دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

محاسبات ابتدا به ساکن ویژگی‌های ساختاری، الکترونی، اپتیکی، دینامیکی و ترمودینامیکی ترکیب CuSbTe2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

10.22076/me.2021.527372.1314

حمدا... صالحی؛ روح ا.. زارع حسن آباد


بررسی تغییرات تنش سیلان فولاد 60SPb20 در آزمایش فشار دمای بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

10.22076/me.2022.538371.1332

مرتضی هادی؛ احسان محمد شریفی؛ محمد سامعی


تاثیر دما بر سازوکار سنتز کاربید تیتانیم از محیط نمک یوتکتیک KCl-LiCl

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

10.22076/me.2022.545395.1342

حامد ندیمی؛ منصور سلطانیه؛ حسین سرپولکی؛ نازنین جلالیان کارآزموده


ساختارهای دو بعدی مکسین: مروری تحلیلی بر روش های سنتز و کاربردها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

10.22076/me.2022.544234.1338

عاطفه بدر؛ آروین تقی زاده تبریزی؛ حسین آقاجانی


مروری بر حضور روکش‌کاری لیزری در فرایندهای پوشش‌دهی، بازسازی و نمونه سازی قطعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22076/me.2022.535727.1329

محمدحسین فرشیدیان فر؛ سید فریبرز اشراقی؛ سیده فاطمه نبوی؛ انوشیروان فرشیدیان فر


تاثیر مس بر ریزساختار و خواص مکانیکی بیو آلیاژ Zn-Cu

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.22076/me.2022.545378.1341

محمد رضا ابوطالبی؛ محمد زمانی؛ فرشته حسین آبادی؛ سید حسین سیدین