکتریکی مجتمع مس سرچشمه و راه حل پیشنهادی [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 90-101]
 • ملازاده بیدختی، سحر تأثیر روش ساخت بر ریزساختار و خواص مکانیکی داربست های کامپوزیتی کلسیم فسفات/ ژلاتین- نشاسته [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 84-95]
 • ملک الشعرایی، محمد حسن کنترل رفتار سودوالاستیک، حافظه‌داری و بازیابی حرارتی در کامپوزیت دولایه آستنیتی-مارتنزیتی آلیاژ نایتینول به کمک شبیه‌سازی عددی و نتایج آزمایشگاهی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 148-161]
 • ملکان، مهدی بررسی اثر روی بر ریزساختار و رفتار انجمادی آلیاژهای Al-Zn-Mg-Cu [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 252-263]
 • ملکان، مهدی بررسی سینتیک تبلور شیشه فلز حجیم Au50Cu25.5Ag7.5Si17 تحت گرمایش پیوسته و هم دما [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 4-11]
 • ملک پور، نرمین آسیاکاری مکانیکی چیپس های آلومینیم سری ۳۰۰۰ ، ۵۰۰۰ و تولید پودر نانوکریستالی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 270-282]
 • ملکی، علی مطالعه تجربی و بهینه‌سازی پارامترهای موثر بر استخراج پرازئودیمیم و نئودیمیم از محلول شبیه‌سازی شده لیچ آهن‌ربای نئودیمیم-آهن-بور با سیانکس 272 [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 182-195]
 • ملکی، محمد بررسی تاثیر دمای پیرسازی مرحله اول در عملیات پیرسازی دو مرحله ای، بر خواص مکانیکی و ریزساختار آلیاژآلومینیوم- مس- منیزیم [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 24-31]
 • منشی، احمد مطالعه نقش افزودنی کاهنده انرژی سطحی در ایجاد الگوی زبری و رفتار ترشوندگی پوشش پلی اورتانی [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 39-48]
 • منصوریان، دل آرام شبیه سازی دینامیک محاسباتی سیال در محفظه ی جداکننده ی فرآیند استخراج حلالی مس [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 90-97]
 • منصوری نژاد، مصطفی بررسی تاثیر زاویه قالب اکستروژن بر نیروی تغییر شکل و توزیع سختی در مقطع آلیاژ آلومینیم 6061 پیرسخت شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • منیرواقفی، سید محمود تأثیر تغییرات فرکانس در فرآیند رسوب دهی الکتروشیمیایی پالسی بر ترکیب و مورفولوژی پوشش آلیاژ آنتروپی بالای CoCrFeMnNi [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 245-254]
 • مهرابیان، مهدی بررسی مشخصات نانو فیلم اکسید سطحی مذاب در آلیاژ ZA27 [دوره 18، شماره 58، 1394، صفحه 3-12]
 • مهرابی مهدی آبادی، مسعود شبیه سازی عددی و اعتبارسنجی آزمایشگاهی تحولات حرارتی و اعوجاج ایجاد شده در حین جوشکاری پرتو الکترونی روی ورق از جنس آلیاژ Ti-6Al-4V [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 124-134]
 • مهری، مریم بررسی رفتار و سینتیک بلوری شدن لایه نازک آلیاژ شیشه ای پایه تیتانیم [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 12-20]
 • مهمان نواز، حسین ساخت پوسته ی مخروطی مسی با استفاده از فرآیند الکتروفرمینگ و بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند ساخت آن از طریق شبیه سازی عددی [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 198-206]
 • موسوی، فرشته اثر کار سرد بر رفتار رسوب سختی سوپرآلیاژ Ni Span C902 [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 83-89]
 • موسوی زاده، مصطفی اصلاح ریزساختار سطحی آلیاژ هایپریوتکتیک Al-17%Si ریختگی به روش فرایند همزن اصطکاکی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 249-257]
 • موسی پور، مهرداد بررسی تاثیر میزان فشار فشردن بر شکل ظاهری و ریزساختار آلیاژ Cu-10Sn-10Pb تف‌جوشی شده [دوره 18، شماره 58، 1394، صفحه 26-37]
 • مومنی، حسین بررسی مکانیزم‌های نرم شدن و تعیین معادلات ساختاری در طی تغییر شکل داغ آلیاژ آلومینیوم 5456 [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 116-123]
 • مومنی، حسین اثر عملیات پایدارسازی H321 بر ریزساختار، سختی و مقاومت به خوردگی مرزدانه‌ای آلیاژ آلومینیم نوردی AA5083 [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 196-205]
 • میرباقری، محمد حسین خواص مکانیکی فوم فلزی A356 غنی شده با مس و اثر عملیات پیرسازی بر آن [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 49-55]
 • میردامادی، شمس الدین بررسی خواص مکانیکی، رفتار خوردگی و زیست سازگاری داربست متخلخلTi6Al4V برای کاربرد ایمپلنت دندانی [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 135-145]
 • میرزاآقایی، مهدی ساخت و بررسی مورفولوژی پوشش کامپوزیتی Cu-Ni3Al-MoS2 با استفاده از روش رسوب فیزیکی بخار [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 67-77]
 • میرزاخانی، بهمن بررسی تحولات فازی و پاسخ آلیاژ حافظه‌دار NiTi تحت عملیات ترمومکانیکی [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 42-54]
 • میرزاخانی، بهمن بررسی تاثیر دمای پیرسازی مرحله اول در عملیات پیرسازی دو مرحله ای، بر خواص مکانیکی و ریزساختار آلیاژآلومینیوم- مس- منیزیم [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 24-31]
 • میرزاخانی، بهمن بررسی مکانیزم‌های نرم شدن و تعیین معادلات ساختاری در طی تغییر شکل داغ آلیاژ آلومینیوم 5456 [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 116-123]
 • میرزاخانی، بهمن بررسی تاثیر زاویه قالب اکستروژن بر نیروی تغییر شکل و توزیع سختی در مقطع آلیاژ آلومینیم 6061 پیرسخت شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرزاده، حامد کنترل ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن آستنیتی توسط بازگشت مارتنزیت کرنشی و تبلور مجدد آستنیت باقیمانده [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 22-30]
 • میرزاده، حامد معادله رفتاری پایه فیزیکی برای پیش بینی تنش سیلان فولاد میکروآلیاژی در حین تغییرشکل داغ [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 10-15]
 • میرزاده، حامد بررسی ریزساختار سوپرآلیاژ اینکونل 718 در حالت های ریختگی و همگن سازی شده [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 290-295]
 • میرزایی، بهمن بررسی تأثیر دما و مدت زمان الکتروپلیتینگ در لایه نشانی پلی پیرول در ساخت ماده هوشمند کامپوزیت پلیمرِ یونی – فلزی [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 33-39]
 • میرک، علی رضا بررسی اثر دمای ریختگی بر ریزساختار و خواص کششی گرم سوپرآلیاژ پایه آهن -نیکل [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 108-117]
 • میرک، علی رضا اثر حرارت ورودی بر ریزساختار و خواص مکانیکی مقطع جوش ورق فولاد فوق مستحکم کم آلیاژ در شرایط کوئنچ و بازپخت شده (4340AISI) [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 225-238]
 • میرک، علیرضا بررسی اثر عملیات حرارتی همدمای دما پایین بر خواص مکانیکی و چقرمگی شکست ورق فولاد فوق مستحکم AISI 4340 [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 307-316]
 • میروکیلی، سید محمد محاسبه تغییرات میکروسختی در تابش پروتون MeV 5/2 بر ساختار گرافیت درجه TSX [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 154-162]

ن

 • نادری، زهرا بررسی اثر سیترات سدیم بر SCC فولاد کمکربن در محیط های آب صنعتی به روش SSRT [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 232-238]
 • نادری، مالک تعیین درصد حجمی و ریخت شناسی فاز فریت دلتا در فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI 431 [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 18-23]
 • ناطق، سعید بررسی تغییر خواص استحکامی و سختی فولادH13طی خزش کوتاه مدت [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 149-167]
 • ناظری، نیما بررسی اثر TiO2 بر خواص دفع هیدروژن از Al3Mg2 [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 244-253]
 • نامی، بهرام تأثیر حرارت ورودی بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91 با استفاده از فرایند GTAW [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 36-44]
 • نجارنیا، فاطمه بررسی پایداری حرارتی نانوذرات Fe5C2 [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 188-193]
 • نجفی‌بیرگانی، ابراهیم ارزیابی تأثیر زمان سینترینگ بکار رفته در تولید الکترودهای نقره بر عمر باتری‌های روی - نقره [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 216-223]
 • نجفی دژده، حمیدرضا بررسی تغییر خواص استحکامی و سختی فولادH13طی خزش کوتاه مدت [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 149-167]
 • نجفی دژده منفرد، حمیدرضا تاثیر افزودن نایوبیم و دمای آستنیته بر ریزساختار و خواص مکانیکی حاصل از فرآیند مارتنزیتی یک فولاد کم‌کربن [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 194-203]
 • نریمانی راد، نسیم تاثیر افزودن نایوبیم و دمای آستنیته بر ریزساختار و خواص مکانیکی حاصل از فرآیند مارتنزیتی یک فولاد کم‌کربن [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 194-203]
 • نصیری، علی اکبر شبیه‌سازی المان محدود پدیده تبلور مجدد دینامیکی و بررسی عوامل مؤثر بر آن در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم AA-2024 [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 254-266]
 • نظام آبادی، نوید بررسی مکانیزم‌های نرم شدن و تعیین معادلات ساختاری در طی تغییر شکل داغ آلیاژ آلومینیوم 5456 [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 116-123]
 • نظری، مریم بررسی کمی حساسیت به پارگی گرم در آلیاژهای (Al-9Si-Fe(Mn [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 195-205]
 • نظریان، هادی استحکام خستگی آلومینیم 2024 بعد از عملیات زیر صفر [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 311-321]
 • نظریان، هادی اثر عملیات زیرصفر عمیق روی رسوب سختی آلومینیم 2024 و 7075 [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 225-236]
 • نعمت، سامان سنتز نانوذرات تیتانیوم دی بوراید به روش سنتز احتراق حجمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نعمتی، علی بررسی خواص مکانیکی، رفتار خوردگی و زیست سازگاری داربست متخلخلTi6Al4V برای کاربرد ایمپلنت دندانی [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 135-145]
 • نعیمیان، حمید تشکیل ترکیبات بین فلزی در فصل مشترک جوش نفوذی و جوش همزن اصطکاکی اتصال Al/Mg [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 135-143]
 • نعیمی طرئی، پرستو مطالعه ریز ساختار آثار دوفلزی مکشوفه از محوطه باستانی زیویه [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 219-231]
 • نقی زاده، میثم کنترل ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن آستنیتی توسط بازگشت مارتنزیت کرنشی و تبلور مجدد آستنیت باقیمانده [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 22-30]
 • نقی زاده، میثم تحول ریز ساختاری و خواص مکانیکی کامپوزیت آلومینیم 5083 تقویت شده با ذرات درجای دی بورید تیتانیم (TiB2) [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 292-299]
 • نوحی، عاطفه تأثیر اندازه ذرات SiC بر ریزساختار و خواص کامپوزیت های تابعی Al-SiC تهیه شده از روش انباشت پودری [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 3-15]
 • نوربخش، حمید سنتز و بررسی خواص جذب فریت کبالت و نانوکامپوزیت فریت کبالت-هیدروکسی آپاتیت [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 296-306]
 • نوروزی، سلمان ارزیابی تنش‌های پسماند در پوشش‌کاربید تنگستن کبالت حاصل از فرآیند HVOFبا استفاده از روش XRD [دوره 17، شماره 54، 1393، صفحه 46-56]
 • نوری، اشکان اثر فرآیند مارتمپرینگ پله ای و ناهمسانگردی بر میزان تابیدگی و اعوجاج فولاد ابزارگرم کار نورد سرد شده [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 11-18]
 • نوری، اشکان تاثیر دمای آنیل، نرخ سرمایش و مقدار نورد سرد بر پخت سختی فولاد کم کربن [دوره 18، شماره 57، 1394، صفحه 27-34]
 • نوری، اشکان نقش عملیات فوق پیری بر ریزساختار و خواص کششی فولادهای دوفازی نورد سرد شده نایوبیم دار [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 11-19]
 • نیرومند، بهزاد مطالعه نقش افزودنی کاهنده انرژی سطحی در ایجاد الگوی زبری و رفتار ترشوندگی پوشش پلی اورتانی [دوره 17، شماره 56، 1393، صفحه 39-48]
 • نیرومند، بهزاد توسعه نانوکامپوزیت ریختگی درجای زمینه منیزیمی تقویت‌شده با نانوذرات اکسیدی با افزودن پودرفعال شده نانو سیلیکا به مذاب [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 197-208]
 • نیلی احمدآبادی، محمود تحولات ریزساختاری فولاد زنگ‌نزن 304 نیمه‌جامد شده پس از تغییرشکل پلاستیک شدید [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 94-108]
 • نیلی احمدآبادی، محمود بررسی تاثیر ضخامت فصل مشترک بر رفتار حافظه داری و سوپر الاستیک کامپوزیت دو لایه ی نیکل- تیتانیم [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 249-259]
 • نیلی احمدآبادی، محمود تاثیر فرآیند تغییرشکل پلاستیک شدید نورد تکرارشونده با غلتک‌های انحناءدار و صاف (RCSR) بر ریزساختار فولاد زنگ نزن ۳۰۴ در دمای بالای Md30 [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 15-25]
 • نیلی احمدآبادی، محمود پدیده تجزیه اسپینودال در سیستم آلیاژی Ni-Al به کمک محاسبات ترمودینامیک [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 72-78]
 • نیلی احمدآبادی، محمود کنترل رفتار سودوالاستیک، حافظه‌داری و بازیابی حرارتی در کامپوزیت دولایه آستنیتی-مارتنزیتی آلیاژ نایتینول به کمک شبیه‌سازی عددی و نتایج آزمایشگاهی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 148-161]
 • نیلی احمدآبادی، محمود تاثیر انجام تغییرشکل پلاستیک شدید به روش پیچش تحت فشار بالا بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار سودوالاستیسیته فولاد Fe-10Ni-7Mn (wt.%)آنیل‌شده در منطقه دو فازی آستنیت-فریت [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 176-186]
 • نیلی احمدآبادی، محمود تأثیر عنصر هافنیم به مقدار کم بر رفتار استحاله و خواص سوپرالاستیک آلیاژ حافظه دارNiTi غنی از نیکل [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 168-177]
 • نیلی احمدآبادی، محمود بررسی سینتیک تبلور شیشه فلز حجیم Au50Cu25.5Ag7.5Si17 تحت گرمایش پیوسته و هم دما [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 4-11]
 • نیلی احمدآبادی، محمود حجم آزاد در آهن و مس خالص تغییر شکل پلاستیکی شدید یافته، تشابه ها و تمایز ها [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 4-15]

و

 • والی، حامد خواص مکانیکی فوم فلزی A356 غنی شده با مس و اثر عملیات پیرسازی بر آن [دوره 17، شماره 53، 1393، صفحه 49-55]
 • وحدت، سید ابراهیم استحکام خستگی آلومینیم 2024 بعد از عملیات زیر صفر [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 311-321]
 • وحدت، سید ابراهیم اثر عملیات زیرصفر عمیق روی رسوب سختی آلومینیم 2024 و 7075 [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 225-236]
 • وحدت، سیدابراهیم الگویِ پایشِ آلاینده‌هایِ صنایعِ پیرو متالورژی در مناطقِ مختلف [دوره 17، شماره 55، 1393، صفحه 28-37]
 • وحدتی، جلیل تولید گوی‌های توخالی فولادی توسط پودرهای آهن تجاری و بررسی رفتار مکانیکی و ریزساختاری آن‌ها [دوره 18، شماره 60، 1394، صفحه 20-29]
 • وحدتی خاکی، جلیل تولید فاز آمورف در سیستمAl80Fe20به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی پایداری حرارتی آن [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 16-23]
 • ولی پور، زهرا اثر میزان کاربید تنگستن بر درصد تخلخل، ریزساختار و رفتار مکانیکی فوم فولادی تولید شده به روش متالورژی پودر با استفاده از فضاساز [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 142-153]
 • وهاب زاده، سید ایمان تولید فاز آمورف در سیستمAl80Fe20به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی پایداری حرارتی آن [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 16-23]

ه

 • هاشمی نیاسری، مسعود تاثیر ولتاژ بایاس بر ساختار، مورفولوژی و سختی پوشش نیترید زیرکونیوم ایجاد شده به روش کندوپاش مغناطیسی واکنشی [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 95-101]
 • همتی، علی رضا مطالعه تجربی جذب اورانیوم از پسماند جامد راکتور مونل با استفاده از رزین آمبرلایتIRA-910 در فرآیند تبادل یون [(مقالات آماده انتشار)]

ی

 • یارمحمدتوسکی، مهدی مطالعه تجربی کمانش ورق FML تقویت شده با نانو رس [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 178-187]
 • یوسفان، فاطمه تأثیر تغییرات فرکانس در فرآیند رسوب دهی الکتروشیمیایی پالسی بر ترکیب و مورفولوژی پوشش آلیاژ آنتروپی بالای CoCrFeMnNi [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 245-254]
 • یوسف پور، مردعلی تاثیر کسر حجمی بینیت حاصل از عملیات حرارتی بین بحرانی بر خواص مکانیکی و رفتار شکست فولاد دوفازی فریتی - بینیتی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 46-54]