نویسنده = محمود علی اف خضرایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص تریبولوژیکی و خوردگی نانو کامپوزیتCuNi-Al2O3 زینترشده به کمک مایکروویو

دوره 18، شماره 59، مهر 1394، صفحه 14-22

محمود علی اف خضرایی؛ محمد باغانی؛ رضا پورصالحی