کلیدواژه‌ها = فعالسازی مکانیکی"
اثر فعالسازی مکانیکی بر احیای کربوترمی مولیبدنیت درحضور اکسید منیزیم

دوره 19، شماره 2، تیر 1395، صفحه 109-123

10.22076/me.2017.42019.1068

خدیجه بیرانوند؛ محمد حسن عباسی؛ علی سعیدی