دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

محاسبات ابتدا به ساکن ویژگی‌های ساختاری، الکترونی، اپتیکی، دینامیکی و ترمودینامیکی ترکیب CuSbTe2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

10.22076/me.2021.527372.1314

حمدا... صالحی؛ روح ا.. زارع حسن آباد


بررسی تغییرات تنش سیلان فولاد 60SPb20 در آزمایش فشار دمای بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

10.22076/me.2022.538371.1332

مرتضی هادی؛ احسان محمد شریفی؛ محمد سامعی


تاثیر دما بر سازوکار سنتز کاربید تیتانیم از محیط نمک یوتکتیک KCl-LiCl

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

10.22076/me.2022.545395.1342

حامد ندیمی؛ منصور سلطانیه؛ حسین سرپولکی؛ نازنین جلالیان کارآزموده


ساختارهای دو بعدی مکسین: مروری تحلیلی بر روش های سنتز و کاربردها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

10.22076/me.2022.544234.1338

عاطفه بدر؛ آروین تقی زاده تبریزی؛ حسین آقاجانی


مروری بر حضور روکش‌کاری لیزری در فرایندهای پوشش‌دهی، بازسازی و نمونه سازی قطعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22076/me.2022.535727.1329

محمدحسین فرشیدیان فر؛ سید فریبرز اشراقی؛ سیده فاطمه نبوی؛ انوشیروان فرشیدیان فر


تاثیر مس بر ریزساختار و خواص مکانیکی بیو آلیاژ Zn-Cu

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.22076/me.2022.545378.1341

محمد رضا ابوطالبی؛ محمد زمانی؛ فرشته حسین آبادی؛ سید حسین سیدین


مقایسه خواص کششی و نرخ کارسختی فولاد زنگ‌نزن آستنتی 304 ریز دانه و درشت دانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.22076/me.2023.533113.1356

سعیده افشار؛ حسین عربی؛ باقر محمد صادقی؛ محسن کریمی


سنتز و مشخصه یابی نانوذرات زیرکونیوم و بررسی تاثیر آسیاکاری بر توزیع اندازه ذرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.22076/me.2023.553392.1353

مبین نظری؛ مهدی سیمیاری؛ رسول امیدی؛ محمد رضایی؛ سعید اویسی


جایگزینی فرآیند کلرشویی در بازیافت فلز روی از غبار کوره فولادسازی با روشی دوستدار محیط زیست و مبتنی بر استخراج حلالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.22076/me.2023.560065.1358

سعید کریمی؛ پدرام اشتری؛ مهشاد رفعتی نیا؛ زهرا محمد علی‌زاده؛ مریم اکبری؛ صمد قاسمی


بررسی حساسیت به ترک پیرکرنشی در سوپرآلیاژ IN738LC جوشکاری شده به روش TIG بدون فلزپرکننده به کمک مدل‏سازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22076/me.2023.540857.1333

علی محمد کلاگر؛ نرگس تبریزی؛ پوریا رییسی؛ محمد چراغزاده؛ اسلام رنجبرنوده


اثر متغیرهای آزمایش فشار بر تحولات ساختاری سوپرآلیاژ پایه کبالت نیکل نسل جدید برپایه Co-Ni-Al-W

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.22076/me.2023.558142.1357

مریم مرکباتی؛ محمدجواد کریمیان؛ حسن بدری