کلیدواژه‌ها = "Fe5C2"
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پایداری حرارتی نانوذرات Fe5C2

دوره 22، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 188-193

10.22076/me.2019.103722.1233

فاطمه نجارنیا؛ سمانه صاحبیان سقی؛ فاطمه احمدپور