کلیدواژه‌ها = مورفولوژی
تعداد مقالات: 3
1. ساخت و بررسی مورفولوژی پوشش کامپوزیتی Cu-Ni3Al-MoS2 با استفاده از روش رسوب فیزیکی بخار

دوره 19، شماره 1، بهار 1395، صفحه 67-77

10.22076/me.2017.31640.1046

مهدی میرزاآقایی؛ محمدحسین عنایتی؛ مهدی احمدی


2. بررسی مشخصات نانو فیلم اکسید سطحی مذاب در آلیاژ ZA27

دوره 18، شماره 58، تابستان 1394، صفحه 3-12

مهدی مهرابیان؛ مهدی دیواندری