کلیدواژه‌ها = "سوپر آلیاژ IN738LC"
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر شرایط کاری بر ریزساختار و مکانیزم‌های تغییر فرم خزشی پره‌‌های توربین ‌گاز از جنس سوپر آلیاژ پایه نیکلIN738LC

دوره 19، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 146-160

10.22076/me.2017.41681.1065

علی محمد کلاگر؛ محمد چراغ زاده؛ نرگس تبریزی؛ محمد سعید شهریاری