کلیدواژه‌ها = GDC
تعداد مقالات: 1
1. سنتز و مشخصه یابی الکترودهای کاتد LSCF و LSCF/GDC به منظور استفاده در پیل سوختی اکسید جامد

دوره 19، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 168-175

10.22076/me.2017.42924.1074

سید وحیدرضا سید وکیلی؛ علیرضا بابائی؛ حسین عبدی زاده؛ سعید حشمتی منش