دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی نظری ویژگی‌های الکترونی و ترموالکتریکی ترکیب Sb1-xAxNSr3، A=P, As, Bi

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

10.22076/me.2021.529203.1319

حمدا... صالحی؛ نرگس السادات موسوی نژاد؛ پیمان امیری


مطالعه محاسباتی تأثیر خواص ماده بر رفتار استنت های آلیاژ حافظه دار نایتینولی برای استفاده در مجاری نای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22076/me.2021.529283.1320

فردین نعمت زاده؛ مهدی فراهانی؛ یوسف پاینده؛ حسین مستعان


محاسبات ابتدا به ساکن ویژگی‌های ساختاری، الکترونی، اپتیکی، دینامیکی و ترمودینامیکی ترکیب CuSbTe2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

10.22076/me.2021.527372.1314

حمدا... صالحی؛ روح ا.. زارع حسن آباد


بررسی عددی و تجربی رفتار خستگی کارابین ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم 7175

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.22076/me.2022.533306.1322

نگاه پارسی؛ باقر محمد صادقی؛ حسین عربی؛ بهمن میرزاخانی


رفتار خوردگی، رفتگی و رفتگی-خوردگی پوشش نیکل-فسفر حاوی ذرات SiC روی سطح فولاد X65

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1400

10.22076/me.2022.534520.1326

محمدرسول خورشیدی فرد؛ مرتضی عابدینی


مروری بر عملکرد تریبولوژیکی کاشتنی‌ها و قطعه‌های فلزی مورد استفاده در بدن و راه‌کارهای بهبود مقاومت به سایش آن‌ها با استفاده از روش‌های پوشش‌دهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22076/me.2022.542837.1335

راضیه چهارمحالی؛ میثم نوری؛ آرش فتاح الحسینی


تاثیر تیتانیم و فرایند فورج چند جهته بر خواص مکانیکی برشی کامپوزیت درجای ZA22-4Si

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22076/me.2022.533847.1324

رضا تقی آبادی؛ محمد حسین شاعری؛ داوود یوسفی


بهینه‏سازی شرایط لیچینگ غبار کوره قوس الکتریکی به منظور دستیابی به بیشینه بازیابی نسبت آهن به کلسیم در محلول لیچینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22076/me.2022.549956.1348

مهدی کمالی نجف آبادی؛ سعید شیبانی؛ ابوالقاسم عطایی


بررسی تغییرات تنش سیلان فولاد 60SPb20 در آزمایش فشار دمای بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

10.22076/me.2022.538371.1332

مرتضی هادی؛ احسان محمد شریفی؛ محمد سامعی


تاثیر دما بر سازوکار سنتز کاربید تیتانیم از محیط نمک یوتکتیک KCl-LiCl

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

10.22076/me.2022.545395.1342

حامد ندیمی؛ منصور سلطانیه؛ حسین سرپولکی؛ نازنین جلالیان کارآزموده


ساختارهای دو بعدی مکسین: مروری تحلیلی بر روش های سنتز و کاربردها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

10.22076/me.2022.544234.1338

عاطفه بدر؛ آروین تقی زاده تبریزی؛ حسین آقاجانی