نویسنده = مازیار آزادبه
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تاثیر میزان فشار فشردن بر شکل ظاهری و ریزساختار آلیاژ Cu-10Sn-10Pb تف‌جوشی شده

دوره 18، شماره 58، تابستان 1394، صفحه 26-37

مهرداد موسی پور؛ مازیار آزادبه