کلیدواژه‌ها = تیتانیوم خالص تجاری
روکش‌کاری لیزری پوشش کامپوزیتی تیتانیوم خالص تجاری با کاربید تنگستن-کبالت

دوره 24، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 18-29

10.22076/me.2021.526233.1310

امین استقامت؛ فرزاد خدابخشی؛ سید فرشید کاشانی بزرگ